Ajankohtaista koronasta - suositus aikuisten harrastetoimintaan

29.10.2020 |

Aikuisten harrastetoiminnan suositusten tavoitteena on mahdollistaa harrastetoiminnan jatkuminen turvallisesti, koronaepidemian leviämistä estäen. Nämä aikuisten harrastustoiminnan koronaohjeistukset on tehty yhdessä Olympiakomitean ja urheilun eri lajiliittojen kanssa.

- Olemme porrastaneet suosituksen huomioimaan koronavirusepidemian eri vaiheet. Oireettomuus, kontaktien minimoiminen, kasvomaskin käyttö, käsihygienia, ja virustestaus ovat ennaltaehkäisyn peruspilareita urheiluseuratoiminnassa kaikissa epidemian vaiheissa. Näiden eteen seuroissa tehdään lujasti töitä, Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen toteaa.

Suositus aikuisten harrastetoimintaan 2.11. lähtien

Liikunnalla on ihmisen hyvinvointiin erittäin suuri merkitys. Toimimalla yhdessä vastuullisesti ja noudattamalla suosituksia tartunnat pysyvät hallinnassa ja voimme pitää liikunnan ja urheilun pyörimässä. Jokaisen seuratoimijan maskin käytöllä on merkitystä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta on sallittua turvallisuusohjeet huomioiden ilman erillisiä rajoituksia.

Aikuisten harrastustoiminnalla tarkoitetaan yli 20-vuotiaiden toimintaa. Harrastusjoukkueella tarkoitetaan joukkuelajin harrastamisen ryhmään. Voimistelussa kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvia aikuisten harrastusjoukkueita on tanssillisessa voimistelussa, joukkuevoimisteluissa (yli 18-v. harraste- ja kilpasarjat) ja Lumo-tapahtumissa (esittävä voimistelu ja tanssi).

Voimisteluliitto suosittaa, että koronaepidemian kiihtymisvaiheen alueilta (koskee sairaanhoitopiirejä sekä yksittäisiä kaupunkeja, jotka ovat siirtyneet kiihtymisvaiheeseen) EI aikuisten harrastustoiminnassa matkusteta voimistelukilpailuihin ja -tapahtumiin oman alueen ulkopuolelle. Osallistuminen mahdollistetaan etänä/videosuorituksin. Tanssillisessa voimistelussa ja joukkuevoimistelussa live-videoin, Lumo-tapahtumissa tallentein. Voimisteluliitto ohjeistaa kilpailujen ja tapahtumien järjestäjät erikseen tähän. Videosuorituksin kilpailuun osallistuvat maksavat normaalit osallistumismaksut. Mikäli joukkueen kokoonpanossa on yksikin yli 20-vuotias henkilö, ohjeistetaan osallistumaan etänä/videosuorituksin. Mikäli kotipaikka on kiihtymisvaiheen alueella ja siellä järjestetään kilpailu, voi siihen osallistua.

Voimisteluliitto suosittaa/ohjeistaa, että koronaepidemian leviämisvaiheen alueilla (sairaanhoitopiirejä sekä yksittäisiä kaupunkeja, jotka ovat siirtyneet leviämisvaiheeseen) EI järjestetä harrastusjoukkueiden välisiä voimistelukilpailuja ja -tapahtumia.

Oheistukset astuvat voimaan 2.11.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Kiihtymisvaiheessa lähikontaktit minimoidaan harrastusryhmän toimintaa mukauttamalla. Kuntojumpat yms. voidaan järjestää huomioiden vastuulliset järjestelyt, turvavälit ja muut turvallisuusohjeet. Leviämisvaiheessa minimoidaan kontaktien määrää voimakkaasti ja rajataan harrastaminen omaan pieneen harrastusryhmään tai -joukkueeseen. Aikuisten harrastusjoukkueet voivat harjoitella ns. läpimenoja tarvittaessa kasvomaskeja käyttäen.

Voimisteluliitto noudattaa Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisiä linjauksia. Mikäli paikallisen viranomaisen linjaukset ovat kuitenkin niitä sallivampia, suosittelemme/ohjeistamme toimimaan niiden mukaisesti. 

 

Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteiset suositukset aikuisten harrastustoimintaan koronaepidemian eri vaiheissa

Suomen hallitus teki 23.10.2020 periaatepäätöksen paikallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarkensivat periaatepäätöstä omalla suosituksellaan sisätiloissa järjestettävän liikunta- ja kulttuuritoiminnan osalta.

Hallituksen periaatepäätös sekä OKM:n ja THL:n suositus antavat alueellisille ja paikallisille viranomaisille mahdollisuuden tehdä tarvittaessa kulloinenkin epidemiatilanne huomioivia alueellisia ja paikallisia päätöksiä epidemian leviämisen estämiseksi. Päätöksen harrastustoimintaan käytettävien tilojen mahdollisista rajoituksista tekee kukin kunta.

Lisätietoa koronaepidemiasta ValtioneuvostonTHL:n ja AVI:n sivuilla.

Seuratoiminta – yleiset suositukset harjoitustoimintaan

Olympiakomitean suositukset terveysturvalliseen seurojen harjoitustoimintaan:

 • Harjoitukseen ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
 • Kasvomaskia käytetään ennen ja jälkeen harjoituksen, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.
 • Harjoitukseen kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harjoituksen aikana.
 • Välttämättömät vanhempien käynnit lasten harjoituksissa tapahtuvat kasvomaskia käyttäen.
 • Harjoitukseen osallistuvat menevät harjoitustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harjoituksensa ja poistuneet tilasta. Oman harjoituksen alkamista ei mennä odottamaan harjoitustilaan.
 • Puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö rajoittuu samaan harjoitukseen osallistuvien ryhmään kerrallaan.
 • Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on oltava saatavilla harjoituksen aikana.

Olympiakomitean toimintaohjeet lajien huippu-urheiluun koronavirusepidemian aikana huomioidaan soveltuvin osin myös lajin muussa harjoitustoiminnassa. 

Seuratoiminta – suositukset aikuisten harrastustoimintaan

Käsitteet

 • Aikuisten harrastustoiminnalla tarkoitetaan yli 20-vuotiaiden toimintaa.
 • Harrastusjoukkueella tarkoitetaan joukkuelajien harrastamisen ryhmää.
 • Harrastusryhmällä tarkoitetaan yksilö- ja ryhmälajien harrastamisen ryhmää.
 • Harrastamista ei ole joukkuelajien maajoukkuetoiminta eikä ammattilais- ja puoliammattilaissarjat, joissa joukkueiden pelaajille maksetaan palkkaa tai palkkioita, ja ottelut ovat yleisötapahtumia. Harrastamista eivät ole myöskään joukkuelajien sarjatasot, joissa ottelut ovat yleisötapahtumia.
 • Harrastamista ei ole ammattilaisuuteen tai puoliammattilaisuuteen tähtäävä joukkuelajien ylimpien juniorisarjojen toiminta (U20).
 • Harrastamista ei ole yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoiminta, SM-tason kilpailutoiminta eikä kansainväliselle huipulle tähtäävä ammattimainen harjoittelu.

Suositukset

Suositukset terveysturvalliseen sisätiloissa tapahtuvaan aikuisten (yli 20-vuotiaat) yksilö-, ryhmä- ja joukkuelajien harrastamiseen koronaepidemian kaikissa vaiheissa (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe):

 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
 • Kasvomaskia käytetään ennen ja jälkeen harrastustoiminnan, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.
 • Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harrastustoiminnan aikana.
 • Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harrastustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
 • Puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö rajoittuu samaan harrastustoimintaan osallistuvien ryhmään kerrallaan.
 • Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan. Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.

Koronaepidemian kiihtymisvaiheen alueita (sairaanhoitopiirejä) koskevat suositukset:

 • Lähikontaktit minimoidaan harrastusryhmän toimintaa mukauttamalla. Tämä on tärkeätä erityisesti korkean tartuntariskin lajeissa.
 • Harrastusjoukkue ei matkusta otteluihin ja kilpailuihin oman alueen ulkopuolelle.

Koronaepidemian leviämisvaiheen alueita (sairaanhoitopiirejä) koskevat lisäksi seuraavat suositukset:

 • Harrastamista suoritetaan vain omassa harrastusryhmässä ja -joukkueessa.
 • Korkean tartuntariskin lajien harrastusryhmien ryhmäkokoa pienennetään.
 • Alueella ei järjestetä harrastusjoukkueiden välisiä otteluita eikä kilpailuja.
 • Harrastusjoukkueiden alueellinen sarjatoiminta keskeytetään.

 • Seuratoiminta – suositukset kilpailutoimintaan ja yleisötilaisuuksiin (esimerkiksi urheilukilpailut) lokakuussa

Aluehallintovirastojen päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää lokakuussa sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

 • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole rajoitettu. Kaiken kokoisia tapahtumia voi järjestää, kunhan niihin osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti.

Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, miten ohjetta käytännössä sovelletaan tapahtuman järjestelyihin. Järjestäjän voi olla syytä eriyttää toimintaa jakamalla yleisöä ja palveluja erillisille alueille, jotta tilaisuudessa tosiasiassa voidaan noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeistusta. Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma järjestetään osallistujille turvallisella tavalla.

Tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta ja vaatia kasvomaskien käyttöä THL:n maskisuosituksen mukaisesti, jos tilaisuudessa ei ole mahdollista välttää lähikontakteja koko tilaisuuden ajan.

Lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa yleisön tarpeellisuutta tulee vakavasti harkita huomioiden käytettävissä oleva tila ja yleisön aiheuttama tartuntariski.

Liikunta

Suosittelemme kaikille suomalaisille omatoimista liikunnan ja urheilun harrastamista viranomaisten asettamat rajoitteet huomioiden.

Matkustaminen

Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden tulee edelleen välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Poikkeuksena ovat maat, joiden osalta hallitus on päättänyt luopua maahantulon rajoituksista. Muiden maiden osalta matkustuksen tulee rajoittua välttämättömään ammattiurheiluun liittyvään toimintaan. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kohdemaan lähimmästä edustustosta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus. Harjoittelu on karanteenin aikana mahdollista kodin ulkopuolella ulkotiloissa lähikontakteja välttäen. Hakeudu koronavirustestiin, jos sinun on syytä epäillä tartunnalle altistumista.

Jos saavut Suomeen maasta, joka on THL:n liikennevalomallissa vihreä, sinun ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Karanteeniin ei tarvitse jäädä, vaikka matkustaisit punaisen tai harmaan maan kautta.

Jos saavut Suomeen maasta, joka on liikennevalomallissa punainen tai harmaa, suosittelemme 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Karanteeni on suositeltava, vaikka paluumatkasi Suomeen kulkisi vihreän maan kautta.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan riskialueilta Suomeen saapuville matkustajille, kun he siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Valtioneuvoston mukaan sisärajavalvontaa on tarkoitus jatkaa, kunnes 23. marraskuuta tulee käyttöön uusi testaukseen perustuva toimintamalli.  Maahantulon rajoitusten rinnalle otettiin 1.10. käyttöön siirtymäkauden menettelyjä. Siirtymäkauden aikana suositellaan ennakkotestausta matkustajille, jotka tulevat sisärajavalvonnan piirissä olevista maista, Korkeamman ilmaantuvuuden maasta palatessaan matkustaja voi lyhentää omaehtoista karanteenia siten, että hakeutuu koronatestiin heti Suomeen saavuttuaan ja toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin jälkeen.

 

Lue lisää Voimisteluliiton ja urheilun koronaohjeistuksista. 

EDIT: 6.11. 7:38 Täydennetty ohjeistusta koskemaan sairaanhoitopiirien lisäksi myös yksittäisiä kaupunkeja, jotka ovat siirtyneet kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen.   kiihtyhttps://www.voimistelu.fi/fi/Yhteystiedot/Koronaohjeistukset