Voimisteluliiton Killat - ystävyys ja uskollisuus

Onko kiltatoiminta Sinulle tuttua? Toimiiko seurassanne jo Uskollisuuden Kilta tai kiinnostaisiko sellaisen perustaminen?

Uskollisuuden Kilta toimii 114 seurassa ja lisää kiltoja syntyy vuosittain. Kiltojen koko vaihtelee kymmenestä jopa sataan jäseneen; kaiken kaikkiaan kiltalaisia on noin 4000. Ensimmäinen kilta perustettiin Helsingin Naisvoimistelijoihin vuonna 1950.

Kiltatyön asiantuntijaryhmä

Uskollisuuden Kiltojen tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Killassa toteutetaan perinteistä kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, tapaamiset, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa sekä alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Erilaiset retket ja kurssit sekä valtakunnallinen Kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja muun muassa seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltalaisten tapaamisissa kaikuu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa.

Killan perustaminen

Killan voi perustaa kymmenen vuotta voimistelu- toimintaa harjoittanut seura. Seuran johtokunta tekee aloitteen Uskollisuuden Killan perustamisesta kutsumalla perustajajäseniksi asiasta kiinnostuneita ja seuran työssä ansioituneita jäseniä. Killan perustamiskokouksessa tulee olla paikalla vähintään yksi jonkin toimivan killan jäsen, tai alueen kiltavastaava, hänen yhteystiedot löytyvät Kiltatiedotteesta.

Kiltaan voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta Voimisteluliiton seuraan kuulunut henkilö. Kilta on osa pääseuraa, mutta sillä on kuitenkin esimerkiksi oma johtokunta.
Mikäli seuranne on kiinnostunut kiltatoiminnasta, ottakaa yhteyttä Voimisteluliittoon. Yhteystiedot löydät täältä.