Laatuseurat eli Tähtiseurat

Voimisteluliitto on vahvasti mukana Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen yhteisessä seuratoiminnan kehittämisohjelmassa eli Tähtiseura-ohjelmassa. Voimisteluliiton jäsenseurat voivat hakea Tähtiseura-tunnusta osoitukseksi laadukkaasta toiminnasta yhdellä tai useammalla voimistelun ja seuratoiminnan osa-alueella. Laatuohjelma jakautuu kolmelle osaan: lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin, aikuisliikunnan laatutekijöihin ja huippu-urheilun laatutekijöihin. Lisäksi kaikilla Tähtiseuroilla on yhteisiä mm. seuran hallintoon liittyviä laatutekijöitä. Laatutekijät on esitelty Olympiakomitean nettisivuilla.

Kaikki Voimisteluliiton jäsenseurat voivat hyödyntää Olympiakomitean materiaaleja ja työkaluja sekä Tähtiseurojen verkkopalvelua.

Ajantasainen lista kaikista Tähtiseuroista lajeittain löytyy Olympiakomitean nettisivuilta (sivun alalaidasta).

Miten mukaan Tähtiseura-ohjelmaan? 

Lasten ja nuorten urheilun sekä aikuisliikunnan Tähtiseura-prosessiin seurat voivat ilmoittautua mukaan. Huippu-urheilun Tähtiseura-prosessiin liitto kutsuu seurat. Voimisteluliiton huippu-urheilun Tähtiseurojen kriteerit ja pelisäännöt on esitelty täällä.

Tähtiseuran kehittämispolulle ilmoittaudutaan Tähtiseura-verkkopalvelun kautta. Lisätietoja ja ohjeita.


Voimistelukoulu on osa Tähtiseurojen toimintaa

Voimistelukoulukonsepti tarjoaa voimisteluseurojen avuksi ja toiminnan laadun varmistamiseksi mm. materiaaleja, tuntimalleja ja koulutusta. Kaikki voimistelun lasten ja nuorten sekä huippu-urheilun Tähtiseurat ovat ottaneet käyttöönsä Voimistelukoulukonseptin. Myös aikuisliikunnan Tähtiseurat voivat ottaa konseptin käyttöönsä hankkimalla Voimistelukoulu-lisenssin.