Vakuutukset

Voimisteluliitto tarjoaa seuroilleen, harrastajilleen ja kilpaurheilijoilleen erilaisia vakuutuksia ja vakuutusetuja.

 Tuplaturva on jäsenmaksuun sisältyvä jäsenetu , joka sisältää toiminnan vastuuvakuutuksen ja vapaaehtoisten tapaturmavakuutuksen.

Jumppaturva taas harrastejumppareille tarkoitettu tapaturmavakuutus, jonka  seura voi ostaa kerralla koko seuralle taikka vain osalle jäsenistä. Jumppaturva ostetaan Hoikasta.

Voimisteluliiton kilpailuissa kilpailevalta vaaditaan urheiluvakuutusehdon sisältävä tapaturmavakuutus – Jumppaturvavakuutus kelpaa ainoastaan lasten Stara -tapahtumissa. Lue lisää kilpailulisensseistä ja Sporttiturva-vakuutuksesta täältä.

Jumppaturva harrastajille

Seura voi ostaa Jumppaturvat 2021-2022 kaudelle viikolta 33 alkaen seuran oman Hoika-ohjelman kautta. 

Jumppaturvan osto-ohje seuroille

Pohjola Vakuutuksen ja Voimisteluliiton Jumppaturva on harrastejumppareiden/voimistelijoiden tapaturmavakuutus. Vakuutus korvaa esim. ryhmäliikuntatunneilla, voimistelu-esiintymisissä ja näytöksissä sattuneet tapaturmat kotimaassa. Jäsenseurat voivat tilata vakuutuksen harrastajilleen. Seuran kannattaa tilata Jumppaturva koko jäsenistölle koska tällöin hinta on 3,50 /per henkilö. Mikäli seura tilaa vakuutuksia yksittäisinä tilauksina on vakuutuksen hinta 4,00/per hlö. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta eikä ikärajoja.  Vakuutus kelpaa Stara -lisenssin kanssa ja Stara-tapahtumissa. Stara -lisenssin oston yhteydessä vakuutuksen voi ostaa myös yksittäin.

Helpoin tapa varmistaa jäsenten vakuutusturva tapaturmien varalta on vakuuttaa koko seuran tai voimistelujaoston jäsenistö. Lisenssin omaavat jäsenet vähennetään jäsenmäärästä automaattisesti, koska kilpa tms voimistelun tapaturmia Jumppaturva ei kata.  Toivomme seurojen selkeästi tiedottavan jäsenistöään siitä, onko heidät vakuutettu seuran puolesta tapaturmavakuutuksella. Vakuutetut voivat tutustua vakuutusesitteeseen (alla).

Jumppaturvan vakuutuskausi on 1.9 - 31.8. Vakuutus ei jatku automaattisesti, vaan seura tilaa vakuutuksen vuosittain. Vakuutus tulee voimaan 1.9. tai sen jälkeen klo 24.00 sinä päivänä, kun ilmoitus on saapunut liittoon. Elokuussa ostettu vakuutus astuu voimaan vasta 1.9.2021.

Jumppaturvan tuoteseloste

 

Tuplaturva – seurojen maksuton jäsenetu

OP vakuutuksenTuplaturva on urheiluliittojen - ja seurojen

- Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus
- Toiminnanvastuuvakuutus

Tapaturmavakuutus kattaa seuran vapaaehtoisten toimijoiden tapaturmat esim. talkootöissä tai palkattomassa ohjaus-/valmennustyössä. 

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa seuran työsuhteisen tai vapaaehtoistyöntekijän kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- tai esinevahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Voimisteluliitto maksaa Tuplaturvavakuutuksen seurojensa puolesta ja se on voimassa kaikilla jäsenvelvoitteensa suorittaneilla seuroilla. 

Tutustu Tuplaturvaan OK:n sivuilla.