Valmentajan osaamisen kehittäminen

On monta tapaa tulla hyväksi valmentajaksi. Oppiminen alkaa jo ennen valmennusuran alkamista, ja valmentajaidentiteetti kehittyy arjessa kokemuksen ja kohtaamisten kautta - vuorovaikutuksessa urheilijoiden, valmentajien, seuratoimijoiden, kouluttajien, vanhempien ja muiden ihmisten kanssa. Oppimista tapahtuu myös kaukana voimistelumaailmasta.

Polku voi alkaa apuvalmentajana tai harrasteryhmän ohjaajana. Aloitteleva valmentaja hyödyntää aikaisemmin lajin parissa oppimaansa, soveltaa kokemaansa ja näkemäänsä sekä arvioi onnistumistaan. Valmentajakoulutusten myötä avautuu uusia näkökulmia. Verkosto, tieto ja taito kasvavat.

Kiinnostunut ja motivoitunut valmentaja ottaa itse selvää, kysyy, lukee valmennukseen liittyviä kirjoja ja lehtiä, seuraa muita. Hän tekee valintoja ja perustelee niitä itselleen tai muille, ottaa vastaan neuvoja, nauttii onnistumisista ja ottaa opiksi virheistään. Tarvittavat oppimisen työkalut kirjojen lukemisesta sosiaaliseen mediaan ja itsearviointiin ovat valmentajan käsissä, ja Voimisteluliiton valmentajakoulutuksen tehtävänä on olla oppimisprosessin tuki.

Jokaisen valmentajan polku on erilainen, mutta valmennustyössään hän jatkuvasti määrittelee, millainen valmentaja hän on, kenen neuvoja noudattaa, mitä toimintatapoja toteuttaa ja millainen osa hän on urheilijoidensa elämässä. Voimisteluliiton tarjoaman valmentajakoulutuksen sekä jatkuvan omaehtoisen oppimisen ja yhteistyön avulla sitoutuneelle valmentajalle avautuu tie kohti lajinsa huippua.

Trampoliinivoimistelun valmentaja- ja tuomarikoulutukset löydät kalenterista tai koulutushaun avulla.

 

Trampoliinivoimistelun tuomarikoulutus

Tuomarikoulutusjärjestelmä on uudistunut vuoden 2017 sääntöuudistusten myötä 

Taso 1 tuomarikoulutus

Tuomarin urapolku alkaa taso 1 tuomarikurssilta. Kaksipäiväinen koulutus perehdyttää trampoliinin sääntöihin, arvosteluperusteisiin ja lisäksi käydään läpi Stara-tapahtumissa Arvina toimiminen.

Koulutuksen ja sen lopussa järjestettävän tuomarikokeen/tehtävät hyväksytysti suorittaneet saavat taso 1-tuomarikortin ja voivat jatkossa toimia 1.lk:ssa sekä arvostelu-, vaikeusaste, että synkrotuomarina. 1-tason tuomari voi lisäksi toimia ylituomarin teknisenä avustajana luokkakilpailuissa 2.-4.luokissa (lentoaika- ja synkrotehtävät).  

Taso 2 tuomarikoulutus

Kansallinen tuomarikoulutus on jaettu lajeittain, kuten kansainvälinen tuomarikoulutuskin. Trampoliiniin, tuplaminitrampoliiniin (DMT) ja tumblingiin on oma tuomarikorttinsa. DMT:n kansallinen tuomarikurssi on kaksipäiväinen. Kurssi on saman sisältöinen niin uusille kuin vanhoillekin DMT:n tuomareille. Ennen DMT-tuomarikoulutusta tulee olla suoritettuna trampoliinin taso1 tuomarikoulutus ja kaksi harjoittelutuomarointikertaa luokkakilpailuissa trampoliinilla. DMT:n tuomarikortilla voi tuomaroida kotimaisissa DMT-kilpailuissa, mutta trampoliinille on oma tuomarikorttinsa.  

Trampoliinin tuomarikoulutus jo kansallisen tai kansainvälisen tuomarikortin omaaville ja siis kortin uusiville on kaksipäiväinen (20h etätehtävineen). Koulutus painottuu käytännön tuomarointiin, sen harjoitteluun käytännön harjoituksin, ja tuomarikurssilaiset opiskelevat teoriaosuudet omatoimisesti ennen kurssille tuloa. Tällä halutaan mahdollistaa seuroille ns. kevyempi koulutuspolku olympiadin alussa tuomarikorttinsa uusivien tuomareiden koulutukseen.

Trampoliinin kansallinen tuomarikoulutus uusille tuomareille on kolmipäiväinen (25h etätehtävineen). Trampoliinin tuomarikortilla voi tuomaroida yksilö- ja synkrotrampoliinikilpailuja luokkakilpailuissa ja muissa kotimaisissa kilpailuissa.

T

uomarikokeet tehdään kolmiosaisina: arvostelukoeosio (sisältää aluetuomaroinnin harjoituksen trampoliinilla), ja teoriakokeen ja arvostelukokeen hyväksytysti suorittaneille myönnetään kansallinen arvostelutuomarikortti. Näiden lisäksi järjestetään vaikeusasteosiot (perusvaikeusasteet ja supervaikeusasteet trampoliinilla, DMT:llä on vain yksi vaikeusasteosio kansallisella tasolla). 

Kansallisen tuomarikoulutuksen järjestämisestä vastaa LAR. Kansainvälisen tuomarikoulutuksen vastuu kuuluu kansainväliselle voimisteluliitolle (FIG). FIG -tuomarikurssille ilmoittautuessa täytyy tuomarilla olla korkein kansallinen tuomarikortti, eli trampoliinilla myös supervaikeusastekortti ja DMT:llä vaikeusastekortti hyväksytysti suoritettu. 

 

Tuomarikurssit löytyvät Voimisteluliiton koulutushaun kautta.

Lisätietoja tuomarikoulutuksesta saat myös trampoliinin lajipäälliköltä ja LAR:n tuomariasioista vastaavalta. 

 

Koulutuksen taso Pätevyys Vaatimukset
Taso 1

1. luokan kilpailujen arvostelu-, vaikeusaste- tai synkrotuomari Tuomariharjoittelua ennen 2. tasolle siirtymistä
Taso 2

Kaikissa kansallisissa luokissa ja kilpailuissa tuomaroiminen