Kuva: Jarkko Lahtinen

Tuomarointi

Trampoliinivoimistelun tuomaristo koostuu ylituomarista, neljästä arvostelutuomarista, vaikeusastetuomarista ja aluetuomarista. Yksilötrampoliinissa on lisäksi lentoaikaa mittaava tekninen avustaja. Synkrokilpailua tuomaroivat ylituomari, neljä arvostelutuomaria, kaksi aluetuomaria ja vaikeusastetuomaria, ylituomarin avustaja ja synkrotuomari.

Arvostelutuomari

arvioi liikkeiden suoritustapaa, korkeuden säilymistä ja voimistelijan pysymistä trampoliinin keskialueella.

Vaikeusastetuomari

antaa pisteitä valituista hypyistä vartalon asennon, volttien ja kierteiden mukaan. 

HDtuomari (horizontal displacement) arvioi voimistelijan liikkumista verkolla erikseen ja antaa pisteet siitä.

Lentoaika ToF mitataan, sen tekee tekninen avustaja

joka valvoo lentoaikakonetta. Lentoaikakoneen tekemien mittausten avulla pisteytetään voimistelijoiden ilmassa viettämää aikaa. 

Synkrotrampoliinissa synkrotuomari arvioi voimistelijoiden samanaikaisuutta trampoliiniverkolle laskeutumisessa. Useissa kilpailuissa synkronisuutta arvioi tuomarin sijasta tietokone.

Nykyinen pistelaskujärjestelmä yksilökilpailuissa:

ARV x2 (max 20,00)

HD x 1 (max 10,00)

ToF x1 (ei max)

VA x1 (ei max)

Yksilökilpailussa lentoaika ja arvostelupisteet painottuvat loppupisteissä

 

Ja synkrokilpailussa:

ARV x1 (max 10,00)

HD x 1 (max 10,00)

SYN x2 (max 20,00)

VA x1 (ei max)

Synkrossa synkronisaatiopisteet painottuvat loppupisteissä.


Trampoliinivoimistelun tuomariohje  2018 

FIG Judges Rules (TRA specific) 

tuomarikoulutukset löydät Koulutushausta 

Tuomaritasoja on kolme, mutta kansallinen tuomarikoulutusjärjestelmä on kaksiportainen. 

 ·      tason 1 tuomari: trampoliinin 1. luokan kilpailuissa tuomarointi (ei yt) ja avustavat tehtävät esim. lentoaika- /synkrolaitteen käyttö kaikissa kilpailuluokissa

 ·   taso 2 kansallinen tuomari: kaikissa tuomarikortin määrittämän trampoliinilajin kansallisissa kilpailuissa ja luokissa tuomarointi kortin tasoluokan mukaisissa tehtävissä

 ·      kansainvälinen tuomari: kansainvälisen tuomarikortin voi saada vain suoritettuaan hyväksytysti kansainvälisen FIG:n järjestämän tuomarikoulutuksen. FIG myöntää kansainväliset tuomarikortit hyväksytyn tuomarikurssin ja –kokeen jälkeen.

Tason 1 tuomarikurssi on perehdytys tuomarointiin ja järjestetään vain trampoliinille. Kansalliset tuomarikoulutukset (taso 2) järjestetään erikseen trampoliinille, DMT:lle ja tumblingille. Tuomarilla tulee olla tuomarikortti juuri siihen lajiin, jota hän tuomaroi. Esim. Trampoliinin tuomarikortilla ei voi tuomaroida DMT:llä, tai toisinpäin.

Kaikki trampoliinivoimistelutuomarit ovat joko Voimisteluliiton tai FIG:n kouluttamia. Säännöt vaihtuvat olympiadeittain eli nelivuosittain, jolloin myös tuomarien taidot päivitetään.