Kilpailulajit

Yksilötrampoliini 

Yksilötrampoliinissa kilpaillaan Suomessa trampoliinin luokkajärjestelmän mukaisesti. Kilpailut on jaettu neljään eri tasoluokkaan, joista 1. luokka on alin ja 4. luokka korkein kilpailtavista luokista. Kahdessa ensimmäisessä kilpailuluokassa on osallistumista helpottava rennompi pukeutumiskoodi, ja luokissa 3. Ja 4. noudatetaan kansainvälistä voimistelun pukeutumissäännöstöä.

1.ja 2.luokan kilpailujen järjestäminen vaatii myös vähemmän resursseja kilpailun järjestäjältä. Luokissa ei vaadita FIG:n virallisia olympiadin standardin mukaisia kilpatrampoliineja, vaan vanhemmatkin kilpatrampoliinit riittävät kilpailun järjestämiseen. 1. ja 2. luokissa ei mitata myöskään lentoaikaa, eli lentoaikalaitetta ei tarvita.

Vain luokassa 4 on ikäsarjat (14-17-vuotiaat ja seniorit), luokissa 1-3 ei ole ikärajoja. Kunkin luokan kilpailusarjoissa on omat liikevaatimuksensa. Kilpailu koostuu kahdesta alkukilpailukierroksesta. Lisäksi voidaan järjestää finaalikierros.

Edetäkseen luokasta toiseen kilpailijan on saavutettava luokkanousukriteerit, eli luokkanousupisteet ja suoritettava molemmat kilpailusarjansa ilman ylituomarin antamia vähennyksiä. Luokkanousu ratkaistaan aina alkukilpailun perusteella, vaikka kilpailuissa käytäisiin myös finaali.

Synkrotrampoliini

Synkrotrampoliinissa kilpaillaan vastaavissa neljässä luokassa kuin yksilötrampoliinilla. Synkrossa tärkeintä on parin yhtäaikaisuus. Siinä ei myöskään mitata lentoaikaa, vaan parin yhdenaikaisuutta arvioidaan ajan mittaukseen käytettävän laitteen avulla. Luokasta toiseen nousemisessa käytössä ovat luokkanousukriteerit eli luokkanousuun vaadittavan kahden alkukilpailukierroksen kokonaispisteemäärän on ylitettävä luokkanousuraja, la molemmat kilpailusarjat on suoritettava myös ilman ylituyomarin vähennyksi. Synkron luokkajärjestelmä löytyy trampoliinin luokkajärjestelmädokumentista. 

TRA luokkajärjestelmä 2017

DMT eli tuplaminitrampoliini

DMT:n luokkakilpailut järjestetään ikäsarjoittain. Ikäsarjat ovat samat kuin trampoliinin 4. luokan ikäsarjat, eli alle 14-vuotiaat, 14-17-vuotiaat sekä seniorit. Vaatimukset määräytyvät kulloinkin voimassa olevan luokkakilpailujärjestelmän mukaisesti. DMT:nluokkakilpailujärjestelmä (linkki materiaaleissa oleviin sääntöihin)

Voimistelupäivillä kilpaillaan WAGG –kilpailusäännöillä, eli ikäluokissa alle 12v, 13-14v, 15-16v ja 17 ja sitä vanhemmat. Ikäluokkakilpailuissa ei ole vaadittuja liikkeitä. WAGG 2017 -2020 säännöt 

DMTn luokkajärjestelmä 2017

Tumbling

Tumblingissa voimistelija pyrkii suorittamaan jokaisella kierroksella kahdeksan liikkeen sarjan volttiradalla. Sarjan viimeinen liike tulee päättyä alastuloalueelle. Tumblingissa kilpaillaan Suomessa toistaiseksi vain satunnaisesti, mutta laji muistuttaa TeamGymin volttiradalla tehtäviä volttisarjoja. Siinä kuitenkin kilpaillaan yksilöinä, ei joukkueessa. Tumblingin kilpailusäännöt 

Synkrotrampoliinivoimistelua Kuva: Juha Kivekäs