TeamGymin valmennusjärjestelmän alaluokkien leiritys uudistuu

TeamGymin valmennusjärjestelmän aloittavien leirien järjestämistapa muuttuu syksystä 2021 alkaen. Tästä eteenpäin Stara-1.luokissa kilpailevien joukkueiden leiritys järjestetään koti- tai lähisalilla tilauskoulutuksena. 2.luokan joukkueiden on mahdollista osallistua sekä valtakunnallisille valmennusleireille että käyttää koti- ja lähisalileiritystä oman tarpeen mukaan. Leireillä kouluttajana toimivat liiton valmennusjärjestelmään valmentajiksi valitut valmentajat. Koti- tai lähisalilla järjestettävää leiritystä kutsutaan alkupolkuleiritykseksi..


Leiriuudistuksella pyritään tekemään nuorimpien voimistelijoiden leiritykseen osallistumisesta vaivattomampaa ja tarjoamaan kohdennetumpaa ja yksilöllistä tukea joukkueiden harjoitteluun sekä voimistelijoiden että valmentajien näkökulmasta. Koti- ja lähisalileireillä on tarkoitus hyödyntää samoja olosuhteita, jotka ovat käytössä myös joukkueiden arkiharjoittelussa ja näin tuoda laatua ja uusia ideoita joukkueiden perusharjoitteluun.


Leirien yhteydessä leirille osallistuvan joukkueen valmentajille järjestetään valmentajakoulutus, joka luetaan voimisteluliiton 1-tason valmentajakoulutuskokonaisuuden täydennyskoulutukseksi. 


Leirien tilaaminen

Halukkuus koti-/lähisalileirille ajankohtatoiveineen ilmoitetaan samassa yhteydessä muiden liittojohtoisen valmennusjärjestelmän leiripaikkojen hakemisen kanssa (haku syksyn leireihin auki 3.5.2021-31.5.2021 ja kevään leireihin 15.10.2021-15.11.2021).
Haku valmennusjärjestelmään sivu löytyy täältä.
Alkupolkuleirityksen kalenteri vahvistetaan hakeneille joukkueille kuukauden kuluessa leirihaun päättymisestä.


Leirien kustannukset

Alkupolkuleirityksen voi tilata oman tarpeen mukaan yksi- tai kaksipäiväisenä. 


  • 1 päivän leiri sisältää 2 x 2 h harjoitukset ja 2 x 1,5 h valmentajakoulutukset

      HINTA: 700 e

  • 2 päivän leiri sisältää 4 x 2 h harjoitukset ja 2 x 1,5 h valmentajakoulutukset

      HINTA: 1050 e


Erikseen sovittavat lisätunnit á 80 e/h. 


Leirihinnan lisäksi leirin tilaaja vastaa kouluttajan matka-, ruoka- ja kahden päivän leirillä majoituskustannuksista. Leirin tilaava seura tekee ja maksaa tilavaraukset ja aikatauluttaa leirin niiden mukaan. Liitto kannustaa seuroja järjestämään leirit niissä saleissa, joissa arkiharjoittelu tapahtuu. Yhden kouluttajan leirille voi osallistua enintään 35 voimistelijaa. Tilaavan seuran on varmistettava, että leirille osallistuu seuran omia valmentajia yksi valmentaja kymmentä osallistuvaa voimistelijaa kohden.