Tuomarointi

Vapaaohjelmassa tuomarit arvostelevat kolmea eri osa- aluetta: vaikeusosia, suoritusta ja sommittelua.

D- tuomarit (vaikeus) arvioivat ohjelman vaikeusosien suorituspuhtautta ja antavat pisteet sen perusteella, miten joukkueen jokainen voimistelija osaa vaikeusosat suorittaa.

E- tuomaristo (suoritus) arvioi mm. suorituksen yhdenaikaisuutta, taiteellisuutta ja hyvää tekniikkaa.

C- tuomaristo (sommittelu) tarkastelee ohjelman koreografiaa mm. liikkeiden soveltumista musiikkiin, siirtymistä kuviosta toiseen, alueen käyttöä ja joukkueena voimistelemista.

D-, E- ja C-pisteet yhteenlaskettuna muodostavat joukkueen vapaaohjelman loppupisteet.

Volttiradan ja trampetin

suorituksissa arvioidaan liiketekniikkaa, tyyliä, vartalon asentoja, hyppyjen alastuloja ja tasapainoisuutta sekä virran tasaisuutta. Tuomarit kiinnittävät huomiota myös liikkeiden arvoon, liikesarjojen vaikeutumiseen kierrosten sisällä sekä liikevalinnan monipuolisuuteen. Tärkeää on yhdenmukainen tekniikka sekä ehdoton suoritusvarmuus. Suorituksen tulee antaa vaikutelma keskeytymättömästä kokonaisuudesta.

D-, E- ja C-pisteet yhteenlaskettuna muodostavat joukkueen kunkin telineen loppupisteet.

Kuva: Susanna Luoma