Special Olympics – rytmisen voimistelun toiminnan aloittaminen

Lähtökohtana toiminnalle on se, että jokainen pääsee tekemään ja onnistumaan. Kaikki liikkujat ovat yhdenvertaisia ja yhtä arvokkaita. Jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon ja tuntee itsensä tervetulleeksi.

Otetaan voimistelija huomioon kokonaisvaltaisesti, pyrkiä ymmärtämään kehitysvamman tuomat haasteet ja mahdollisuudet sekä kehittää voimistelijaa niin ihmisenä kuin urheilijana. Tärkeää on kehitysvamman tunteminen, Downin syndrooman nivelten liikkuvuuden ymmärtäminen sekä harjoitteiden luominen yksilöllisten ominaisuuksien mukaan.

Valmentajana on tärkeää aitous ja avoimuus sekä antaa kaikille mahdollisuus osallistua ja tulla mukaan. Toiveissa olisi, että seurat tekisivät paljon yhteistyötä ammattitaidon, kokemusten ja osaamisen jakamiseksi sekä urheilijoiden sosiaalisten taitojen kehittämiseksi.


Ennen toiminnan aloittamista olisi hyvä pohtia vastauksia alla oleviin kysymyksiin: Mitä, miksi ja missä?

1) Miksi aloittaa toiminta?
2) Miten aloittaa toiminta? 
3) Mikä tulee olemaan toiminnan tyyli, toiminta-ajatus ja tavoitteet. Onko toiminta vapaamuotoista vai kilpailuihin tähtäävää?
4) Missä aloittaa? Onko lähialueella vastaavaa toimintaa? Millainen tila tarvitaan?

Mitä tarvitset, jotta pääset alkuun? 

 • Urheilijat
 • Valmentaja/t
 • Esteettömän tilan, jossa toimia
 • Välineitä lainaksi urheilijoille (huomioithan oikeanlaisen puhdistuksen harjoituksen jälkeen)

Markkinointi

 • Facebook, Instagram, mainokset, puskaradio
 • Seuran omat viestintäkanavat (mahdolliset kokeiluharjoitukset)
 • Neuvolat, päiväkodit ja koulut/oppilaitokset
 • Oman kaupungin tai kunnan sivut
 • Vammaisyhdistysten, vanhempainyhdistysten sivut
 • Asumisyksiköt, työ- ja päivätoimintakeskukset
 • Kuntoutusalan toimijat (fysio- ja toimintaterapeutissa, kuntoutusohjaajat)
 • Apuvälinekeskus/yksikkö
 • Ilmoitus paikallislehteen, kauppojen ynnä muiden ilmoitustaulut
 • Paralympiakomitean ja Voimisteluliiton sivuille seuran yhteyshenkilön tiedot
 • Löydä oma seura -palvelu

 

Koulutus

 • Paralympiakomitean koulutukset
 • Voimisteluliiton alaiset leirit, koulutukset ja tuomarikoulutukset

 

Budjettiin liittyviä huomioita

Olisi tärkeää, että toimintamaksut olisivat samassa linjassa seuran muun toiminnan kanssa. 

 • Paralympiakomitealta voi hakea toiminnan aloituksen starttistipendiä
 • Kaupungin tai kunnan avustusraha 
 • Valmentajan/valmentajien korvaus
 • Mahdollinen tilavuokra
 • Paikalliset yritykset/yhdistykset sponsoriksi ryhmälle
 • Urheilijan vakuutus- ja lisenssikäytäntö myös yhtenevä muun seuran toiminnan kanssa

 

Lisätietoja

Lisätietoja toiminnan aloittamisesta voi tiedustella seuraavilta henkilöiltä: 

 • Paralympiakomitean / Special Olympicsin lajipäällikkö Elina Ahtiainen puh. 045 139 7373, elina.ahtiainen@paralympia.fi
 • Kehittämistyöryhmän pj / SO rytmisen voimistelun päävalmentaja Mari Mieskonen puh: 0401580767, mari.mieskonen@hotmail.com

Voimisteluliiton sivuille on rakentumassa omat sivut SO rytmisen toiminnasta.