Special Olympics – rytmisen voimistelun toiminnan aloittaminen

Ennen toiminnan aloittamista olisi hyvä pohtia vastauksia alla oleviin kysymyksiin: Mitä, miksi ja missä?

1) Miksi aloittaa toiminta?
2) Miten aloittaa toiminta? 
3) Mikä tulee olemaan toiminnan tyyli ja tavoitteet. Onko toiminta vapaamuotoista vai kilpailuihin tähtäävää?
4) Missä aloittaa? Onko lähialueella vastaavaa toimintaa? Millainen tila tarvitaan?

Lähtökohtana on ottaa voimistelija huomioon kokonaisvaltaisesti, pyrkiä ymmärtämään kehitysvamman tuomat haasteet ja mahdollisuudet sekä kehittää voimistelijaa niin ihmisenä kuin urheilijanakin. Tärkeää on kehitysvamman tunteminen, Downin syndrooman nivelten liikkuvuuden ymmärtäminen sekä harjoitteiden luominen yksilöllisten ominaisuuksien mukaan. 

Valmentajana on tärkeää aitous ja avoimuus. Lisäksi on tärkeää antaa kaikille mahdollisuus osallistua ja tulla mukaan. Toiveissa olisi, että seurat tekisivät paljon yhteistyötä ammattitaidon, kokemusten ja osaamisen jakamiseksi sekä urheilijoiden sosiaalisten taitojen kehittämiseksi.

Mitä tarvitset, jotta pääset alkuun? 

 • Urheilijat
 • Valmentaja/t
 • Tilan, jossa toimia
 • Välineitä lainaksi urheilijoille (huomioithan oikeanlaisen puhdistuksen harjoituksen jälkeen)


Markkinointi

 • Facebook, Instagram, mainokset
 • Seuran omat sivut (mahdolliset kokeiluharjoitukset)
 • Koulut
 • Oman kaupungin tai kunnan sivut
 • Kehitysvammaisten yhdistysten sivut
 • Paralympiakomitean ja Voimisteluliiton sivuille seuran yhteyshenkilön tiedot 


Koulutus

 • Paralympiakomitean koulutukset
 • Voimisteluliiton alaiset leirit, koulutukset ja tuomarikoulutukset


Budjettiin liittyviä asioita

 • Paralympiakomitealta voi hakea toiminnan aloituksen starttistipendiä
 • Kaupungin tai kunnan avustusraha 
 • Tilavuokra
 • Valmentajan/valmentajien korvaus

Lisätietoja

Lisätietoja toiminnan aloittamisesta voi tiedustella seuraavilta henkilöiltä: 

 • Paralympiakomitean / Special Olympicsin lajipäällikkö Elina Ahtiainen puh. 045 139 7373, elina.ahtiainen@paralympia.fi
 • Kehittämistyöryhmän pj / SO rytmisen voimistelun päävalmentaja Mari Mieskonen puh: 0401580767, mari.mieskonen@hotmail.com