Hyppää sisältöön
Home » Harrastustoiminta » Soveltava voimistelu » Toiminnan aloittaminen

Soveltavan voimistelun aloittaminen

Soveltavan voimistelun lähtökohtana on se, että jokainen pääsee tekemään ja onnistumaan. Kaikki liikkujat ovat yhdenvertaisia ja yhtä arvokkaita, jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon ja tuntee itsensä tervetulleeksi. Toiminnassa otetaan voimistelija huomioon kokonaisvaltaisesti.

Ryhmä yhteiskuvassa.

Ennen toiminnan aloittamista, pohdi seuraavia kysymyksiä

Miksi ja mille kohderyhmälle toiminta halutaan aloittaa?

Mitä toiminnan aloittaminen vaatii? Millaiset ohjaaja- tai tilaresurssit tarvitaan?

Mikä tulee olemaan toiminnan tyyli, toiminta-ajatus ja tavoitteet?

Onko toiminta vapaamuotoista vai kilpailuihin tähtäävää?

Miten markkinoimme toimintaa?

Varsinaisen toiminnan aloittamiseksi tarvitset vain ohjaajan ja esteettömän tilan. Välineitä on hyvä olla käytössä varsinkin silloin, jos kyseessä on Special Olympics rytmisen voimistelun ryhmä.

Haku