Rytmisen voimistelun lajin kehittämisryhmä (LAR)

 

Puheenjohtaja, vastuullisuus: Mira Koskinen

Kilpailutoiminta: Johanna Vikkula, Olarin Voimistelijat
Tuomaritoiminta: Saila Pitkänen
Osaamisen kehittäminen: Julia Romanyuk, Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa
Lasten voimistelu: Jutta Kankaanpää, Espoon Voimistelu- ja liikuntayhdistys ESVOLI
Valmennuksen vastuuhenkilö: Laura Ahonen      

 

Esittelijä: Emma Tast, rytmisen voimistelun lajipäällikkö

Hallitusjäsen: Alexandra MavrakisLajiasiantuntijaryhmän tehtävät

- Lajin tulevaisuuden näkyjen visiointi ja Voimistelun tulevaisuuskuvan linjan mukaisesti toimiminen

- Osaamisen kehittäminen 

- Lajin olosuhteiden kehittäminen ja toimijoiden olosuhdeosaamisen lisääminen 

- Voimistelun ilmiön kasvattaminen 

- LAR jäsenet toimivat toimihenkilöiden asiantuntijatukena 

- valita tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten talousarvion puitteissa 

- edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä - kehittää ja tukea sekä valvoa ja arvioida tuomaritoimintaa 

- vastata lajin seuraverkostosta, kutsua lajin seurat koolle vähintään kerran vuodessa 

- lasten voimistelun ja lajin kilpa- ja harrastevoimistelun kehittäminen ja markkinointi 

- tukea lajissa toimivien seurojen arkea sekä edistää uusien seurojen mukaan saamista 

 

Velvollisuudet

- kurinpitomenettelyn käynnistäminen tarvittaessa

Päätösesitykset

- esittää VAR:lle aikuisten ja nuorten maajoukkueiden valintajärjestelmät ja kriteerit 

- esittää VAR:lle arvokilpailuvalintajärjestelmät (kansainvälisiä arvokilpailuja ovat: Olympia-, MM- ja EM-kilpailut) 

- esittää VAR:lle lajin tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset

Päätösvalta

 

- päättää lajin kilpailusäännöt ja liiton yleisiä voimistelukilpailujen järjestämisohjeita täydentävät lajin kilpailujen järjestämisohjeet 

- päättää lajin kotimaisista muista kilpailuista ja määrittää niiden merkityksen

- Päättää muiden kuin aikuisten ja nuorten kansainvälisten arvokilpailujen valintajärjestelmät 

- valitsee maajoukkueen jäsenet VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella 

- valitsee VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella voimistelijat lajin MM- ja EMkilpailuihin UEG, FIG ja IFAGG cup-kilpailuihin sekä muihin kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt 

- Mikäli useammalle lajille on kansainvälisen järjestelmän mukaisesti tarjolla arvokilpailuun yksi yhteinen joukkueenjohtajan paikka, sen valitsee kyseisten lajien lajipäälliköt yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa 

- päättää tuomareille asetettavat vaatimukset (pätevyysvaatimukset) 

- päättää tuomaritoiminnan toimintaohjesäännön 

- valitsee tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt sekä arvokilpailuihin. Näiden kilpailuiden osalta tuomarivalinnat voidaan lajipäällikön päätöksellä siirtää tarvittaessa VAR:n käsiteltäväksi

- päättää seurasiirrot kesken lisenssikauden yli 18v urheilijoiden kohdalla - päättää ulkomaan kansalaisten kilpailu- ja edustusoikeudet kansallisissa kilpailuissa

 

Suomen Voimisteluliiton toimintaohjesääntö kokonaisuudessaan täällä