Valmentajan osaamisen kehittäminen

On monta tapaa tulla hyväksi valmentajaksi. Oppiminen alkaa jo ennen valmennusuran alkamista, ja valmentajaidentiteetti kehittyy arjessa kokemuksen ja kohtaamisten kautta - vuorovaikutuksessa urheilijoiden, valmentajien, seuratoimijoiden, kouluttajien, vanhempien ja muiden ihmisten kanssa. Oppimista tapahtuu myös kaukana voimistelumaailmasta.

Polku voi alkaa apuvalmentajana tai harrasteryhmän ohjaajana. Aloitteleva valmentaja hyödyntää aikaisemmin lajin parissa oppimaansa, soveltaa kokemaansa ja näkemäänsä sekä arvioi onnistumistaan. Valmentajakoulutusten myötä avautuu uusia näkökulmia. Verkosto, tieto ja taito kasvavat.

Kiinnostunut ja motivoitunut valmentaja ottaa itse selvää, kysyy, lukee valmennukseen liittyviä kirjoja ja lehtiä, seuraa muita. Hän tekee valintoja ja perustelee niitä itselleen tai muille, ottaa vastaan neuvoja, nauttii onnistumisista ja ottaa opiksi virheistään. Tarvittavat oppimisen työkalut kirjojen lukemisesta sosiaaliseen mediaan ja itsearviointiin ovat valmentajan käsissä, ja Voimisteluliiton valmentajakoulutuksen tehtävänä on olla oppimisprosessin tuki.

Jokaisen valmentajan polku on erilainen, mutta valmennustyössään hän jatkuvasti määrittelee, millainen valmentaja hän on, kenen neuvoja noudattaa, mitä toimintatapoja toteuttaa ja millainen osa hän on urheilijoidensa elämässä. Voimisteluliiton tarjoaman valmentajakoulutuksen sekä jatkuvan omaehtoisen oppimisen ja yhteistyön avulla sitoutuneelle valmentajalle avautuu tie kohti lajinsa huippua.

Rytmisen voimistelun valmentaja- ja tuomarikoulutukset löydät kalenterista tai koulutushaun avulla.

Rytmisen voimistelun tuomarikoulutus

Koulutuksen taso Pätevyys Vaatimukset
III taso
Starttitaso
D-osa-alueen tuomari yksilöiden kaikkien luokkien vapaaohjelmissa ja yksilöiden 2. luokan välineohjelmissa sekä joukkueiden luokissa 1-3

Arvi asematapahtumassa
Seuraavan tason koulutukseen voi siirtyä heti
II taso Kaikkien osa-alueiden tuomari kansallisissa kilpailuissa lukuun ottamatta SM-kilpailuja ja arvokilpailukarsintoja
Vähintään 8 kilpailussa tuomaroiminen ja kahden varjoarvioinnin suorittaminen ennen seuraavalle tasolle siirtymistä
I taso Kaikkien kansallisten kilpailujen tuomari

Tuomari kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa, joissa ei vaadita Brevet-korttia
Kansainvälinen taso, FIG:n Brevet IV-I Kansainvälisten kilpailujen tuomari