Tuomareita MM-kilpailuissa Turkin Izmirissä 2014 Kuva: Tapio Ahonen

Tuomarointi

Rytmisen voimistelun kilpailusuorituksesta arvioidaan kahta osa-aluetta. Vaikeus eli D-osa-alue (difficulty) koostuu vartalovaikeusosista ja tanssiaskelsarjoista sekä heitoista, joiden alla tehdään dynaamisia pyöriviä liikkeitä ja vaikeista välineteknisistä liikkeistä. Suoritus eli E-osa-alue (execution) käsittää ohjelman musiikin ja koreografian taiteellisuuden sekä suorituspuhtauden perusvoimistelussa, vaikeusosissa ja välineen käsittelyssä.

Rytmisen voimistelun tuomarilistat 2017-2020

Päivitetty 1.8.2019

Kansainvälisen tason Brevet - tuomarit ja I tason tuomarit

II tason tuomarit

III tason tuomarit(Startti 1 ja 2)

HUOM! Mahdollisista virheistä / muutoksista tuomarilistoissa (esim. seuramuutokset) ilmoitetaan lajipäällikölle emma.tast(at)voimistelu.fi.

 

Kevään 2019 rytmisen voimistelun kansalliset tuomarikoulutukset järjestetään seuraavasti:

  • Tasot II ja I pe - su 1.-3.2.2019, Helsinki
  • Taso III, Starttikurssi 1, osa-alue D (bodydifficulty eli vartalon vaikeus) su 3.3.2019, Helsinki
  • Taso III, Starttikurssi 2, osa-alue E (technical execution eli tekninensuoritus) su 10.3.2019, Kisakallio
  • Tuomariseminaareja järjestetään MIniringin ja N-ryhmän leirien yhteydessä. Leirien ajankohdat kalenterissa. Tarkempi tiedotus erikseen.

 

Koulutuksia voi tiedustella lajipäälliköltä myös tilauskoulutuksena. Syksyllä 2019 ei järjestetä tuomarikoulutuksia. Vuonna 2020 järjestetään alustavan suunnitelman mukaisesti vain Startti 1 ja Startti 2 koulutukset, mikäli näihin koulutuksiin ilmoittautuu riittävästi tuomareita. Olympiadin vaihtuessa kaikkien tuomareiden tulee uusia tuomarikortti vuoden 2021 alussa järjestettävissä koulutuksissa (lue lisää alempaa).

Kaikilla tuomareille tulee olla tuomarilisenssi. Ilman voimassa olevaa tuomarilisenssiä ei voi arvostella kilpailuissa. Lisätietoja Voimisteluliiton nettisivuilla http://www.voimistelu.fi/fi/Tapahtumat-ja-kilpailut/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset

Vain esteettömät tuomarit voivat arvostella rytmisen voimistelun kilpailuissa Suomessa. Yleisten Kilpailu- ja kurinpitosääntöjen kohdan 5. Tuomaritoiminta mukaisesti Tuomari on aina esteellinen silloin, jos hän ko. kilpailussa tuomitsisi omaa lastaan, lapsenlastaan, vanhempaansa, sisarustaan, puolisoaan taikka puolisonsa lasta. Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa. Tuomari ei myöskään voi tuomita sellaista urheilijaa taikka joukkuetta, jonka vastuuvalmentaja hän on. Vastuuvalmentaja on urheilijaa tai joukkuetta pääsääntöisesti valmentava henkilö. Urheilija tai joukkueen kapteeni, alle 18v urheilijoiden kyseessä ollessa seura, nimeää kyseisen vastuuvalmentajan kilpailun ilmoittautumisajan kuluessa. Tätä vastuuvalmentajaa koskevaa esteellisyysmääräystä on noudatettava kotimaisissa arvokilpailuissa. Jokainen tuomari on ensisijaisesti itse vastuussa siitä, ettei tuomaroi esteellisenä.


Materiaalia tuomareille:


 

 

 

Tuomarijärjestelmä

Päivitetty 1.8.2017Rytmisen voimistelun kansallinen tuomarijärjestelmä on kolmitasoinen. Kouluttautuminen aloitetaan tasolta III, joka on jaettu kahteen osaan.

Katso tuomarijärjestelmän kuva täältä.


Taso III


1) Starttikurssi 1, osa- alue D1

Alimman tason (ns. startti-tason) koulutuksessa keskitytään vaikeuden osa-alueen (D eli difficulty) vartalonvaikeusosien ja tanssiaskelsarjojen arviointiin (D1). Koulutus on yksipäiväinen ja siihen kuuluu käytännön koe. 

Koulutuksen käyneet ja kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat arvostella yksilösarjojen vapaa- ja välineohjelmien D1 - osa-aluetta (vartalon vaikeusosat ja tanssisarjat) luokkakilpailuissa, ikäkausikilpailuissa ja välinekilpailuissa. Lisäksi Startti 1 tuomarit voivat arvostella D1 – osa – aluetta kaikissa duo/trio - kilpailun sarjoissa ja joukkueiden luokissa 1-4. Tuomarin tulee olla vähintään 15 - vuotias. 


Suositus on, että D1-tuomari arvostelee kolme (3) kilpailua ennen osallistumista seuraavan tason (Taso 3 - E2) tuomarikurssille. Yhden kilpailun voi korvata mahdollisella Voimisteluliiton järjestämällä rytmisen voimistelun tuomariseminaarilla. 

Huom! D1-tuomari voi osallistua E2-koulutukseen ennen suositeltujen kilpailujen keräämistä ja saada E2-tuomarikortin. 


2) Starttikurssi 2, osa-alue E2

Koulutuksessa keskitytään suorituksen osa-alueen (E eli execution) tekniseen arviointiin (E2). Koulutukseen voivat osallistua nykyiset III – tason tuomarit ja keväällä 2017  D1 – koulutuksen käyvät tuomarit. Koulutus on yksipäiväinen ja siihen kuuluu teoriakoe sekä käytännön koe. 

Koulutuksen käyneet ja kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat arvostella kaikkien yksilösarjojen vapaa- ja välineohjelmien E2 - osa - aluetta luokkakilpailuissa, ikäkausikilpailuissa, välinekilpailuissa sekä duo/triot-kilpailuissa. Tuomarin tulee olla vähintään 15 - vuotias. 

Tuomari voi osallistua seuraavan tason (Taso II) tuomarikurssille arvosteltuaan yhteensä kuusi (6) kilpailua (myös D1 - kortilla kerätyt kilpailut lasketaan tähän). Tuomarilla tulee olla arvioituna vähintään yksi kilpailu D1 – tuomarina ja yksi kilpailu E2 tuomarina. Kaksi kilpailua voi korvata mahdollisilla Voimisteluliiton järjestämillä rytmisen voimistelun tuomariseminaareilla. 


Taso II

Tason II tuomarit voivat arvostella kaikkia osa-alueita kaikissa kansallisissa kilpailuissa, lukuun ottamatta SM-kilpailuja ja arvokilpailukarsintoja. Tuomarin tulee olla vähintään 15-vuotias. Tuomarikurssin pituus on 3 päivää ja kurssiin kuluu kirjallinen teoriakoe ja käytännön koe.

 

Ennen I-tason kurssille osallistumista tuomarin tulee toimia tuomarina vähintään 6 kilpailussa ja suorittaa 2 ns. varjoarviointia. Vaadituiksi kilpailuiksi lasketaan kilpailut, joissa tuomari on toiminut II-tason kokeen suorittamisen jälkeen. Ohjeet varjoarvioinnista liitteessä

 


Taso I

Tason I tuomarit voivat arvostella kaikkia kansallisia kilpailuja mukaan lukien SM-kilpailut ja arvokilpailukarsinnat sekä niitä kansainvälisiä kilpailuja, joihin ei vaadita Brevet-tuomarikorttia. Lajiasiantuntijaryhmä kutsuu tuomarit SM-kilpailuihin ja arvokilpailukarsintoihin. Tuomarikurssin pituus on 3 päivää ja kurssiin kuuluu sekä kirjallinen teoriakoe että käytännön koe. Tuomarin tulee olla vähintään 18-vuotias.


HUOM! Kilpailujen laskeminen: 1-päiväinen kilpailu = 1 kilpailu, 2-päiväinen kilpailu, jossa tuomari tuomaroi molempina päivinä, lasketaan kahdeksi kilpailuksi ja samoin 3-päiväinen kilpailu, jossa tuomari tuomaroi kaikkina päivinä lasketaan kolmeksi kilpailuksiFIG:n kansainväliset tasot

Tason I tuomarit voivat edetä FIG:n kansainvälisille tuomarikursseille. FIG:n tuomarijärjestelmän tasot ovat Brevet IV-I. Kansainväliselle tuomarikurssille halukkaita tuomareita pyydetään ottamaan yhteyttä rytmisen voimistelun lajipäällikköön.

Tuomarikurssit ja koe

Tuomarikursseja järjestetään tarpeen mukaan niin, että III-tason tuomarikursseja järjestetään 1-2 kertaa vuodessa, II-tason kurssi vuosittain ja I-tason kurssi 1-2 vuoden välein. Olympiadin vaihtuessa kursseja järjestetään tihennetysti. Kurssi toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 10. Tuomareille järjestetään täydennyskoulutuksina seminaareja. Koulutusten ajankohdat ilmoitetaan Voimisteluliiton nettisivuilla.

Jokaisen tuomarikurssin päätteeksi järjestetään koe. Kokeen voi uusia kerran. Uusintakoe on maksuton ja järjestetään noin kuukauden kuluttua kurssista aiemmin ilmoitettuna päivänä. Ulkomaalaiset tuomarit, jotka ovat viikoittaisessa työssä Suomessa, voivat alla olevan mukaan tulla suoraan tuomarikokeeseen. Kokeeseen ilmoittaudutaan lajipäällikölle. Tällaisia koetilaisuuksia järjestetään tuomarikurssien ja uusintakoetilaisuuksien yhteydessä. Mikäli tuomari saa uusintakokeestakin hylätyn, on seuraavaksi osallistuttava uudelleen kurssille.

Tuomarikurssien ja kokeiden kieli on suomi. Tuomarilla voi olla tulkki mukana kurssilla. Tulkin järjestämisestä ja kustannuksista vastaa ko. tuomari. Kirjallisessa kokeessa on jokaisella tuomarilla oltava henkilökohtainen tulkki.

Olympiadin vaihtuessa

Olympiadin vaihtuessa kaikkien tasojen tuomarit uusivat tuomarikorttinsa osallistumalla tuomarikurssille ja kokeeseen. Tuomari voi osallistua samalle tai yhtä tasoa korkeammalle kurssille kuin minkä on edellisen olympiadin aikana suorittanut, kuitenkin niin, että II-tason tuomareilla tulee olla vaadittu määrä kilpailuja arvioituna ennen osallistumista I-tason kurssille. Tuomari voi tauon jälkeen palata tuomaritoimintaan osallistumalla joko saman tason tuomarikoulutukseen (joka ennen taukoa on suoritettu) tai yhtä tasoa alempaan tuomarikoulutukseen.

Ulkomaalaisten tuomarikorttien vastaavuus kansalliseen järjestelmään

- Tuomarin, joka on Suomessa säännöllisessä viikoittaisessa työssä ja jolla on voimassa oleva muun maan kansallinen tuomarikortti, täytyy suorittaa ensin II-tason kirjallinen tuomarikoe hyväksytysti ennen kuin voi arvostella Suomessa. Tämän jälkeen tuomari voi edetä I-tason kurssille ja kokeeseen.

- Tuomari, joka muuttaa Suomeen säännölliseen viikoittaiseen työhön ja jolla on voimassa oleva Brevet-tuomarikortti, saa suoraan II-tason tuomarikortin Suomessa. Tuomarin tiedot tulee ilmoittaa lajipäällikölle, joka lisää tuomarin Suomen tuomarilistalle. Mikäli tuomari haluaa I-tason tuomarikortin, hän voi tulla tekemään kokeen käymättä kurssia.

- Tuomari, joka jo on Suomessa säännöllisessä viikoittaisessa työssä ja joka suorittaa hyväksytysti Brevet-tuomarikurssin ja on aiemmin arvostellut Suomen mestaruuskilpailuissa, saa Brevet-arvon suoraan myös Suomessa.

 

FIG eettiset sännöt:  "Code of Ethics" 

http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/main