Rytmisen voimistelun merkkijärjestelmä

Merkkijärjestelmä on kilpailutyyppien rinnalle luotu kaikille voimistelulajeille yhteinen järjestelmä, jossa jokaisella lajilla on omat liikkeet ja tarkemmat ohjeet.

 

Merkkijärjestelmän tavoitteena on lisätä laatua voimistelussa ja auttaa sekä valmentajia että voimistelijoita mm. keskittymään harjoittelemaan oikeita asioita oikeassa vaiheessa. Merkkisuoritusten avulla voidaan kannustaa ja motivoida sekä ohjata löytämään oikea omaa tasoa ja tavoitteita vastaava linja rytmisen voimistelun monipuolisessa kilpailujärjestelmässä. Merkkien liikkeitä on tarkoitus ottaa huomioon valmennuksen suunnittelussa ja sisällyttää harjoitusohjelmaan ja harjoittelu tapahtuu normaalin harjoittelun tavoin valmentajan kanssa. Pronssi-, hopea- ja kultamerkkiä suoritetaan seuroissa, timanttimerkkitestit ovat Voimisteluliiton alaisia. Suoritettuaan kussakin merkissä vaaditun määrän liikkeitä joko seuran järjestämissä testitilaisuuksissa tai Voimisteluliiton Timanttimerkkitesteissä, voimistelija palkitaan kyseisen tason merkillä. Kaikkia merkkiliikkeitä voi harjoitella suorittaa jo hyvissä ajoin ennen tiettyä luokkaa/sarjaa eli käytännössä myös nuorempana tai alemmissa luokissa, kuin vaatimus on.Materiaalit


Kaikki rytmisen voimistelun merkkijärjestelmän materiaalit (liikkeet ja niiden suoritusohjeet, videoita ja kunniakirjapohjat käytettäväksi seuroissa) löytyvät osoitteesta: https://voimistelu.kuvat.fi/kuvat/ salasana: rv2018

 

 • Videoita löytyy edelleen myös Sillasta materiaalipankista. Valitse haussa esimerkiksi ”kulta” tai ”kultamerkki” tai ”timantti” tai ”timanttimerkki”.  Videoiden siirtymisestä Voimisteluklubiin tiedotetaan erikseen.
 

 


 • Tilaa kunkin merkin tarrat suoritusvihkoon täältä.


Merkkien suorittaminen


Merkkien suoritukset tulee huomioida viimeistään vuoden 2020 alussa, jolloin ne ovat osa kilpailujärjestelmää pilottivaiheen jälkeen (koskee yksilöitä LUOKKAKILPAILUISSA ja IKÄKAUSIKILPAILUISSA). Tietyt merkkisuoritukset tulee olla suoritettuna aina kauden (kevät / syksy) alkaessa Kilpailu- ja merkkijärjestelmän kuvan mukaisesti. 1.1.2021 alkaen merkkijärjestelmä on osa kilpailujärjestelmää ilman siirtymäaikoja.

 

Pronssi, hopea ja kulta

Pronssimerkki, hopeamerkki ja kultamerkki suoritetaan seuroissa.

 • pronssi- ja hopeamerkki tulee olla suoritettuna ennen 1. luokkaan osallistumista.(1.8.2019 alkaen)
 • kultamerkki tulee olla suoritettuna ennen 3.luokkaan osallistumista ja ennen Ikäkausikilpailun 8v., 9v. ja 10– vuotiaiden sarjaan osallistumista. (1.1.2020 alkaen)

Suoritukset ilmoitetaan jatkossa Kisanetissä ilmoittautumisen yhteydessä (viimeistään vuoden 2020 alusta alkaen).

 

Timanttimerkki

Timanttimerkki suoritetaan Voimisteluliiton alaisissa Timanttimerkkitesteissä. (1.1.2020 alkaen, huomioiden alla oleva jousto/siirtymäaika, päivitetty 1.5.2020)

Kevään Timanttitestien peruunnuttua koronavirustilanteen vuoksi, jatketaan timanttimerkin suorittamisen osalta siirtymäaikaa vielä syksyn 2020 ajan. 

 • Timanttimerkin suorittamisessa joustetaan seuraavasti kevään ja myös syksyn  2020 osalta seuraavasti: mikäli timanttimerkin liikkeiden harjoittelu ja suorittaminen on aloitettu vuoden 2019 aikana tai keväällä/syksyllä 2020 ja suunnitelma timanttimerkin suorittamisesta on seurassa tehty, voi voimistelija osallistua Ikäkausikilpailuun ja 5.luokan kilpailuun keväällä ja syksyllä, vaikka merkkisuoritus olisi kesken. Timanttimerkki tulee kokonaisuudessaan olla vaatimusten mukaisesti suoritettu vuoden 2020 aikana.


1.1.2021 alkaen Timanttimerkki on osa kilpailujärjestelmää ilman joustoja/siirtymisaikaa.

Timanttimerkki tulee olla suoritettuna ennen 5.luokkaan osallistumista ja ennen Ikäkausikilpailun 11 – vuotiaiden sarjaan osallistumista.Ikäkausikilpailut 2021:

 • vuonna 2009 syntyneiden tulee olla suorittanut Timanttimerkki kilpaillakseen 12 v sarjassa vuonna 2021.
 • vuonna 2010 syntyneiden tulee olla suorittanut Timanttimerkki, kilpaillakseen 11v. sarjassa vuonna 2021 ja edelleen vuonna 2022 voimistelijalla tulee olla Timanttimerkki kilpaillakseen 12v. sarjassa. 
 • vuonna 2011 syntyneiden tulee olla suorittanut Timanttimerkki kilpaillakseen 11v. sarjassa vuonna 2022.

 Merkkisuoritukset  on hyvä hoitaa kuntoon viimeistään syksyn 2020 aikana Voimisteluliiton Timanttitesteissä.


Luokkakilpailut 2021:

 • Jos voimistelija kilpailee syksyllä 2020 luokassa 4. ja nousee luokkakilpailun tulosten perusteella luokkaan 5., tulee hänen suorittaa Timanttimerkki ennen 5.luokan kilpailuun osallistumista keväällä 2021. Timanttimerkin liikkeiden harjoittelun ja suorittamisen voi aloittaa valmentajan harkinnan mukaan (voimistelijakohtaisesti) jo esimerkiksi luokassa 3. eli jo hyvissä ajoin ennen mahdollista luokkanousua. Vaihtoehtoja 5.luokan kilpailulle ovat Välinekilpailut, duo/trio – kilpailut ja joukkueessa kilpaileminen.

Merkkisuoritukset on hyvä hoitaa kuntoon viimeistään syksyn 2020 aikana Voimisteluliiton Timanttitesteissä.

 

 

Merkkejä ei tarvitse suorittaa takautuvasti eli jos luokkanousu tai vaadittu ikä on ohitettu jo ennen merkkijärjestelmän käyttöönottoa (ennen 1.1.2020). Merkkisuorituksia kuitenkin suositellaan myös näissä tapauksissa. Suoritukset ohjaavat oikean kilpailumuodon valinnassa.

 • Esimerkki 1: Voimistelijoiden,  jotka ovat nousseet luokkaan 5. jo ennen merkkijärjestelmän käyttöönottoa eli vuoden 2019 aikana tai aiemmin ei tarvitse suorittaa Timanttimerkkiä, mutta sitä suositellaan.
 • Esimerkki 2:  Voimistelija on jo noussut kilpailemaan syksyllä 2020 luokassa 6. Osallistuakseen 6.luokan kilpailuun, hänen ei tarvitse suorittaa Timanttimerkkiä. Sama koskee ylempiä luokkia. (-> luokka 5. on ohitettu jo ennen Merkkijärjestelmän käyttöönottoa)
 • Esimerkki 3: Yksilöiden ikäkausikilpailut: voimistelija on syntynyt vuonna 2008. Hänen ei tarvitse suorittaa Timanttimerkkiä kilpaillakseen 13v. sarjassa vuonna 2021, mutta sitä suositellaan. Myös Välinekilpailun puolelle siirtyminen on mahdollista. Myöskään esimerkiksi 2006 syntyneiden ei tarvitse suorittaa Timanttimerkkiä, koska he ovat jo edenneet nuorten sarjaan ennen merkkijärjestelmän käyttöönottoa.

 

Vuoden 2020 Timanttitestitilaisuudet löytyvät täältä.

 

Voimisteluliitto suosittelee merkkisuorituksia myös joukkueissa, duo/trioissa ja välinekilpailuissa kilpaileville, mutta seurat valitsevat käytännöistä. Esimerkiksi joukkueen sisällä voi suorittaa eri tason merkkiliikkeitä, välinekilpailuihin osallistuvien voimistelijoiden kanssa voi valita, mitä merkkiä milloinkin suoritetaan. Katso myös kaikkien lajien yhteisen Staramerkin materiaalit ja ota käyttöön halutessasi.

 

 

Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää osoitteeseen suvilax(at)hotmail.com tai lajipäällikölle emma.tast(at)voimistelu.fi.  

Sähköpostitse lähetetyistä kysymyksistä saadaan koottua vastauksia, joita voidaan julkaista kaikkien tietoon. Palautteen ja kysymysten avulla voidaan myös tehdä tarvittavia tarkennuksia ja päivityksiä  (noin puolivuosittain) ja kehittää uutta järjestelmää entistä toimivammaksi.