Kilpailujärjestelmä

Kansallisella tasolla rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmä jakautuu taitotasoon perustuvaan luokkakilpailujärjestelmään sekä ikäsarjoihin perustuviin ikäkausi- ja välinekilpailuihin. Rytmisessä voimistelussa voi Suomessa kilpailla yksilönä, duona, triona tai joukkueena. Lisäksi vuodesta 2019 alkaen kilpailujärjestelmään liittyy tiiviisti merkkijärjestelmä.

Kilpailumuotoina yksilövoimistelijoilla arvokilpailuissa ja SM-kilpailuissa ovat neliottelu, jossa sijoitukset määräytyvät neljän välineen yhteispisteiden perusteella, ja välinekohtainen kilpailu, jossa jokaisen välineen mestaruus ratkotaan erikseen. Joukkueet kilpailevat iästä riippuen kahdella tai yhdellä ohjelmalla, joissa käytetyt välineet vaihtelevat kilpailuvuoden ja -sarjan mukaan. Joukkueiden suomenmestaruus ratkeaa kahden näytön yhteispisteiden perusteella.

 

Kilpailujärjestelmään liittyvät säännöt ja materiaalit:

Kilpailusääntö ja kilpailusäännön liite, Tuomariohjesääntö, Välinekilpailun sääntöosio, Duo/triojen säännöt

Materiaalit - sivuilla tarkempia ohjeita eri ohjelmien vaatimuksista

Merkkijärjestelmän sivut

Kilpailu- ja merkkijärjestelmän kuva

 

Luokkakilpailut

Luokkajärjestelmässä voimistelijat voivat edetä taitojen karttuessa, eteneminen ei siis ole sidottu ikäsarjoihin. Vaatimustaso ja vaadittavien ohjelmien lukumäärä kasvavat luokasta toiseen siirryttäessä. Rytmisen voimistelun kansallisessa luokkakilpailujärjestelmässä on yhdeksän luokkaa: Stara, luokat 1-6,  nuorten mestariluokka (tai juniorimestariluokka JM) ja korkein eli naisten mestariluokka. 1. luokassa kilpailemisen voi aloittaa sinä vuonna, kun voimistelija täyttää 8 - vuotta. Ennen siirtymistä luokkaan 1, tulee Staralla suorittaa rytmisen voimistelun valmis Staran vapaaohjelma sekä merkkijärjestelmästä pronssimerkki ja hopeamerkki. Valmentaja ja seura ovatvastuussa siitä, että tätä sääntöä näudatetaan.

Luokkakilpailuja järjestetään kullekin luokalle yksi kevätkaudella ja yksi syyskaudella. Rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä päättää luokkanousuista puolivuosittain. Luokasta toiseen noustaessa voimistelijan tulee nousta seuraavaan luokkaan heti seuraavan kauden alussa, poikkeuksena juniorimestariluokka, johon nousemiseen vaikuttaa myös voimistelijan ikä.

Yksilöiden luokkakilpailuohjelmat

Luokassa 1 kilpaillaan  valmiilla vapaaohjelmalla. Ennen 1.luokkaan osallistumista, tulee voimistelijan suorittaa valmis Stara - ohjelma Stara - tapahtumissa. 1.luokkaan voi osallistua ensimmäistä kertaa sinä vuonna, jolloin voimistelija täyttää 8 vuotta.

Luokassa 2 kilpaillaan valmiilla vapaaohjelmalla ja 1.8.2020 alkaen valmiilla naruohjelmalla

Luokassa 3 suoritetaan  valmis vapaaohjelma  ja yksi vapaavalintainen välineohjelma.

Luokassa 4 suoritetaan vapaavalintainen vapaaohjelma ja kaksi vapaavalintaista välineohjelmaa.

Luokissa 5 ja 6 suoritetaan vapaavalintainen vapaaohjelma ja kolme vapaavalintaista välineohjelmaa.

Nuorten mestariluokissa A ja B (tai JM - luokka eli juniorimestari) ja naisten mestariluokassa (M) kilpailuohjelmat ovat vapaavalintaisia.

Ohjelmien vaatimukset Materiaalit sivuiilla.


Joukkueiden luokkakilpailuohjelmat

Staralla suoritetaan oma tai Voimisteluliiton valmisohjelma, jossa on välineenä naru.
1. luokassa kilpaillaan valmiilla vapaaohjelmalla.
2. luokassa välineenä valmisohjelmassa on pallo.
3. luokassa suoritetaan valmisohjelma vanteilla.
4. luokassa on valmis keilaohjelma, jonka vartalovaikeusosia saa muuttaa FIG:n/UEG:n sääntöjen puitteissa.
5. luokassa suoritetaan oma ohjelma vapaavalintaisella välineellä.
6. luokassa kilpaillaan omalla ohjelmalla kuluvan vuoden pre-nuorten välineellä (vuonna 2019 nauha).
Juniorimestariluokassa kilpailuvälineet ovat kuluvan vuoden SM-kilpailujen nuorten sarjan välineet ja ohjelma on omavalintainen (vuonna 2019 ja 2020 nauha).
Naisten mestariluokassa kilpailuvälineet ovat kuluvan vuoden SM-kilpailujen naisten sarjan välineet (5 samaa välinettä) ja ohjelma omavalintainen (vuonna 2019  pallo).

Tarkemmat ohjeet löytyvät Materiaaleista.

Ikäkausikilpailut

Rytmisen voimistelun ikäkausikilpailuissa kilpaillaan ikäsarjoittain. Ikäsarjat ja muut ohjeet löytyvät Kilpailusääännöstä ja sen liitteestä. Ikäkausikilpailuja suositellaan korkealle kansalliselle ja kansainväliselle tasolle tähtääville voimistelijoille. Välinekilpailu on ikäkausikilpailulle vaihtoehtoinen kansallisen tason ja harrastetason kilpailumuoto.

 

Duo/Trio - kilpailut ja sarjat

Lapset,  vuonna 2020 vuosina 2010-2012 syntyneet
Pre-nuoret, vuonna 2020 vuosina 2007-2010 syntyneet
Nuoret, ikärajat joukkueiden ikärajojen mukaiset, vuonna 2020 vuosina 2005 - 2007 syntyneet sekä 2008s.
Naiset ja sekasarja (nuoret & naiset samassa duossa/triossa), vuonna 2020 naiset 2005s. ja nuoret 2007s.

Duojen/Triojen säännöt löytyvät täältä.  Näiden rinnalla tulee lukea FIG:n joukkueiden sääntöjä, joihin Duo/Trio - säännöt ja kilpailuohje pohjautuvat.

Duo/Trio - sarjojen kilpailuja järjestetään vuosittain välinekilpailuihin, ikäkausikilpailuihin  ja/tai luokkakilpailuihin liitettynä,  lajiasiantuntijaryhmän etukäteen määrittelemällä tavalla. SM - kilpailujen yhteydessä järjestettävät duo/trio- kilpailut on suunnattu Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin tähtääville voimisteijoille.

Duo/Trio - sarjat (nuoret ja naiset) ovat mukana joka toinen vuosi järjestettävissä Pohjoismaiden Mestaruuskilpailuissa. Seuraavat PM - kilpailut järjestetään vuonna 2022 Ruotsissa ja Suomessa vuonna 2024.


Välinekilpailut

Välinekilpailut on suunnattu kansallisella tasolla kilpaileville voimistelijoille, jotka eivät tavoittele SM - killpailupaikkoja tai kansainvälisiä areenoja, vaan haluavat esiintyä, kilpailla ja saada  kilpailukokemusta Suomessa. Lisäksi Välinekilpailut sopivat esimerkiksi  rytmisen myöhemmällä iällä aloittaneelle, duo/trio- ja joukkueharjoittelun rinnalle tai useampaa lajia harrastavalle Kilpailusarjat ovat 9 vuotiaat, 10-11 vuotiaat, 12-13 vuotiaat, 14-15 vuotiaat ja 16 - vuotiaat tai sitä vanhemmat. Kaikissa sarjoissa kilpaillaan yksilönä yhdellä tai kahdella omalla välineohjelmalla.

HUOM! Saman kauden aikana ei voi osallistua sekä Välinekilpailuun että Ikäkausikilpailuun (Voimisteluliiton, alueen tai seuran ikäkausikilpailu).

Luokissa 1.-4. yksilöinä kilpailevat voimistelijat voivat osallistua sekä Välinekilpailuihin että Luokkakilpailuihin, mutta luokasta 5.ylöspäin tulee valita, kumpaan kilpailumuotoon osallistutaan. Eli yksilönä 5.luokassa tai sitä ylempänä kilpaileva voimistelija ei voi osallistua sekä Välinekilpailuihin että Luokkakilpailuihin. 

Välinekilpailun tulokset julkaistaan syksystä 2018 alkaen kategorioissa: 25% jokaiseen neljään kategoriaan. Ohjelmien pisteet näytetään ylimmässä kategoriassa (kategoria 1).

Välinekilpailujen säännöt ja kilpailuohjeet

 

Seurojen kilpailut

Seuroilla on mahdollisuus järjestää karsintakilpailujen tai SM - kilpailun yhteyteen esimerkiksi Stara - tapahtuma, mutta ne eivät saa vaikuttaa pääkilpailun aikatauluun. Seurat voivat myös hakea järjestettäväkseen omia erillisiä Stara – tapahtumia ja kilpailuja, joissa noudatetaan rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmää ja kilpailusääntöä. Kaikki kilpailut myönnetään samassa aikataulussa eikä niitä myönnetä pitkin vuotta mihin tahansa viikonloppuun. Seurakilpailuja voidaan myöntää myös yksipäiväisiksi.


Rytmisen voimistelun välineitä kilpailumatolla. Kuva: Tapio Ahonen