Kilpailujärjestelmä

Kansallisella tasolla rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmä jakautuu taitotasoon perustuvaan luokkakilpailujärjestelmään sekä ikäsarjoihin perustuviin ikäkausi- ja välinekilpailuihin. Rytmisessä voimistelussa voi Suomessa kilpailla yksilönä, duona, triona tai joukkueena.

Kilpailumuotoina yksilövoimistelijoilla arvokilpailuissa ja SM-kilpailuissa ovat neliottelu, jossa sijoitukset määräytyvät neljän välineen yhteispisteiden perusteella, ja välinekohtainen kilpailu, jossa jokaisen välineen mestaruus ratkotaan erikseen. Joukkueet kilpailevat iästä riippuen kahdella tai yhdellä ohjelmalla, joissa käytetyt välineet vaihtelevat kilpailuvuoden ja -sarjan mukaan. Joukkueiden suomenmestaruus ratkeaa kahden näytön yhteispisteiden perusteella.

Kilpailuohjeet ja kilpailuohjeiden liite, jotka antavat lisätietoa kilpailujärjestelmästä löytyvät Materiaalit - sivuilta.

 

Luokkakilpailut

Luokkajärjestelmässä voimistelijat voivat edetä taitojen karttuessa, se ei siis ole sidottu ikäsarjoihin. Vaatimustaso ja vaadittavien ohjelmien lukumäärä kasvavat luokasta toiseen siirryttäessä. Rytmisen voimistelun kansallisessa luokkakilpailujärjestelmässä on yhdeksän luokkaa: Stara, luokat 1-6, juniorimestariluokka ja korkein eli naisten mestariluokka. 1. luokassa kilpailemisen voi aloittaa sinä vuonna, kun voimistelija täyttää 8 - vuotta. Ennen siirtymistä luokkaan 1, tulee Staralla suorittaa rytmisen voimistelun valmis Staran vapaaohjelma (aiemmin Aseman valmis vapaa).

Luokkakilpailuja järjestetään kullekin luokalle yksi kevätkaudella ja yksi syyskaudella. Rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä päättää luokkanousuista puolivuosittain. Luokasta toiseen noustaessa voimistelijan tulee nousta seuraavaan luokkaan heti seuraavan kauden alussa, poikkeuksena juniorimestariluokka, johon nousemiseen vaikuttaa myös voimistelijan ikä.

Yksilöiden luokkakilpailuohjelmat

Staralla ja luokassa 1 kilpaillaan Voimisteluliiton kunkin luokan valmiilla vapaaohjelmalla. Ennen 1.luokkaan osallistumista, tulee voimistelijan suorittaa valmis Stara - ohjelma Stara - tapahtumissa. 1.luokkaan voi osallistua ensimmäistä kertaa sinä vuonna, jolloin voimistelija täyttää 8 vuotta.

Luokassa 2 kilpaillaan valmiilla vapaaohjelmalla ja vapaavalintaisella välineohjelmalla.

Luokassa 3 suoritetaan  valmis vapaaohjelma  ja yksi vapaavalintainen välineohjelma.

Luokassa 4 suoritetaan vapaavalintainen vapaaohjelma ja kaksi vapaavalintaista välineohjelmaa.

Luokissa 5 ja 6 suoritetaan vapaavalintainen vapaaohjelma ja kolme vapaavalintaista välineohjelmaa.

Nuorten mestariluokassa

(JM = juniorimestari) j

a naisten mestariluokassa

 (M) kilpailuohjelmat ovat vapaavalintaisia.

HUOM! 

Keväällä 2018 pilotoidaan JM ja M – luokkien jakamista kahteen osaan seuraavasti: JM -luokka A ja JM - luokka B sekä M – luokka A ja M – luokka B.  Lajiasiantuntijaryhmä suosittelee, että luokkaan A osallistuvat nuorten SM – loppukilpailupaikkaa tavoittelevat voimistelijat.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Materiaaleista

Joukkueiden luokkakilpailuohjelmat

Staralla suoritetaan oma tai Voimisteluliiton valmisohjelma, jossa on välineenä naru.
1. luokassa kilpaillaan valmiilla vapaaohjelmalla.
2. luokassa välineenä valmisohjelmassa on pallo.
3. luokassa suoritetaan valmisohjelma vanteilla.
4. luokassa on valmis keilaohjelma, jonka vartalovaikeusosia saa muuttaa FIG:n/UEG:n sääntöjen puitteissa.
5. luokassa suoritetaan oma ohjelma vapaavalintaisella välineellä.
6. luokassa kilpaillaan omalla ohjelmalla kuluvan vuoden pre-nuorten välineellä (vuonna 2017 nauha).
Juniorimestariluokassa kilpailuvälineet ovat kuluvan vuoden SM-kilpailujen nuorten sarjan välineet ja ohjelma on omavalintainen (vuonna 2017 keilat).
Naisten mestariluokassa kilpailuvälineet ovat kuluvan vuoden SM-kilpailujen naisten sarjan välineet (5 samaa välinettä) ja ohjelma omavalintainen (vuonna 2017 vanne).

Tarkemmat ohjeet löytyvät Materiaaleista.

Ikäkausikilpailut

Rytmisen voimistelun ikäkausikilpailuissa kilpaillaan ikäsarjoittain. Vuoden 2017 ikäsarjat ja muut ohjeet löytyvät Materiaalit-sivulta kilpailuohjeista. Ikäkausikilpailuja suositellaan korkealle kansalliselle ja kansainväliselle tasolle tähtääville voimistelijoille.

 

Duo/Trio - kilpailut ja sarjat

Lapset, vuonna 2018 vuosina 2008-2010 syntyneet
Pre-nuoret, vuonna 2018 vuosina 2005-2008 syntyneet
Naiset ja nuoret, ikärajat joukkueiden ikärajojen mukaiset

Duojen/Triojen säännöt ja kilpailuohje löytyvät täältä.  Näiden rinnalla tulee lukea FIG:n joukkueiden sääntöjä, joihin Duo/Trio - säännöt ja kilpailuohje pohjautuvat.

Duo/Trio - sarjojen kilpailuja järjestetään vuosittain välinekilpailuihin, ikäkausikilpailuihin  ja/tai luokkakilpailuihin liitettynä,  lajiasiantuntijaryhmän etukäteen määrittelemällä tavalla. Lisätietoja mm. kalenterista.

Duo/Trio - sarjat (nuoret ja naiset) ovat mukana joka toinen vuosi järjestettävissä Pohjoismaiden Mestaruuskilpailuissa. Seuraavat PM - kilpailut järjestetään vuonna 2018 Norjassa.

Välinekilpailut

Välinekilpailut ovat monipuolisuutta tuova kilpailumuoto esimerkiksi  rytmisen myöhemmällä iällä aloittaneelle, useampaa lajia harrastavalle tai voimistelijalle, joka haluaa lisää kilpailuja kansallisella tasolla, mutta jonka tavoitteina eivät ole SM - loppukilpailupaikka tai kansainväliset areenat. Kilpailusarjat ovat 9 vuotiaat, 10-11 vuotiaat, 12-13 vuotiaat, 14-15 vuotiaat ja 16 - vuotiaat tai sitä vanhemmat. Kaikissa sarjoissa kilpaillaan yksilönä yhdellä tai kahdella välineohjelmalla.

HUOM! Saman kauden aikana ei voi osallistua sekä Välinekilpailuun että Ikäkausikilpailuun (Voimisteluliiton, alueen tai seuran ikäkausikilpailu).

Luokissa 1.-4. yksilöinä kilpailevat voimistelijat voivat osallistua sekä Välinekilpailuihin että Luokkakilpailuihin, mutta luokasta 5.ylöspäin tulee valita, kumpaan kilpailumuotoon osallistutaan. Eli yksilönä 5.luokassa tai sitä ylempänä kilpaileva voimistelija ei voi osallistua sekä Välinekilpailuihin että Luokkakilpailuihin. 

Välinekilpailun tulokset julkaistaan syksystä 2018 alkaen kategorioissa: 25% jokaiseen neljään kategoriaan. Ohjelmien pisteet näytetään ylimmässä kategoriassa (kategoria 1).

Välinekilpailujen säännöt ja kilpailuohjeet 

Seurojen kilpailut

Seuroilla on mahdollisuus järjestää karsintakilpailujen tai SM - kilpailun yhteyteen esimerkiksi Stara - tapahtuma, mutta ne eivät saa vaikuttaa pääkilpailun aikatauluun. Seurat voivat myös järjestää omia erillisiä Stara – tapahtumia ja kilpailuja, joissa suositellaan noudatettavan rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmää ja kilpailuohjeita. Seurakilpailujen sarjat ja kutsut sekä ajankohta tulee hyväksyttää etukäteen lajipäälliköllä (kevään 2018 kilpailujen osalta viimeistään 30.11. mennessä ja syksyn 2018 kilpailujen osalta 30.5.2017 mennessä).

Rytmisen voimistelun välineitä kilpailumatolla. Kuva: Tapio Ahonen