Kilpailujärjestelmä

Kansallisella tasolla rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmä jakautuu taitotasoon perustuvaan luokkakilpailujärjestelmään sekä ikäsarjoihin perustuviin ikäkausi- ja välinekilpailuihin. Rytmisessä voimistelussa voi Suomessa kilpailla yksilönä, duona, triona tai joukkueena. Lisäksi vuodesta 2019 alkaen kilpailujärjestelmään liittyy tiiviisti merkkijärjestelmä.

Kilpailumuotoina yksilövoimistelijoilla arvokilpailuissa ja SM-kilpailuissa ovat neliottelu, jossa sijoitukset määräytyvät neljän välineen yhteispisteiden perusteella, ja välinekohtainen kilpailu, jossa jokaisen välineen mestaruus ratkotaan erikseen. Joukkueet kilpailevat iästä riippuen kahdella tai yhdellä ohjelmalla, joissa käytetyt välineet vaihtelevat kilpailuvuoden ja -sarjan mukaan. Joukkueiden suomenmestaruus ratkeaa kahden näytön yhteispisteiden perusteella.

Kilpailuohjeet ja kilpailuohjeiden liite, jotka antavat lisätietoa kilpailujärjestelmästä löytyvät Materiaalit - sivuilta.

Kilpailu- ja merkkijärjestelmän kuva

 

Luokkakilpailut

Luokkajärjestelmässä voimistelijat voivat edetä taitojen karttuessa, eteneminen ei siis ole sidottu ikäsarjoihin. Vaatimustaso ja vaadittavien ohjelmien lukumäärä kasvavat luokasta toiseen siirryttäessä. Rytmisen voimistelun kansallisessa luokkakilpailujärjestelmässä on yhdeksän luokkaa: Stara, luokat 1-6,  nuorten mestariluokka (tai juniorimestariluokka JM) ja korkein eli naisten mestariluokka. 1. luokassa kilpailemisen voi aloittaa sinä vuonna, kun voimistelija täyttää 8 - vuotta. Ennen siirtymistä luokkaan 1, tulee Staralla suorittaa rytmisen voimistelun valmis Staran vapaaohjelma sekä merkkijärjestelmästä pronssimerkki ja hopeamerkki. Valmentaja ja seura ovatvastuussa siitä, että tätä sääntöä näudatetaan.

Luokkakilpailuja järjestetään kullekin luokalle yksi kevätkaudella ja yksi syyskaudella. Rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä päättää luokkanousuista puolivuosittain. Luokasta toiseen noustaessa voimistelijan tulee nousta seuraavaan luokkaan heti seuraavan kauden alussa, poikkeuksena juniorimestariluokka, johon nousemiseen vaikuttaa myös voimistelijan ikä.

Yksilöiden luokkakilpailuohjelmat

Staralla ja luokassa 1 kilpaillaan Voimisteluliiton kunkin luokan valmiilla vapaaohjelmalla. Ennen 1.luokkaan osallistumista, tulee voimistelijan suorittaa valmis Stara - ohjelma Stara - tapahtumissa. 1.luokkaan voi osallistua ensimmäistä kertaa sinä vuonna, jolloin voimistelija täyttää 8 vuotta.

Luokassa 2 kilpaillaan valmiilla vapaaohjelmalla ja vapaavalintaisella välineohjelmalla.

Luokassa 3 suoritetaan  valmis vapaaohjelma  ja yksi vapaavalintainen välineohjelma.

Luokassa 4 suoritetaan vapaavalintainen vapaaohjelma ja kaksi vapaavalintaista välineohjelmaa.

Luokissa 5 ja 6 suoritetaan vapaavalintainen vapaaohjelma ja kolme vapaavalintaista välineohjelmaa.

Nuorten mestariluokissa A ja B (tai JM - luokka eli juniorimestari) ja naisten mestariluokassa (M) kilpailuohjelmat ovat vapaavalintaisia.

 

Tarkemmat ohjeet löytyvät Materiaaleista

Joukkueiden luokkakilpailuohjelmat

Staralla suoritetaan oma tai Voimisteluliiton valmisohjelma, jossa on välineenä naru.
1. luokassa kilpaillaan valmiilla vapaaohjelmalla.
2. luokassa välineenä valmisohjelmassa on pallo.
3. luokassa suoritetaan valmisohjelma vanteilla.
4. luokassa on valmis keilaohjelma, jonka vartalovaikeusosia saa muuttaa FIG:n/UEG:n sääntöjen puitteissa.
5. luokassa suoritetaan oma ohjelma vapaavalintaisella välineellä.
6. luokassa kilpaillaan omalla ohjelmalla kuluvan vuoden pre-nuorten välineellä (vuonna 2019 nauha).
Juniorimestariluokassa kilpailuvälineet ovat kuluvan vuoden SM-kilpailujen nuorten sarjan välineet ja ohjelma on omavalintainen (vuonna 2019 ja 2020 nauha).
Naisten mestariluokassa kilpailuvälineet ovat kuluvan vuoden SM-kilpailujen naisten sarjan välineet (5 samaa välinettä) ja ohjelma omavalintainen (vuonna 2019  pallo).

Tarkemmat ohjeet löytyvät Materiaaleista.

Ikäkausikilpailut

Rytmisen voimistelun ikäkausikilpailuissa kilpaillaan ikäsarjoittain. Vuoden 2019 ikäsarjat ja muut ohjeet löytyvät Materiaalit-sivulta Kilpailuohjeesta ja kilpailuohjeen liitteestä. Ikäkausikilpailuja suositellaan korkealle kansalliselle ja kansainväliselle tasolle tähtääville voimistelijoille. Välinekilpailu on ikäkausikilpailulle vaihtoehtoinen kansallisen tason ja harrastetason kilpailumuoto.

 

Duo/Trio - kilpailut ja sarjat

Lapset, vuonna 2019 vuosina 2009-2011 syntyneet
Pre-nuoret, vuonna 2019 vuosina 2006-2009 syntyneet
Nuoret, ikärajat joukkueiden ikärajojen mukaiset, vuonna 2019 vuosina 2004 - 2006 syntyneet sekä 2007s.
Naiset ja sekasarja (nuoret & naiset samassa duossa/triossa), vuonna 2019 naiset 2004s. ja nuoret 2006s.

Duojen/Triojen säännöt ja kilpailuohje löytyvät täältä.  Näiden rinnalla tulee lukea FIG:n joukkueiden sääntöjä, joihin Duo/Trio - säännöt ja kilpailuohje pohjautuvat.

Duo/Trio - sarjojen kilpailuja järjestetään vuosittain välinekilpailuihin, ikäkausikilpailuihin  ja/tai luokkakilpailuihin liitettynä,  lajiasiantuntijaryhmän etukäteen määrittelemällä tavalla. SM - kilpailujen yhteydessä järjestettävät duo/trio- kilpailut on suunnattu Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin tähtääville voimisteijoille.

Duo/Trio - sarjat (nuoret ja naiset) ovat mukana joka toinen vuosi järjestettävissä Pohjoismaiden Mestaruuskilpailuissa. Seuraavat PM - kilpailut järjestetään vuonna 2020 Ruotsissa.


Välinekilpailut

Välinekilpailut on suunnattu kansallisella tasolla kilpaileville voimistelijoille, jotka eivät tavoittele SM - killpailupaikkoja tai kansainvälisiä areenoja, vaan haluavat esiintyä, kilpailla ja saada  kilpailukokemusta Suomessa. Lisäksi Välinekilpailut sopivat esimerkiksi  rytmisen myöhemmällä iällä aloittaneelle tai useampaa lajia harrastavalle.  Kilpailusarjat ovat 9 vuotiaat, 10-11 vuotiaat, 12-13 vuotiaat, 14-15 vuotiaat ja 16 - vuotiaat tai sitä vanhemmat. Kaikissa sarjoissa kilpaillaan yksilönä yhdellä tai kahdella välineohjelmalla.

HUOM! Saman kauden aikana ei voi osallistua sekä Välinekilpailuun että Ikäkausikilpailuun (Voimisteluliiton, alueen tai seuran ikäkausikilpailu).

Luokissa 1.-4. yksilöinä kilpailevat voimistelijat voivat osallistua sekä Välinekilpailuihin että Luokkakilpailuihin, mutta luokasta 5.ylöspäin tulee valita, kumpaan kilpailumuotoon osallistutaan. Eli yksilönä 5.luokassa tai sitä ylempänä kilpaileva voimistelija ei voi osallistua sekä Välinekilpailuihin että Luokkakilpailuihin. 

Välinekilpailun tulokset julkaistaan syksystä 2018 alkaen kategorioissa: 25% jokaiseen neljään kategoriaan. Ohjelmien pisteet näytetään ylimmässä kategoriassa (kategoria 1).

Välinekilpailujen säännöt ja kilpailuohjeet

 

Seurojen kilpailut

Seuroilla on mahdollisuus järjestää karsintakilpailujen tai SM - kilpailun yhteyteen esimerkiksi Stara - tapahtuma, mutta ne eivät saa vaikuttaa pääkilpailun aikatauluun. Seurat voivat myös järjestää omia erillisiä Stara – tapahtumia ja kilpailuja, joissa suositellaan noudatettavan rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmää ja kilpailuohjeita. Seurakilpailujen sarjat ja kutsut sekä ajankohta tulee hyväksyttää etukäteen lajipäälliköllä Kilpailusäännön mukaisessa aikataulussa

Rytmisen voimistelun välineitä kilpailumatolla. Kuva: Tapio Ahonen