Joukkuevoimistelun valmennusjärjestelmä

Suomen Voimisteluliiton joukkuevoimistelun valmennustoiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää suomalaista valmennusjärjestelmää, joka luo edellytykset kansainväliseen menestykseen. 

Joukkuevoimistelun valmennusjärjestelmän tavoitteena on

Valmentajien osaamisen kehittäminen
Tarjota laadukasta valmennustoimintaa laajalle joukolle voimistelijoita
Kehittää joukkuevoimistelua huippu-urheiluna
Turvata terveyttä edistävä valmennus eri ikätasoilla

Lisätä yhteistyötä


Tarjota

tarjota laadukasta valmennustoimintaa laajalle joukolle voimistelijoita
tarjota laadukasta valmennustoimintaa, jossa on yhtenäiset osaamistavoitteet eri tasoille
tarjota harjoittelun monipuolisia toimintamalleja valmentajille
tarjota asiantuntijapalveluita valmentajille

tarjota huippu-urheilun urapolun tukitoimia


Kehittää

kehittää valmentajien osaamista
kehittää voimistelijoita kohtaamaan kansainvälisen kilpailu-uran vaatimukset

kehittää seurojen huippuvoimistelun osaamista 


Turvata

turvata terveyttä edistävä valmennus eri ikätasoilla

Lisätä

lisätä seurojen välistä yhteistyötä ja lähialueiden välistä yhteistyötä
lisätä valmennuksen osaamisen jakamista
lisätä valmentajien verkostoitumista

Huippuvoimistelijan urapolku

Joukkuevoimistelun huippuvoimistelijan urapolku on kuvaus siitä, kuinka matka kohti maailman kärkeä tulisi parhaimmillaan rakentaa. Polku kertoo konkreettisesti, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja harjoittelun painopisteitä kuuluu eri ikävaiheiden valmennukseen sekä miten toimintaympäristö voi tukea urheilijan kasvua.

Voimistelijan polku löytyy Voimisteluklubista!

JV urapolku-zoomin löydät tästä linkistä

Me Voimistelussa -pelisäännöt

 

Näihin asioihin me uskomme ja näin me toimimme Suomen Voimisteluliiton valmennusjärjestelmissä. Toivomme jokaisen Suomen Voimisteluliiton valmennusjärjestelmään kuuluvan urheilijan ja valmentajan toteuttavan näitä pelisääntöjä.


 


Kuva: Aki Rask