Naisten telinevoimistelun alueelliset valmennusryhmät Alueminorit

Suomen Voimisteluliiton kolmella alueella toimivat alueelliset valmennusryhmät eli Alueminorit ovat osa naisten telinevoimistelun valmennusjärjestelmää. Alueminoritoiminta aloitettiin vuonna 2007 ja se koskee alueiden 8-12-vuotiaita tavoitteellisesti valmennettavia voimistelijoita ja heidän valmentajiaan. Alueminoritoiminta vahvistaa lajia ja mahdollistaa alueiden, seurojen ja liiton yhteistoiminnan.

Alueminoritoimintaa koordinoivat kunkin alueen aluevalmentajat yhdessä leirikoordinaattorin ja lajipäällikön kanssa. Leirit ovat kohtaamispaikka voimistelijoille ja valmentajille. Leirien tavoitteena on antaa valmiuksia valmennustyöhön, joka tähtää tavoitteelliseen maajoukkuetoimintaan. Lisäksi leirityksessä ovat mukana ajankohtaiset asiat ja valmennuksen tukitoimet. Aluevalmennusleirien kouluttajina toimivat leirin teeman ekspertit, aluevalmentajat ja telinekouluttajat. Leireille osallistuu voimistelijoita (noin 400) ja valmentajia (noin 100) 20 eri seurasta. Valmentajat voivat osallistua leirille/koulutukseen myös ilman voimistelijoita. Alueminoritoiminnan pelisäännöt päivitetään tarvittaessa.

Alueminorien pelisäännöt

2014 alkaen alueminorileirit järjestetään kolmen päivän leireinä kolme kertaa vuodessa. Syksyllä (marras/joulu) ja keväällä (tammi/helmi) järjestetään alueelliset leirit Turussa/Tampereella, Vierumäellä ja Kuortaneella. Kullakin leirillä tehdään Alueminorien fyysiset testit, päivitetty 17.1.2019.

LS Turku 8.-10.11.2019

ES Vierumäki 15.-17.11.2019

KUO Kuortane  22.-24.11.2019

LS Tampere 31.1.-2.2.2020

KUO Kuortane 31.1.-2.2.2020

ES Vierumäki 28.2.-1.3.2020

Kauden päättävä valtakunnallinen alueminorileiri järjestetään Kuortaneella elokuussa 7.-10.8.2020.

Suosituksena on, että seurat osallistuisivat pääsääntöisesti samojen voimistelijoiden kanssa kaikille kolmelle leirille, jolloin ennen valtakunnallista leiriä kaikilla olisi kaksi alueellista leiriä käytynä. Tällöin myös valmennus leireillä saadaan järjestelmällisemmäksi ja nousujohteisemmaksi. Toiveena on, että leireillä käytettyjä harjoitteita ja annettuja ideoita hyödynnettäisiin myös päivittäisvalmennuksessa. Alueminoritoiminta valmistaa voimistelijoita leiritoimintaan.

Alueminorit (8-12v) syksy 2019 - kesä 2020

Seurat esittävät Alueminorileireille voimistelijoita (8-12v) seuraavasti

2007 syntyneet vähintään D luokassa (kat. 5) kilpailevat voimistelijat

2008 syntyneet vähintään C luokassa (kat. 6) / D luokassa (kat. 4) kilpailevat voimistelijat

2009 syntyneet vähintään C luokassa (kat. 6) / D luokassa (kat. 3) kilpailevat voimistelijat

2010 syntyneet vähintään B luokassa (kat. 6) / C luokassa (kat. 4) kilpailevat voimistelijat

2011 syntyneet vähintään B luokassa (kat. 6) / C luokassa (kat. 3) kilpailevat voimistelijat

 

Valinnat leirille tapahtuvat vaiheittain, kunnes leiri täyttyy:

1. Voimistelija täyttää edellä olevat kriteerit (7 per seura)
2. Voimistelija täyttää edellä olevat kriteerit (jonossa olevat voimistelijat > 7 per seura)
3. Muut jonossa olevat voimistelijat

Jokaisella seuralla tulee olla leirille vähintään 1 seuravalmentaja / 7 voimistelijaa.
Jos voimistelijoita pääsee leirille varapaikoilta, tulee leirille osallistua vähintään 2 seuravalmentajaa.
Toivottavaa olisi, että seurat lähettäisivät leireille useampia seuravalmentajia kouluttautumaan sekä myös auttamaan telinekouluttajia mahdollisimman hyvän ja tehokkaan leirin aikaansaamisessa.

 

Add Content...

Aluevalmentajat

OTO-valmentajia
Tampere: Riitta Taipale / Aliisa Mäkinen
Turku: Laura Tuominen
Kuortane: Merja Mettänen / Emmi Väänänen
Vierumäki: Marikki Pennanen

Aluevalmentajat toimivat tiedonvälittäjänä alueen valmennusasioissa liiton toimijoiden sekä alueen seurojen kesken ja valmennuksellisena sparraajana alueen valmentajille ja voimistelijoille. Aluevalmentajat tekevät töitä tuntikorvauksella. Aluevalmentajien päävastuualueena on leiritoiminta. Aluevalmentajien kanssa yhteistyössä toimivat NTV valmennuskoordinaattori Tiina Vilenius sekä telinekouluttajat.

Valmentajakoulutus (I-taso, täydennyskoulutus)

Tarkoitus on antaa valmentajille valmiuksia oikeaoppiseen päivittäisvalmennukseen, kehittää perusvoimisteluosaamista seuroissa, opettaa valmentajia ymmärtämään kokonaisvaltaisen valmennuksen tärkeys. Tavoitteena on myös viedä lajin tieto-taitoa uusiin, pieniin seuroihin ja pyrkiä valmennustason nostamiseen. Tavoitteena on, että voimistelijoiden valmentajilla on vähintään I-tason valmentajakoulutus käynnissä tai käytynä.

Koulutuksen aiheet

Syksy 2018 - Voima ja liikkuvuus, osa 1
Kevät 2019 - Voima ja liikkuvuus, osa 2
Kesä 2019 - Ravinto

Syksy 2019 - Harjoituskauden suunnittelu
Kevät 2020 - Permannon perusakrobatia
Kesä 2020 - Fyysiset ominaisuudet ja testaaminen

Syksy 2020 - Remmit; pyörähdykset
Kevät 2021 - Trampoliini; kierteiden suunnat ja tekniikoiden ymmärtäminen
Kesä 2021 - Perusvoimistelu ja baletti

Syksy 2021 - Puomiakrobatia; käsinseisonta sekä eri alku- ja loppuasennot
Kevät 2022 - Hyppy; juoksu ja laudalletulo etp.hypyissä 
Kesä 2022 - Plyometriset jarjoitteet ja juoksu

Syksy 2022 - Nojapuut; heilunta ja aisan käyttö
Kevät 2023 - Permannon ja puomin voimistelulliset liikkeet
Kesä 2023 - Huoltavat harjoitteet ja ravinto