Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Voimisteluliitto kehittää tanssin koulutuspolkua
05.12.2022

Voimisteluliitto kehittää tanssin koulutuspolkua

Tanssijat Gymnaestradassa

Voimisteluliitto kehittää tanssin koulutuspolkua. Marraskuun 2022 aikana toteutettiin tanssin koulutuskysely, joka toimii kehittämistyön tukena. Kiitos kaikille koulutuskyselyyn vastanneille!

Tanssin koulutuskysely toteutettiin Surveypal-kyselynä tanssin ohjaajille ja valmentajille, koulutuspäälliköille sekä muille tanssin parissa toimiville henkilöille. Kyselyn tarkoituksena oli saada käsitys kyseisestä kohderyhmästä ja heidän koulutus- ja osaamistarpeistaan.

Koulutuskyselyssä kysyttiin muun muassa ohjaus-/valmennuskokemuksesta, millaista tanssiryhmää ohjaa tai valmentaa tai minkälaisia tanssiryhmiä seurassa on (esim. ikä, taso) sekä koulutustaustasta. Lisäksi kyselyssä sai antaa vapaasti palautetta Voimisteluliiton tanssin koulutuksista sekä esittää toiveita kehitteillä oleviin koulutuksiin.

Tanssin koulutuskyselyn tuloksista

Vastaajia kyselyssä oli yhteensä 50. Kaunis kiitos jokaiselle kyselyyn vastanneelle!

Vuositilaston 2021 mukaan 118 Voimisteluliiton jäsenseurassa harrastaa tanssia yli 10 000 harrastajaa, eli tanssi on neljänneksi suurin harrastusmuoto jäsenseuroissa. Lumo-tapahtumien lisenssejä on ostettu 2021 vuositilaston mukaan 678. Vastausprosentti on aikaisempiin kyselyihin verrattuna hyvä, mutta koulutuskyselyn tuloksia tulkittaessa tulee huomioida, ettei tuloksia voida yleistää koko kohderyhmään vielä tälläkään vastausmäärällä.

Suurin osa kyselyyn vastanneista toimii Etelä-Suomen alueella (46 %). Seuraavaksi eniten tanssin toimijoita on Pohjois-Suomessa (22 %) ja Länsi-Suomessa (14 %) kyselyn mukaan.

Vastaajien ohjaus- ja valmennuskokemuksessa on suhteellisen paljon hajontaa. Vastaajista 24 % on ohjannut 0–4 vuotta ja 28 % 4–8 vuotta. Vastaajista hieman alle puolet (46 %) on ohjannut tai valmentanut jo yli 8 vuotta. 

Kyselyn mukaan kohderyhmän koulutustausta on hyvin moninainen. Suurin osa vastaajista on käynyt Voimisteluohjaajan startti (60 %) ja Voimistelukoulu -koulutuksen (48 %). Vastanneista 12 % ei ole käynyt Voimisteluliiton koulutuksia.

Kyselyn vastausten lukumäärästä päätellen moni ohjaa tai valmentaa useampaa ikäryhmää sekä eri tasoisia ryhmiä samanaikaisesti. Suurin osa vastaajista ohjaa lapsia (64 %), mutta myös 12–18-vuotiaita nuoria (56 %) ja aikuisia (32 %) ohjataan paljon. Vain pieni osa vastasi ohjaavansa perheliikuntaa (4 %). Suurin osa vastaajista ohjaa tai valmentaa harrasteryhmiä (72 %), mutta hieman alle puolet vastaajista (48 %) ohjaa myös kilpailuihin osallistuvia ryhmiä.

Uusia koulutuksia tanssin koulutustarjontaan

Koulutuksiin liittyvää palautetta, kehittämisideoita sekä toiveita annettiin monipuolisesti tanssin koulutuskyselyssä. Palautteissa nousi ilmi tanssin koulutustarjonnan kehittämisen sekä tanssin koulutuspolun näkyväksi tekemisen tarve.

Koulutuksiin liittyvistä toiveista nousivat esille etenkin halu tutustua monipuolisesti erilaisiin tanssilajeihin ja -tyyleihin sekä oman tietämyksen syventäminen eri tanssilajeista, esimerkiksi tekniikkaan liittyen. Kyselyn tuloksista nousi esille myös kokeneille ohjaajille ja valmentajille suunnattujen koulutusten tarve. Lisäksi kaivattiin selkeämpiä linjoja tanssin tuomarikoulutukseen ja yhteneväisyyttä tuomarointiin.

Myös koreografinen osaamistarve nousi kyselyssä esille esimerkiksi koreografiaopetuksen, -kurssien ja koreografian luomisen muodossa. Lisäksi koulutuksista toivottiin monipuolisesti erilaisia konkreettisia vinkkejä ja ideoita omille tanssitunneille, esimerkiksi valmiita tuntimalleja sekä leikki- ja ilmaisuharjoituksia.

Toiveita esitettiin niin lähi- kuin etäkoulutuksien osalta.

Dance 4 Fun –jatkokoulutus pilotoidaan keväällä 2023

Tanssin koulutuspolun kehitystyö konkretisoituu jo ensi vuoden keväällä 2023, kun Meidän voimistelu -hankkeen kautta pilotoidaan Dance 4 Fun -jatkokoulutus. Koulutus on jatkoa Dance 4 Fun -koulutukselle, ja tarjoaa näin jo useamman vuoden ohjanneille harrastetanssiryhmien ohjaajille lisäkoulutusta.

Koulutuksessa tanssin ohjaajat ja valmentajat pääsevät syventämään osaamistaan Dance 4 Fun -konseptin alaisista tanssilajeista – katutanssista, showtanssista ja nykytanssista. Koulutus tarjoaa valmiita tuntimalleja sekä uusia ideoita ja käytännön työkaluja, joita voi hyödyntää omilla tanssitunneilla. Koulutuksessa syvennetään myös ohjaajien ja valmentajien pedagogista osaamista ja nostetaan esille valmennuskulttuurin muutokseen liittyviä teemoja, kuten urheilijakeskeisyyttä ja vastuullisuutta.

Dance 4 Fun -jatkokoulutus järjestetään lauantaina 11.3.2023 lähikoulutuksena Helsingissä.

Lue lisää Dance 4 Fun -konseptista tämän linkin kautta.

Verkkokoulutusta kaikille tanssin ohjaajille ja valmentajille

Koulutuskyselyn palautteissa nousi esille tarve erilaisiin ideapäiviin, joissa syvennytään eri tanssilajeihin. Meidän voimistelu -hankkeen kautta keväällä 2023 toteutetaan myös täysin uusi verkkokoulutus: Tanssilajit tutuiksi. Verkkokoulutuksia on suunniteltu olevan muutamia erilaisia, joissa syvennytään aina eri tanssilajeihin. Teemoiksi on suunniteltu nykytanssi, showtanssi ja katutanssi.

Tanssilajit tutuiksi -verkkokoulutukset soveltuvat niin Lumo ja Stara-tapahtumiin osallistuvien ryhmien kuin harrasteryhmien, esimerkiksi Dance 4 Fun -ryhmien ohjaajille ja valmentajille. Verkkokursseihin pyritään saamaan muutama eri taitotaso alkeista edistyneempiin.

Tanssin koulutuspolun kehitystyöstä uutisoidaan Suomen Voimisteluliiton verkkosivuilla sekä Facebookissa Tanssi – Suomen Voimisteluliitto -ryhmässä. Ota myös seurantaan @laadukaslastenohjaus Instagram-tili.

Haku