Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Voimistelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi
21.11.2022

Voimistelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi

Terve voimistelija -opas

Suomen Voimisteluliitto tekee yhteistyötä useiden asiantuntijatahojen kanssa edistääkseen urheilijoiden terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Voimisteluliiton nettisivuilta löytyy Terve voimistelija -sivusto, minkä päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten valmentajien osaamista terveyttä tukevasta harjoittelusta ja juurruttaa se pysyväksi käytänteeksi heidän valmennukseensa. Terve Voimistelija -materiaalit pohjautuvat osittain Terve Urheilija -ohjelmaan. Ohjelma on tehnyt yhteistyötä useiden eri lajiliittojen kanssa, joista Voimisteluliitto on yksi. Ohjelman muita merkittäviä yhteistyökumppaneita on muun muassa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) ja Suomen Olympiakomitea. Terve Urheilija -ohjelman pääsisällöt ovat urheilijan ravinto, vammojen ennaltaehkäisy, palautuminen, terveydenhuolto ja laadukas valmennus. Näitä sisältöjä sekä Olympiakomitean Kasva urheilijaksi -materiaalia toteutetaan aktiivisesti Voimisteluliiton valmennusjärjestelmissä.

Ravitsemusasiantuntemuksen suhteen yhteistyötä on tehty tiiviisti Urheiluakatemioiden ja erityisesti Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (Urhea), ja Suomen Olympiakomitean kanssa. Voimistelijan kehittymistä tukee terveyden edistäminen sekä ravitsemuksen laadun ja riittävyyden varmistaminen. Monissa voimistelulajeissa harjoitellaan tuntimääräisesti paljon jo nuoresta iästä alkaen, joten ravitsemuksen ja terveyden huomioiminen on tärkeää jo lapsuusvaiheesta alkaen. Tämän tueksi on tuotettu Terve voimistelija -ravintomateriaali, jonka sisällöstä on vastannut Laura Manner (Urhean ja OK:n urheiluravitsemuksen vastuuasiantuntija).

Voimisteluliitto, Suomen Urheiluravitsemuksen asiantuntijat Ry ja Kuopion Reippaan Voimistelijat järjestivät vuonna 2020 ”Ravitsemus esteettisissä urheilulajeissa” -webinaarin. Webinaarissa keskityttiin erityisesti esteettisten lajien urheilijoiden riittävään energiansaantiin sekä edellytyksiin kasvaa ja kehittyä normaalisti. Asiantuntijoina seminaarissa toimivat Laura Manner, Elisa Neuvonen (lääkäri, Itä-Suomen yliopisto), Maria Lankinen (Ravitsemustieteiden dosentti, Itä-Suomen yliopisto), Veera Kainulainen (Terve voimistelija -asiantuntija, Suomen Voimisteluliitto).

Yhteistyötä on tehty tiiviisti myös Syömishäiriöliiton kanssa mm rakentamalla valmentajille koulutusmateriaalia. ”Kuinka puhua syömishäiriöistä eri ikäisille nuorille ja lapsille?” -materiaali julkaistaan keväällä 2023. Syömishäiriöltä suojaavia tekijöitä ovat mm terveelliset ruokailutottumukset, hyväksyvä suhtautuminen omaan kehoon ja vartalon normaaliin kokoon, myönteinen käsitys itsestä, vahva itsetunto sekä hyvä sosiaalinen tuki.

Monet vammat, etenkin polvi-, nilkka- ja selkävammat, uusiutuvat herkästi. Tästä syystä vammojen ennaltaehkäisy olisi erittäin tärkeää jo lapsuus- ja nuoruusvuosien liikuntaharrastusten parissa. Monipuolinen, järkevästi rytmitetty harjoittelu sekä yleisten liiketaitojen ja kehonhallinnan kehittäminen ovat avainasemassa vammojen ehkäisyssä. Voimisteluliitossa toimii kaksi fysioterapeuttien asiantuntijatiimiä; toinen tiimi on rakennettu telinelajien tarpeisiin ja toinen lattialajien. Tiimien tehtävänä on järjestää koulutus- ja verkostoitumistapahtumia voimistelulajien parissa toimiville fysioterapeuteille ja toimia asiantuntijoina liittyen voimisteluvammoissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Lattialajien fysioterapeuttiasiantuntijatiimi on toteuttanut mm tutkimusmateriaalin ja ohjeistuksen vastuullisesta liikkuvuusharjoittelusta.

Voimisteluliitto on ollut mukana ”Nuori mieli urheilussa” -hankkeessa vuodesta 2020. Hankkeen tavoitteena on, että lasten ja nuorten urheilun parissa toimivat osaavat tukea mielenterveyden normaalia kehitystä, hyödyntää mielenterveystaitoja osana valmennusta ja kohdata haastavassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria. Urheiluympäristöt tarjoavat parhaimmillaan erinomaiset puitteet lasten ja nuorten kasvulle ja kehitykselle. Turvallisessa toimintaympäristössä nuori urheilija tulee hyväksytyksi omana itsenään, voi näyttää tunteitaan, ilmaisee ajatuksiaan sekä saa epäonnistua, oppia virheistä ja yrittää uudelleen.

Lue lisää Terve voimistelija -sivuilta >>

 

Haku