Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Ohjeistus syksyn 2021 joukkuevoimistelun CUP- kilpailuihin – kilpailuiden järjestäjät, tuomarit ja joukkueet
16.08.2021

Ohjeistus syksyn 2021 joukkuevoimistelun CUP- kilpailuihin – kilpailuiden järjestäjät, tuomarit ja joukkueet

Koronavirustilanne voi edelleen aiheuttaa muutoksia syksyn suunniteltuun kilpailukalenteriin ja kilpailuiden toteutustapaan. Kilpailuiden järjestämisessä noudatetaan paikallisen viranomaisen ohjeita.  

Joukkueiden osallistumisen rajaaminen kilpailuihin syksyllä 2021 

Livekilpaluiden osallistujamääriä suositellaan rajattavan 70 joukkueeseen per kilpailu. Kilpailuiden järjestäjät huolehtivat, että livekilpailuun otetaan joukkueita sellainen määrä, että kilpailu on mahdollista toteuttaa suunniteltuna kilpailupäivänä terveysturvallisesti. JV Cup-kilpailut ovat aina yksipäiväisiä.  

Joukkueita suositellaan osallistumaan välinekauden livekilpailuihin alla olevan ohjeen mukaisesti. Joukkueiden kilpailumäärän suositus perustuu siihen, että kilpailuiden osallistujamääriä joudutaan mahdollisesti rajaamaan paikallisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti, eikä kilpailuihin pystytä välttämättä ottamaan kaikkia halukkaita. Suosituksella pyritään ohjaamaan joukkueiden kauden suunnittelua. Mikäli kilpailuissa on kuitenkin tilaa, voi joukkueet osallistua useampaankin kilpailuun. 

– 8- 10v ja 10-12v-sarjan joukkue noin 3 livekilpailua (SM-sarjaan tähtäävät joukkueet 4 livekilpailua) 

– Harrastesarjan joukkue noin 3 livekilpailua 

– Kilpasarjan joukkue noin 4 livekilpailua 

– SM-sarjan joukkue noin 5 livekilpailua 


Turvavälikilpailut 

Turvavälikilpailumuoto otetaan käyttöön, mikäli tilanne sitä vaatii. LAR tekee asiasta tarvittaessa päätöksen ja siitä tiedotetaan seuroja.  


Kilpailukalenteri  

Syksyn 2021 kilpailukalenteri pyritään viemään läpi niin kuin se on suunniteltu. Mikäli koronavirustanne Suomessa huononee ja rajoitukset estävät kilpailuiden järjestämisen livenä, järjestetään ne ensisijaisesti virtuaalikilpailuina. Kilpailuita ei lähtökohtaisesti peruta eikä kilpailuiden siirtäminen myöhempään ajankohtaan ole mahdollista.  

Kaikissa kilpailuissa on noudatettava Voimisteluliiton koronasuosituksia voimistelukilpailuihin ja –tapahtumiin, sekä noudatettava viranomaisten suosituksia ja rajoituksia. 

Syksyn 2021 kilpailuiden järjestäjät voivat avata ilmoittautumisen kilpailuihinsa, koska lisenssimyynti on saatu avattua 11.8.2021.   

Suunnitelma kilpailuiden varalta, mikäli koronapandemia rajoittaa kilpailuiden toteuttamista normaalista käytännöstä poiketen: 

1. Suunnitelma – livekilpailut 

– Kilpailut nykyisen kilpailukalenterin mukaisesti.  

– Kilpailuun osallistuvien joukkueiden määrää tulee rajoittaa siten, että kilpailu on mahdollista viedä läpi suunniteltuna kilpailupäivinä ja niissä olosuhteissa, jotka seuralla on. 

– Kilpailupäivä on suunniteltava vietäväksi läpi yhdellä tuomaripaneelilla eli yksi kilpailusarja kerrallaan. Mikäli alueella ei ole voimassa rajoituksia voidaan kilpailut viedä läpi kahdellakin tuomaripaneelilla. 

-Kilpailuihin suositellaan otettavan max. 70 joukkuetta per kilpailupäivä.  

– SM-sarjoille suositellaan järjestettävän joukkuekohtainen harjoitus, mutta se ei ole välttämätön. Kilpailun järjestäjä arvioi kilpailupaikan ja aikataulun mukaan, onko harjoituksia mahdollista toteuttaa terveysturvallisesti. 


2. Suunnitelma – virtuaalikilpailu 

– Kilpailu järjestetään kokonaan virtuaalikilpailuna.  

– Päätös virtuaalikilpailu-konseptiin siirtymisestä pyritään tekemään vähintään 1kk ennen kilpailua.  

– Virtuaalikilpaluissa on mahdollista hyödyntää Vikis-virtuaalikisajärjestelmää, myös muut toteutustavat ovat mahdollisia. Ole yhteydessä lajipäällikköön. 

– Kilpailunjärjestäjä voi antaa oman erillisohjeistuksen käyttämästään teknologiasta/suoratoistopalveluista. 

– Virtuaalikilpailujen osalta liitto perii normaalit järjestämismaksut kilpailun järjestäjältä. 

– Joukkueiden osallistumismaksu pysyy samana, vaikka kilpailu olisi virtuaalikilpailu eikä virtuaalikilpailuun siirtyminen ole peruste osallistumismaksun palautukselle.  

– Kilpailun järjestävä seura pyrkii tarjoamaan livestriimin mahdollisuuksiensa mukaan ja huolehtii Teosto/Gramex oikeudet suoratoistoon.   

– Virtuaalikilpailujen järjestäjien tulee mahdollistaa maksullisen livestreamin katseluoikeus kilpailuun osallistuville joukkueille. Katseluoikeuksia tulee tarjota veloituksetta vähintään 1 / joukkue. 

– Tuomareiden ei tarvitse saapua kilpailupaikalle vaan tuomarointi suoritetaan etäyhteydellä.  

– Virtuaalikilpailussa ei oleteta tuomareiden kirjoittavan kirjallista palautetta joukkueille (ne sarjat, joissa palaute kirjoitetaan).  

– Mitalit tulee toimittaa postitse. Mitalit lähetetään seuroittain, ei joukkueittain.  

3. Suunnitelma, kilpailun peruminen  

– Mikäli kilpailua ei pystytä toteuttamaan millään edellisellä tavalla, kilpailu perutaan. 

– Mikäli kilpailu perutaan kilpailun järjestävän seuran taholta, ei osallistumismaksua peritä. Järjestävä seura voi kuitenkin periä 15 € toimistomaksun per lasku.  

– Kilpailun perumisesta keskustellaan ensin lajipäällikön kanssa ja ratkaisu kilpailun perumisesta tehdään yhdessä liiton kanssa.  

Hybridi- kilpailut ovat madollisia vain siinä tapauksessa, että livekilpailuun osallistuva joukkue ei pystykään osallistumaan kilpailuun paikan päällä (koronasta johtuva syy). Joukkueen ja kilpailun järjestäjän on oltava yhteydessä lajipäällikköön hakeakseen lupaa videotallenteella osallistumiseen muutoin livenä järjestettävään kilpailuun. Joukkueiden on hyvä videoida kilpailuohjelman suorituksia harjoituksista koko kauden ajan, jotta joukkueella on tarvittaessa käytettävissä videotallenne kilpailuun osallistuakseen. Videotallenne ei voi olla aiemmin arvioidun kilpailusuorituksen tallenne.  

Kilpailujen peruutusmaksut 

Ilmoittautumisen voi perua ilman maksua ilmoittautumisajan puitteissa. Myöhemmistä peruutuksista vaaditaan lääkärintodistus. Tällöin voidaan periä myös majoitus-, ruokailutilauksista tms. aiheutuneiden kulujen lisäksi 15 € peruutusmaksu / lasku. Jos urheilija jättää osallistumatta kilpailuun perumatta ilmoittautumistaan tai ilman lääkärintodistusta, voidaan periä koko ilmoittautumismaksu. 

Kilpailun peruuntuessa kokonaan järjestäjä hyvittää osallistumismaksujen laskut, mutta on voi periä toimistokuluja 15 €/hyvityslasku. 

Tartuntatauteja koskevan yleisohjeen mukaan sairaana ei osallistuta kilpailuihin. Mikäli ilmenee vähäisiäkin koronavirukseen sopivia oireita, tulee hakeutua testiin. Koronatesti toimii myös perumisen perusteena, mutta tällöin voidaan periä myös majoitus-, ruokailutilauksista tms. aiheutuneiden kulujen lisäksi 15 € peruutusmaksu samoin kuin lääkärintodistuksella peruttaessa toimitaan. 

Tuomarit 

– Tuomaripaneelit suositellaan arvottavaksi kilpailua edeltävänä päivänä ja ilmoittamaan paneelit tuomareille sähköpostitse.  

– Hybridi-kilpailussa seurojen tuomarit tuomaroivat suoritukset kilpailupaikalla. 

– Virtuaalikilpailun toteuttamisesta tulee ohjeistaa tuomareita etukäteen.  

– Virtuaalikilpailussa seurojen tuomarit tuomaroivat suoritukset etäyhteydellä.  

– Tuomarin tulee tutustua ennen virtuaalikilpailuita joukkuevoimistelun tuomariohjeen päivitysliitteeseen virtuaalikilpailuista. Löydät sen täältä.  

JV erillisohjeet, joita noudatetaan liiton yleisohjeiden lisäksi, osittain tai kokonaan etänä toteutettavissa JV cup-kilpailuissa syksyllä 2021:  

– Joukkueiden osallistumismaksu säilyy ennallaan, vaikka he osallistuisivat kilpailuun videolla tai suoratoiston kautta etänä.  

– Kilpailun siirtyminen virtuaalitoteutukseen ei ole peruste osallistumismaksun palautukselle.  

– Kilpailunjärjestäjä voi antaa oman erillisohjeistuksen käyttämästään teknologiasta/suoratoistopalveluista.  

– Virtuaalikilpailuissa tai osittain etänä toteutettavissa kilpailuissa ei huomioida rajanylityksiä.  

– Kilpailusarjan, jossa osa joukkueista osallistuu kilpailuun etänä suoratoiston kautta, suoritusjärjestystä voidaan muuttaa lajipäällikön suostumuksella vielä kilpailua edeltävänä iltana ennen kello 20. Muutoksista tulee ilmoittaa kaikille sarjan joukkueille viimeistään tuolloin. Muutettu kilpailujärjestys julkaistaan myös Kisanetissä.  

– Force majeure -tilanteessa noudatetaan JV-kilpailusääntöjä. Esimerkiksi kilpailupäivänä ilmenevä yllättävä tekninen ongelma luetaan sellaiseksi. 

– Jos joukkue myöhästyy omasta suoritusajastaan teknisten ongelmien vuoksi, suoritus siirtyy kyseisen kilpailusarjan viimeiseksi.  

– Cup-kilpailussa noudatetaan liiton ohjetta mitaleista. Löydät sen täältä (Palkinnot).  

Videokuvauksessa noudatetaan Vikis- virtuaalikilpailujärjestelmän ohjeita. Löydät ne täältä.


Kuva: Susanne Hiljander 

Haku