Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Me ollaan temppusankareita kaikki!
27.10.2022

Me ollaan temppusankareita kaikki!

Ylitys, alitus, kuperkeikka ja seuraavaksi trampoliinilta oma sankaritemppu patjalle. Nopea esteen ylitys ja siitä jatketaan esteradalle. Jalat liikkuvat nopeasti kiertäen esteitä ja hyppien niiden yli. Lopussa kiitos seisoo, olet Temppusankari!  

Koululiikunnassa pääsee kokeilemaan monia eri urheilulajeja ja se toimii loistavana tapana matalan kynnyksen liikunnan lisäämiseen koululaisten arkeen.  Monet lajit soveltuvat liikuntatunneille sellaisenaan ja jotkut saattavat tarvita muokkaamista koululaisille sopivaksi.  

Voimistelu lajina voi vaikuttaa vaikeasti lähestyttävältä ja monimutkaiselta, mikä voi tehdä siitä epämotivoivan koululiikuntalajin. Voimistelussa noudatetaan tiettyjä kaavoja ja suorituksissa pyritään virheettömyyteen, mikä ei sellaisenaan ole sovellettavissa kaiken tasoisille liikkujille.  

Tähän tarpeeseen on nyt vastattu uudella koululiikunnan tuntimallilla.  

Mistä on kyse? 

Voimisteluliitto sekä Koululiikuntaliitto ovat yhdessä kehittäneet Temppusankarit -kouluskaban, joka on 1.–9.-luokkalaisille suunniteltu matalankynnyksen tuntimalli ja kilpailukonsepti kouluihin sekä iltapäiväkerhoihin.  

Tuntimalli on suunniteltu rikkomaan perinteisen voimistelun rajoja, mikä tekee siitä koululaisille lähestyttävämmän. Tuntimallissa yhdistellään perinteisiä voimisteluun liitettäviä liikkeitä, kuten siltakaatoa ja käsilläseisontaa leikkiin, mikä mahdollistaa koululaisille uusien taitojen opettelun säilyttäen kuitenkin mahdollisuuden omaan luovuuteen.   

Temppusankarit -kouluskaban tavoitteena on tehdä koululiikunnasta monipuolista ja antaa koululaisille mahdollisuus löytää voimistelun riemu! 

temppusankarit.

Miten Temppusankarit-kouluskabaa voi hyödyntää?

Jokainen koulu voi toteuttaa kouluskabaa haluamallaan tavalla. Koulu voi esimerkiksi valita tavan, jossa ensin harjoitellaan voimistelun perusteita tunneilla ja viimeisellä tunnilla kisaillaan Temppusankari -arvonimistä. Kouluskabaa voi myös soveltaa esimerkiksi yksittäisinä tunteina tai teemaviikkoina liikuntatunneilla. Myös koululaisten oma toimijuus on Temppusankarit- kouluskabassa keskiössä.  

Tuntimallissa koululaiset pääsevät itse suunnittelemaan ratoja sekä toimimaan valmentajina, kapteeneina sekä ratamestareina. Kouluskaba -konseptissa oppilaat pääsevät toimimaan muun muassa ratamestareina, ajanottajina tai tulosvastaavina. Näin pyritään osallistamaan oppilaita enemmän ja muuttamaan heidän rooliaan tuntien seuraajista aktiviisiksi toimijoiksi.  

Mitä välineitä Kouluskabaan tarvitsee? 

Unisport on ollut mukana Voimisteluliiton apuna kouluskaban tilasuunnittelussa ja luonut skabaan tarvittavista välineistä tuotelistauksen. Unisportin missiona on saada ihmisiä liikkeelle houkuttelevien liikuntapaikkojen sekä turvallisten ja kestävien liikuntavarusteiden kautta. Niiden avulla voidaan tarjota mahdollisuus monipuoliseen ja turvalliseen liikuntaan matalalla kynnyksellä.

Kouluskaban ehdottomasti hienoin puoli on oppilaiden osallistaminen konseptin toteutukseen yhdessä toimien. Taitotasosta ja taustasta riippumatta jokaisella on mahdollisuus päästä liikkumaan omaa mielikuvitusta käyttäen”, kommentoi Unisportin Eino Pankkonen, joka toimii Kouluskabassa yhteyshenkilönä, mikäli koulujen välineistö kaipaa päivitystä tai täydennystä.  

Temppusankarit-kouluskaba luo lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua voimisteluun matalalla kynnyksellä. Kouluskabassa jokainen osallistuja saa suorituksiaan vastaavan Temppusankari- arvonimen, joista jokainen on yrittämisen tulos ja arvokas. Tärkeintä kouluskabassa on rohkea kokeileminen ja mukaan heittäytyminen.  Riippumatta siitä millainen liikkuja on tai miten paljon tietää voimistelusta – jokainen meistä voi olla Temppusankari!  

Lisää tietoa Temppusankarit -kouluskabasta sekä tuntimallit löytyvät Voimisteluliiton sivuilta!

 

Teksti: Vilma Romppainen

Haku