Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Kilpailuihin henkilökohtaiset osallistumismaksut 1.9.2024 alkaen
25.01.2024

Kilpailuihin henkilökohtaiset osallistumismaksut 1.9.2024 alkaen

 Uudistus lisää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voimistelulajien sisällä ja eri lajien välillä.  

PÄIVITYS 1.2.2024 Hallitus ottaa asian uudelleen käsittelyyn. Lue lisää >>

Suomen Voimisteluliitto siirtyy kilpailujen ja tapahtumien osalta yhtenäiseen osallistumismaksujärjestelmään 1.9.2024 alkaen. Kilpailujen osallistumismaksu on jatkossa henkilömaksu eli osallistuja maksaa osallistumisestaan henkilökohtaisen osallistumismaksun aiemman joukkuemaksun sijaan.  

Osallistuja maksaa samaan kilpailuun osallistumisesta saman maksun riippumatta siitä, kuinka monta henkilöä joukkueeseen kuuluu. 

Osalle lajeista muutos on suuri, osassa lajeista muutosta tulee vain joukkuesarjaan osallistumisen osalta ja yksilömaksut pysyvät ennallaan. Osalle lajeista (yksilölajit) ei tule mitään muutosta.  

Hinnoitteluun on vaikuttanut kilpailun ja tapahtuman taso ja sen vaatimat olosuhteet (esimerkiksi kaksipäiväiset kilpailut) ja tuomariston kustannukset (esimerkiksi SM-kilpailut). Lähtökohtana on käytetty voimistelun matalankynnyksen seuratasolla järjestettävää Stara-tapahtumaa, jonka osallistumismaksu on 20 €/henkilö. 

Uudistuksella pyritään vahvistamaan kilpailujen järjestämismahdollisuuksia kotimaassa. Kotimaisiin kilpailuihin osallistumista suositellaan myös Lasten voimistelun linjauksessa.   

Miksi muutos? 

  • Voimisteluliitossa tarkastellaan tilannetta kokonaisuutena huomioiden kaikki kilpailulajit, kilpailut ja tapahtumat. 
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo lajien sisällä ja lajien välillä lisääntyy. 
  • Kilpailujen järjestäminen osassa voimistelulajeja on kannattamatonta nykyisillä maksuilla.  
  • Kilpailujärjestelmien ja järjestämisen kustannukset ovat nousseet ja kehitystyö kilpailutoiminnassa mm. sääntömuutoksien takia on jatkuvaa. 
  • Osassa lajeissa tuomaristojen koko ja näin myös kustannukset ovat kasvaneet. 
  • Maksujärjestelmä selkeytyy. 

 Muutoksesta hyötyvät kilpailuja järjestävät seurat: seurat saavat toimintaansa lisärahoitusta järjestämällä kilpailuja ja tapahtumia. Järjestävät seurat saavat jatkossakin suurimman osan kilpailujen osallistumismaksutuotoista oman toimintansa kehittämiseen ja/tai resursointiin. Lisäksi myös osallistuvien seurojen oma laskutus helpottuu, kun joukkuemaksua ei jyvitetä enää tietylle henkilömäärälle, vaan jokaisella kilpailijalla on oma maksu. 

Voimisteluliitto panostaa lajien kilpailutoimintaan muun muassa kehittämällä kilpailujärjestelmiä ja lajien sääntöjä, järjestämällä lajin tuomaritoiminnan, kehittämällä ja ylläpitämällä kilpailuissa käytettäviä järjestelmiä (Kisanet, SES) ja järjestämällä maksuttomia järjestelmäkoulutuksia. Liitto myös konsultoi ja tarjoaa apua kilpailuja järjestäville seuroilla ennen kilpailuja ja osassa myös kilpailun aikana.  

Kilpailujen järjestämismaksuja uudistettiin kolme vuotta sitten. Henkilökohtaiseen maksuun siirtymisen yhteydessä näitä maksuja tarkistetaan, että ne ovat linjassa osallistumismaksu-uudistuksen kanssa.  

Maksujärjestelmät löytyvät lajikohtaisesti verkkosivuilta >>

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä muuttuu?  

Kilpailuissa ja tapahtumissa otetaan käyttöön osallistujakohtainen maksu 1.9.2024 alkaen. Tällä hetkellä kilpailuissa maksetaan joukkuemaksuja niissä lajeissa, joissa on joukkuekilpailuja. Osassa lajeissa pari maksaa enemmän kuin trio tai joukkuelajeissa on hyvin erikokoisia joukkueita jopa 5–15 henkilön heitto samassa lajissa ja samassa kilpailussa, esimerkiksi seuran 5 henkilön joukkueen osallistuja maksaa osallistumisesta samaan kilpailuun huomattavasti enemmän kuin 15 henkilön joukkueen osallistuja.  

Kilpailujen osallistumismaksu on jatkossa henkilömaksu eli osallistuja maksaa osallistumisestaan henkilökohtaisen osallistumismaksun aiemman joukkuemaksun sijaan. Osallistuja maksaa samaan kilpailuun tai tapahtumaan osallistumisesta saman maksun riippumatta siitä, kuinka monta henkilöä joukkueeseen kuuluu.  

Mikä uudistuksen taustalla on? 

Uudistuksen taustalla on, että käytänteet kaikkien lajien näkökulmasta ovat jatkossa yhdenmukaiset, maksut ovat lajeista riippumatta yhdenvertaiset, yksilö maksaa saman maksun samasta kilpailusta. Seurojen saama kilpailujen järjestämisestä saatu tuotto mahdollistaa seuran toiminnan ja/tai tapahtumien kehittämisen. Kilpailujen järjestämisen ja kilpailuissa käytettävien järjestelmien kustannukset ovat myös nousseet.

Lisäksi tavoitteena on edelleen kehittää kotimaisesta kilpailutoiminnasta näyttävämpää ja elämyksellisempää niin osallistujille kuin katsojille. Kilpailuja järjestävät seurat hyötyvät muutoksesta kukin vuorollaan. Tällä muutoksella myös pienemmät kilpailut ovat järjestäjälleen tuottoisampia. 

Voimisteluliitossa tarkastellaan tilannetta kokonaisuutena huomioiden kaikki kilpailulajit, kilpailut ja tapahtumat. Kilpailujärjestelmien ja järjestämisen kustannukset ovat nousseet ja kehitystyö kilpailutoiminnassa mm sääntömuutoksien takia on jatkuvaa. Osassa lajeissa tuomaristojen koko ja näin myös kustannukset ovat kasvaneet.  

Lisäys 30.1. Osassa lajeista (mm. joukkuelajit) painetta korottaa osallistumismaksuja on ollut pitkään ja nämä on huomioitu nyt tässä kokonaisuudistuksessa.

Miksi joukkuemaksut nousevat uudistuksen myötä niin paljon? 

Joukkuemaksu poistuu uudistuksen myötä, jatkossa jokainen kilpailuihin osallistuva maksaa henkilökohtaisen osallistumismaksun lajista tai joukkueen koosta riippumatta. 

LISÄYS 29.1. Esimerkiksi nykyisessä järjestelmässä joukkuemaksu on  joukkuevoimistelussa 160 euroa cup-, luokka- ja ikäkausikilpailuissa. Kymmenen hengen joukkueessa tämä tarkoittaa, että osallistuminen maksaa 16 euroa hengeltä. Uudistuksen myös jokainen maksaa henkilökohtaisen maksun, joka on 30 euroa. Eli nousua on 14 euroa. Seitsemän hengen joukkueessa henkilökohtainen maksu on nyt 23 euroa/henkilö ja uudistuksen jälkeen 7 euroa enemmän kuin nykyinen joukkuemaksu jaettuna osallistujille. Uudistuksen myötä erikokoisissa joukkueissa voimistelevat ovat yhdenvertaisia toisiinsa nähden. 

LISÄYS 30.1. Joukkuesarjassa maksu tulee olemaan uudistuksen jälkeenkin edullisempi kuin yksilömaksu. Joukkueessa voimistelijan henkilökohtainen maksu on 30 euroa (Cup, luokka, liiton mestaruus (1 päiväiset) kilpailut, Tanssin finaali -kilpailut), yksilösarjassa maksu on 40 euroa/henkilö. 

Mitä joukkuelajeja voimistelussa ja ketä päätös koskee? 

Voimisteluliiton joukkuelajit ovat akrobatiavoimistelun akro-show-sarja, joukkuevoimistelu, kilpa-aerobicin ryhmä- ja aerodance-sarjat, rytmisen voimistelun joukkuesarja, TeamGym, tanssi ja tanssillinen voimistelu. 

Lasten voimistelun linjaus, eikö uudistus ole ristiriidassa linjauksen kanssa? 

Uudistuksella on tavoitteena vahvistaa kilpailujen järjestämismahdollisuuksia ja niiden elämyksellisyyttä kotimaassa. Kotimaisiin kilpailuihin osallistumista suositellaan myös Lasten voimistelun linjauksessa. Lasten voimistelun linjauksessa painotetaan, ettei lapsuusvaiheessa toiminnan ole hyvä olla kilpailupainotteista. Lasten voimistelun linjauksessa on otettu kantaa kansainvälisiin kilpailuihin osallistumisesta ja sen aiheuttamista kustannuksista sekä kilpailuasun kustannuksista.  

Staran osallistumismaksu lajien osalta? 

Staran osallistumismaksu maksetaan kyseisen lajin kilpailumuodon mukaan eli esim. rytmisen voimistelun 4-otteluun tai naisten telinevoimistelun 4-otteluun osallistuja maksaa 20€/hlö tai joukkuevoimistelun ja akrobatiavoimistelun trio-ohjelmaan osallistuvat maksavat 20€/hlö. 

Miten peruutusten osalta jatkossa toimitaan? 

Kilpailujen järjestämisohjeessa on mainittu, että järjestävä seura voi laskuttaa kilpailujen osallistumismaksun joko ennen kilpailuihin osallistumista tai kilpailujen jälkeen osallistumisen mukaan. Tarkistamme liiton peruutusehdot tämän uudistuksen mukaisesti kevään aikana (uudistus tulee voimaan 1.9.2024). 

Loukkaantuneen osallistuminen kilpailuun? 

Kaikki kilpailuun osallistuvat voimistelijat maksavat osallistumismaksun. 

Päätös ei ole yhdenvertainen eikä tasa-arvoinen? 

Uudistus on tehty yksilön yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Henkilö, joka osallistuu samaan kilpailuun maksaa saman henkilökohtaisen maksun.  

Nousevatko harrastamisen maksut kohtuuttomasti? 

Harrastusmaksuihin itsessään uudistuksella ei ole vaikutusta, tarkoitus on, että kilpailujen osallistumismaksut peritään niiltä voimistelijoilta, jotka lähtevät kilpailuihin. Kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuminen on toki osa harrastustoimintaa, vaikka se on vapaaehtoista. Lapsuusvaiheen toiminnassa kilpailuihin ja Stara-tapahtumiin osallistuminen on suositeltavaa pitää maltillisina, jotta lapsuusvaiheesta ei tule liian kuormittavaa. Kilpailuiden ja tapahtumien lisäksi lapset voivat osallistua myös oman seuran näytöksiin ja esityksiin.    

Miten osallistumismaksut jakautuvat liiton ja järjestävän seuran välillä? 

Kilpailuja järjestävät seurat saavat suurimman osan osallistumismaksuista. Voimisteluliitto perii järjestämismaksun seuralta lajikohtaisen prosentin mukaan, lue lisää kilpailujen järjestämismaksuista. 

Kilpailujen järjestämismaksujärjestelmää uudistettiin kolme vuotta sitten. Henkilökohtaiseen maksuun siirtymisen yhteydessä nämä tarkistetaan, että ne ovat linjassa osallistumismaksu-uudistuksen kanssa, mutta suurempaa uudistusta järjestämismaksuihin ei ole tulossa.   

Mihin liitto käyttää järjestämismaksuista saamat varat? 

Voimisteluliitto panostaa lajien kilpailutoimintaan muun muassa kehittämällä kilpailujärjestelmiä ja lajien sääntöjä, järjestämällä lajin tuomaritoiminnan, kehittämällä ja ylläpitämällä kilpailuissa käytettäviä järjestelmiä (Kisanet, SES) ja järjestämällä maksuttomia järjestelmäkoulutuksia. Liiton jäsenvelvoitteet täyttävillä seuroilla on mahdollisuus hakea kilpailuja järjestettäväkseen ja liitto jakaa kaikkien lajien kilpailut myöntämiskriteerien perusteella jäsenseuroilleen. Liitto myös konsultoi ja tarjoaa apua kilpailuja järjestäville seuroilla ennen kilpailuja ja osassa myös kilpailun aikana.   

Miten osallistumismaksu-uudistusta on työstetty liitossa? 

Osallistumismaksu ja muihin maksuihin liittyvät uudistukset ovat olleet pitkään työstössä, on pohdittu jo pitkään erilaisia mahdollisuuksia uudistaa käytäntöjä. Taustatyötä on tehty useissa eri tiimeissä ja työryhmissä, mallinnettu eri lajeja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, vertailtu ja laskettu eri lajien toteutuneita kilpailumaksuja- ja tuottoja. Viime vuosien ajan on systemaattisesti yhtenäistetty kaikkien lajien kilpailutoimintaan liittyviä käytäntöjä- ja maksuja mm. kilpailujen järjestämismaksut, tuomarisakot, yli- ja vastuutuomarikorvaukset, tuomareiden korvaukset. 

Hinnoitteluun on vaikuttanut kilpailun ja tapahtuman taso ja sen vaatimat olosuhteet (esimerkiksi kaksipäiväiset kilpailut) ja tuomariston kustannukset (esimerkiksi SM-kilpailut tai mestaruuskilpailut). Lähtökohtana on käytetty voimistelun matalankynnyksen seuratasolla järjestettävää Stara-tapahtumaa, jonka osallistumismaksu on 20 €/henkilö.  

Lisätietoja

Tiina Koljander, tiina.koljander@voimistelu.fi

Voit myös antaa palautetta aiheesta joko nimettömästi tai jos toivot vastausta, yhteistietojen kera. Palautelomake >>

 

 

Haku