Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Epäasiallisen käytöksen tilanteista voi nyt ilmoittaa sähköisellä lomakkeella
01.03.2024

Epäasiallisen käytöksen tilanteista voi nyt ilmoittaa sähköisellä lomakkeella

Prosessikuvaus epäasiallisen käytöksen tilanteiden käsittelyyn

Turvallisen toimintaympäristön varmistaminen kaikille toimijoille on osa Voimisteluliiton vastuullisuusohjelmaa.

Painopiste on epäasiallisen käytöksen tilanteita ennaltaehkäisevässä työssä. Tätä työtä tehdään mm. lisäämällä eri toimijoiden tietoisuutta epäasiallisesta käytöksesta, lisäämällä eri toimijoiden osaamista esimerkiksi kouluttamalla, luomalla työkaluja ja toimintamalleja (mm. SOPU-malli kiusaamisen ehkäisyyn) ja tukemalla seuroja ja toimijoita omien toimintamallien kehittämisessä (mm. seurojen omat vastuullisuusohjelmat).

Seurassa tapahtuneita epäasiallisen käytöksen tilanteita pyritään ratkomaan ensisijaisesti seuran sisällä. Jokaisella jäsenseuralla tulisi olla toimintamalli tilanteiden käsittelyyn ja liitto antaa tarvittaessa tukea seuralle neuvonnan muodossa.

Osassa tapauksia joku osapuolista kokee tarpeelliseksi ottaa yhteyttä liittoon esimerkiksi saadakseen neuvoja ja ohjeistusta asioiden selvittämiseen. Ilmoitukset liittoon tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen tietojen perusteella arvioidaan, millaisilla toimenpiteillä asian selvittämistä ja ratkaisemista pystytään parhaiten edistämään. Lomakkeella voi ilmoittaa myös tapauksista, jotka eivät tapahdu seurassa vaan muussa voimistelutoiminnassa kuten kilpailuissa tai joissa epäasiallisesti käyttäytyy joku muu kuin oman seuran toimija.

Lisätietoa tapausten käsittelystä löytyy nettisivuilta.

Lisätietoa epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta löytyy Turvallisesti voimistelussa -materiaalista.

Haku