Hyppää sisältöön

Vuositilasto

Voimisteluliiton sääntöjen (10 §) mukaan vuositilaston täyttäminen ja palauttaminen on jäsenvelvoite, johon seurat sitoutuvat. Vuositilasto koostuu kahdesta osasta, ja molempien osien tulee olla valmiina 31.1.2024 mennessä. 

Osa 1) kyselylomakkeen täyttäminen ja palauttaminen
Osa 2) jäsenmäärätietojen tarkistaminen Hoikassa/siirtäminen Hoikaan

Vuositilastovelvoitteet 31.1. mennessä hoitanut seura saa äänioikeuden liiton vuosikokouksissa, seuralle voidaan myöntää kilpailujen järjestämisoikeus ja se voi hakea valtakunnallisia seuratukia.

Ruotsinkieliset vuositilastoinnin ohjeet löydät alla olevasta linkistä:

Årsstatistik på svenska

Kyselylomake

Jokaisen seuran virallinen postinsaaja saa joulu-/tammikuussa sähköpostiinsa linkin kyselylomakkeelle. Virallisen postinsaajan osoite otetaan Hoikasta, joten seurojen tulee huolehtia, että yhteystiedot ovat Hoikassa ajan tasalla.

Lomake ja linkki ovat seurakohtaisia ja lomaketta pääsee täyttämään vain kyseisen linkin kautta. Linkin voi välittää seurassa eteenpäin, mikäli joku muu henkilö täyttää lomakkeen. Lomake ei vaadi erillistä kirjautumista.

Katso alta ohje kyselylomakkeen täyttämiseen:

Ohje

Jäsenmäärä

Jäsenmäärätieto kerätään Hoikasta ja tarvittavat toimet riippuvat siitä, käyttääkö seura Hoikan laajaversiota vai perusversiota. Kaikilla seuroilla on käytössään vähintään perusversio. 

Laajaversion käyttäjät

Hoikaa jäsenrekisterinä käyttävien seurojen tulee varmistaa, että kaikki jäsenet on ilmoitettu Hoikassa ryhmiin tai liitetty kaudelle. Kaikkien jäsenien tulee olla liitettynä kaudelle 31. tammikuuta mennessä.

Jäsenmäärä koostetaan automaattisesti Hoikassa kausien ja ryhmien perusteella. Kauden jäseniä ovat henkilöt, jotka ovat ilmoittautuneet kaudella olevaan ryhmään, tai jotka on liitetty suoraan kaudelle erimerkiksi henkilöryhmistä.

Kaudelle tai ryhmiin tulee liittää myös valmentajat ja ohjaajat, mikäli he ovat jäseniä. Johtokunta, hallitus sekä kiltalaiset ovat aina seuran jäseniä ja tulee olla liitettynä kaudelle. 

Katso tarkemmat ohjeet:

Ohje Hoikan laajaversion käyttäjille

Perusversion käyttäjät

Niiden seurojen, jotka eivät käytä Hoikaa jäsenrekisterinä, tulee viedä jäsenistön tiedot Hoikaan Excel-viennillä. Vientiä varten lataa alla oleva Excel-pohja ja täytä tarvittavat tiedot. Mikä tahansa Excel-malli ei kelpaa.

Excel-viennin pohja

Jäsenistöstä tulee olla tiedossa syntymäaika (vähintään syntymävuosi, jolloin syntymäpäiväksi voi laittaa ensimmäinen tammikuuta, 1.1.2010), sukupuoli, etu- ja sukunimi. Hoikassa tulee luoda kausi 2023 ja liittää tuodut jäsenet tälle kaudelle.

Jäsenistö tulee olla vietynä Hoikaan ja liitettynä kaudelle 31. tammikuuta mennessä.

Katso tarkemmat ohjeet:

Ohje Hoikan perusversion käyttäjille

Kuka on jäsen ja keitä vuositilaston jäsenmäärään lasketaan?

Yhdistyslain mukaan seuran yleishyödyllinen toiminta perustuu jäsenyyteen. Jäsen on seuralle jäsenmaksun suorittanut, tai muutoin seuran sääntöjen mukainen henkilöjäsen. Henkilö on jäsen koko toimintakauden loppuun asti, ellei seuran säännöissä toisin mainita. Tämän vuoksi niiden seurojen, joiden toimintakausi on muu kuin kalenterivuosi, tulee ottaa huomioon se, että syksyn jäsenet ovat jäseniä myös keväällä. Näin ollen syksyllä 2022 mukana olleet jäsenet, lasketaan jäsenmäärään myös keväällä 2023, jolloin ne kuuluvat myös vuositilaston 2023 kokonaisjäsenmäärään.

Ongelmia vuositilastoinnissa?

Lue ensin vuositilastointiin liittyvät ohjeet huolella ja tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli ongelma ei ratkea, ole yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@voimistelu.fi.

Usein kysytyt kysymykset vuositilastosta

Haku