Hyppää sisältöön
Home » Ohjaajille ja valmentajille » Osaamisen kehittäminen » Erilaiset tavat kouluttautua

Erilaiset tavat kouluttautua

Voimisteluliiton koulutuksia järjestetään kolmella erilaisella lähikoulutusmallilla: avoimina koulutuksina, tilauskoulutuksina ja koulutuslisenssikoulutuksina. Lisäksi osa koulutuksista järjestetään etä- tai verkkokoulutuksina tai erilaisina hybridi-toteutuksina.

Avoimet koulutukset

Liitton järjestää avoimia koulutuksia eri puolilla Suomea. Erityisesti ohjaajan ja valmentajan polun alkupuolen koulutuksia pyritään järjestämään niin, että matka koulutukseen ei olisi kovin pitkä. Pienemmälle kohderyhmälle suunnattuja koulutuksia järjestetään keskitetymmin suurissa kaupungeissa.

Avoimet koulutukset keskittyvät seurojen kausien alkuun eli tammi-helmikuulle ja elo-lokakuulle. Jonkun verran koulutuksia järjestetään myös muina aikoina. Avoimet koulutukset julkaistaan puoli vuosittain eTaika -järjestelmässä ja koulutushaussa.

Avoimiin koulutuksiin ovat pääosin tervetulleita myös muut kuin Voimisteluliiton jäsenseurojen ohjaajat ja valmentajat. Koulutuksilla on tästä johtuen usein kaksi hintaa: jäsenhinta ja ei-jäsenhinta, joka on 20% korkeampi kuin jäsenhinta.

Tilauskoulutukset

Lähes kaikkia Voimisteluliiton 1-tason koulutuksia voidaan järjestää myös tilauskoulutuksina. Peruskoulutusten lisäksi tilauskoulutuksia voidaan myös räätälöidä seuran tarpeita vastaaviksi täydennyskoulutuksiksi.

Tilauskoulutuksessa seura tai useammat seurat yhdessä voivat tilata koulutuksen toteutettavaksi seurassa. Liitto vastaa tällöin kouluttajan hankkimisesta, mutta seura esimerkiksi tiloista. Tilauskoulutuksessa seuralla on mahdollisuus aikatauluttaa koulutus juuri omaan kalenteriin sopivaksi ja sillä pystytään myös vastaamaan kohdennetusti seuran ohjaajien ja valmentajien oppimistarpeisiin. Tilauskoulutus on usein seuralle myös edullisin tapa kouluttaa omia toimijoitaan, mikäli saman koulutuksen tarpeessa on isompi joukko toimijoita. Tilauskoulutus tilataan sähköisellä lomakkeella.

Koulutuslisenssi

Koulutuslisenssissä seura vastaa ohjaajien ja valmentajien 1-tason tai osan siitä kouluttamisesta itse. Liitto myöntää koulutuslisenssin seuralle hakemuksen perusteella aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kouluttajat ovat useimmiten seuran omia osaajia, esimerkiksi kokeneita ohjaajia ja valmentajia, joilla on myös pedagogista osaamista. Kaikkien kouluttajien tulee olla liiton hyväksymiä ja liitto vastaa myös kouluttajakoulutuksesta.

Koulutuslisenssit tulevat haettaviksi keväisin ja lisenssikausi käynnistyy aina 1.8. Koulutuslisenssikauden aikana seura voi järjestää lisenssiin kuuluvia koulutuksia vapaasti omille ohjaajilleen ja valmentajilleen.

Verkko- ja etäkoulutukset

Osa liiton koulutuksista toteutetaan verkko- tai etäkoulutuksina tai erilaisina yhdistelmäkoulutuksina. Itsenäisesti suoritettavat verkkokoulutukset, kuten Valmennuksen suunnittelun ja seurannan perusteet, antavat mahdollisuuden kouluttautua ilman tiettyyn aikaan ja paikkaan sitoutumista. Etäkoulutuksissa aikataulu on kaikilla sama, mutta jokainen osallistuu koulutukseen haluamastaan paikasta. Erilaiset yhdistelmät lähi-, verkko- ja etäkoulutuksista hyödyntävät puolestaan eri keinojen parhaita puolia. Tällöin osallistujille tarjoutuu mahdollisuus kohtaamisiin, käytännön harjoitteluun ja ajatusten vaihtoon, mutta kokonaisuuteen jää kuitenkin väljyyttä mm. omaan aikatauluun sovittamisessa.

Mies ohjaa voimistelijoita

Haku