Hyppää sisältöön
Home » Ohjaajille ja valmentajille » Osaamisen kehittäminen » Seura oppimisympäristönä

Seura on ohjaajien ja valmentajien merkityksellisin oppimisympäristö

seura oppimisen tukijana

Ohjaajat ja valmentajat tekevät työtään pääosin seurassa. Koska oppimisesta jopa 70% tapahtuu työssä oppimalla, muodostuu seura toimijoidensa merkittävimmäksi oppimisympäristöksi. Omalla toiminnallaan seura pystyykin joko tukemaan ja vauhdittamaan ohjaajien ja valmentajien kehittymistä tai pahimmillaan hidastamaan tai jopa estämään sitä.

Hyvänä perustana toimii seuran asenne ja ilmapiiri oppimista ja kehittymistä kohtaan: kannustetaanko uuden oppimiseen ja kokeilemiseen, ollaanko kiinnostuneita opituista asioista, tarjotaanko tukea vai lannistetaanko halu oppia ja kehittyä. Ohjaajat ja valmentajat ovat voimistelussa usein melko nuoria, jolloin rohkaisua omien ajatusten esiintuomiseen ja asioiden tekemiseen uudella tavalla saatetaan tarvita melko paljon. Positiivinen ja oppimismyönteinen ilmapiiri antaa tilaa ja mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä ja se sallii myös virheet ja epäonnistumisen.

Kun oppimismyönteinen ilmapiiri on seurassa olemassa, löytyy keinoja oppimisen tukemiseen lähes rajattomasti. Keskeistä on tunnistaa oman seuran toimintaympäristö, tarpeet ja tavoitteet sekä resurssit. Naapuriseurassa saattaa olla käytössä loistava mentorointi-ohjelma, mutta vastaako se teidän seuranne ohjaajien ja valmentajien tarpeita ja seuranne mahdollisuuksia resurssoida aikaa ja rahaa? Usein toimivinta ei olekaan kopioida suoraan jotakin toimintamallia, vaan poimia erilaisista malleista parhaat palat ja luoda niistä toimivat käytännöt juuri omaan seuraan.

Yleisimpiä oppimista tukevia toimintamalleja seuroissa ovat:

  • apuohjaaja /-valmentaja käytännöt
  • oppimispassin käyttö
  • henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) käyttö
  • ohjaaja- ja valmentajakerhot tai muut säännölliset tapaamiset
  • verkostotoiminta
  • seuran sisäiset koulutukset ja muut osaamisen jakamisen toimintamallit
  • säännölliset kehityskeskustelut
  • erilaiset tutor-toiminnot, esim. Voimisteluliiton Opitaan yhdessä! malli tai Laadukas lasten voimistelu -tutortoiminta
  • mentorointi
  • työnohjaus

Yhdistelemällä erilaisia toimintamuotoja ja suuntaamalla niitä sopiviin kohderyhmiin, on seuralla mahdollisuus räätälöidä itselleen sopivat kokonaisuudet. Osaavat ohjaajat ja valmentajat ovat laadukkaan toiminnan peruskivi ja heidän kehittymiseensä panostaminen on aina arvokasta.

Kouluttaja avustaa akrobatialiikettä

Haku