Hyppää sisältöön
Home » Ohjaajille ja valmentajille » Osaamisen kehittäminen » Osaamisen kehittämisen keinot

Osaamista voi kehittää erilaisin keinoin

Ohjaajan ja valmentajan oppiminen ja kehittyminen tapahtuu erilaisia, monipuolisia keinoja hyödyntäen. Jokainen on oppijana yksilöllinen ja onkin tärkeää tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijana ja ja sitä kautta rakentaa juuri itselle sopivaa kehityspolkua.

Eniten oppimista tapahtuu yleensä arjen työssä. Oman ohjaus- ja valmennustoiminnan reflektointi ja säännöllinen arviointi auttavat hyödyntämään omia kokemuksia kehittymisen tukena. Arjen oppimisen tukena voi hyödyntää myös esimerkiksi liikkujilta tai urheilijoilta kerättävää palautetta.

Koulutus on perinteinen, mutta edelleen tärkeä ja merkityksellinen tapa kehittää omaa osaamista. Kouluttautumisessa polku alkaa usein Voimisteluliiton koulutuksissa, mutta kouluttautua voi muuallakin aina ammattiin asti. Voimisteluliiton koulutuksista löydät tietoa ohjaajan ja valmentajan polku -sivulta.

Työssä oppimisen ja kouluttautumisen lisäksi on myös runsaasti muita keinoja oman osaamisen kehittämiseen. Vuonna 2020 tehdyn valmentajakyselyn mukaan voimisteluvalmentajien yleisimmät keinot oman osaamisen kehittämiseen olivat:

  • itseopiskelu (kirjat, internet, some, muut kanavat)
  • verkostoituminen ja yhteistyö seuran sisällä
  • seuran omat koulutuspäivät/osaamisen jakaminen
  • leiritoiminta
  • verkostoituminen ja yhteistyö seuran ulkopuolella

Seura on merkittävässä roolissa ohjaajien ja valmentajien oppimisen tukemisessa. Monessa seurassa on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi erilaisia tutor-toiminnan tai mentoroinnin muotoja tai jakaa osaamista seuran sisällä joko sähköisten kanavien tai esimerkiksi ohjaaja-/valmentajatapaamisten kautta. Lisää seurasta oppimisympäristönä voit lukea täältä.

Kouluttaja avustaa lasta

Haku