Hyppää sisältöön
Home » Ohjaajille ja valmentajille » Ohjaajan ja valmentajan polku » Lajivalmentajien koulutusjärjestelmä

Lajivalmentajien koulutuspolku

Ohjaajan ja valmentajan koulutuspolku

Valmentajille on tarjolla koulutusta 1-3 -tasoilla. Koulutuspolkua voi rakentaa yksilöllisesti, mutta tasolta toiselle etenemiseen on osaamisvaatimuksia, jotka on helpointa saavuttaa vaadittavien koulutusten suorittamisella.

1-tason koulutus

I-taso rakentuu valmentajan omien tavoitteiden ja toimintaympäristön mukaiseksi kokonaisuudeksi, jossa koulutuksesta, seurassa tapahtuvasta oppimisen tukemisesta sekä valmentajakokemuksesta muodostuu osaamispohja valmentajana toimimiselle sekä innostus kehittää omaa osaamista eteenpäin.

Kouluttautuminen aloitetaan kaikille ohjaajille ja valmentajille yhteisestä Voimisteluohjaajan startti -koulutuksesta (8 h).

Tämän jälkeen valmentajat täydentävät osaamistaan omiin tavoitteisiinsa ja toimintaympäristöönsä parhaiten sopivilla koulutuksilla.

Suositeltavia koulutuspolkuja Voimisteluohjaajan startin jälkeen: 

Lasten valmentajat:

 • Voimistelukoulu (16 h)

 • Laatua lapsuusvaiheen ohjaukseen (8 h)

 • Lajitaidon peruskoulutus (16 h)
 • Fyysisen valmennuksen peruskoulutus (8 h)
 • Valmennuksen suunnittelun ja seurannan perusteet verkkokoulutuksena (10 h)

Nuorten ja aikuisten valmentajat:   

 • Lajitaidon peruskoulutus (16 h)
 • Fyysisen valmennuksen peruskoulutus (8 h)
 • Valmennuksen suunnittelun ja seurannan perusteet verkkokoulutuksena (10 h)

2-tasolle hakeutuvat valmentajat:

2-tasolle hakeutuvilla valmentajilla tulee olla suoritettuna vähintään:

 • Voimisteluohjaajan startti (8 h)
 • Lajitaidon peruskoulutus (16 h)
 • Fyysisen valmennuksen peruskoulutus (8 h)
 • Valmennuksen suunnittelun ja seurannan perusteet verkkokoulutuksena (10 h)
 • oman lajin matalin tuomarikoulutus (kesto vaihtelee)

Seuran rooli oppimisen tukijana 1-tasolla

Seura tukee valmentajan oppimista koko I-tason ajan. Kaikki valmentajat keräävät seurassa suorituksia I-tason oppimispassiin ja passin täyttäminen on minimipanos tämän tasotodistusvaatimuksen täyttymiseen. Oppimispassi sisältää erilaisia valmentajana kehittymiseen liittyviä tehtäviä kuten muiden valmentajien toiminnan seuraamista, oman vastuun kasvamista valmentajana, oman kehittymisen arviointia ja keskustelua seuran keskeisten toimijoiden kanssa. Suorituksia passiin kerätään koko I-tason ajan.

Oppimispassin lisäksi suosittelemme seuroja käyttämään myös muita oppimista tukevia järjestelmiä esim. liiton Opitaan yhdessä! toimintamallia tai jotakin seuran omaa järjestelmää kuten tutor-/mentortoimintaa, ohjaajakerhoja tai ohjaaja-/valmentajapareja. Seurassa tapahtuvaa oppimista voi suorittaa myös toisessa seurassa, mikäli tämä edesauttaa oppimistavoitteiden saavuttamista. Valmentajien oppimisen tukeminen tarjoaa seuroille myös hyvän mahdollisuuden yhteistyön tekemiseen. Esimerkiksi ohjaajavaihto tai vierailu lähiseuraan saattavat tuoda uudenlaisia näkökulmia seuran toimintaan.

2-tason koulutus

Valmentajille järjestetään n. joka toinen vuosi Voimisteluvalmentajien jatkokoulutus. Koulutus järjestetään lajeittain/lajiryhmittäin. Jatkokoulutus on kolmesta lähijaksosta ja niiden välissä suoritettavista etätehtävistä koostuva kokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää valmentajia kokonaisvaltaisesti eteenpäin.

3-tason koulutus

Voimisteluliiton Lajitutkinto on koulutuskokonaisuus, johon sisältyvät liiton 3-tason koulutus ja Valmentajan ammattitutkinto (VAT). Koulutusprosessi kestää noin vuoden ja se toteutetaan yhteistyössä liikunta-alan ammattioppilaitoksen kanssa.

Ammattiin kouluttautuminen

Lajivalmentajana voit kouluttautua ammattiin esimerkiksi Valmentajan ammattitutkinnolla tai Liikkunnanohjaajana (AMK) valitsemalla painotukseksi valmennuksen. Myös Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on mahdollista opiskella valmennusta.

Tasotodistukset

Voimisteluliitto myöntää valmentajille 1-3 -tason tasotodistuksia. Lisätietoa tasotodistuksista löydät täältä.

Korvaavuudet

Aiempi koulutus ja muuten hankittu osaaminen pyritään huomiomaan koulutuspolun rakentamisessa. Yleisimpiin korvaavuuksiin voit tutustua täällä.

Valmentaja työssään

Haku