Hyppää sisältöön

Trampoliinivoimistelun maajoukkue

Trampoliinivoimistelun maajoukkue, Trampoline Team Finland, nimetään aina vuodeksi kerrallaan.

LAR nimeää valintakriteerit, joilla urheilijat ja valmentajat tulevat valituiksi joukkueeseen vuosittain.
Maajoukkueen valmentajat organisoivat joukkueen leirityksen, tavoitteiden asettelun ja seurannan.
Maajoukkueen valmentajista valitaan joukkueelle koordinaattori, joka vastaa käytännössä toiminnan
organisoimisesta. (kts. alempaa tarkemmat kriteerit sekä toimenkuvat)

 

Jos haluat nostaa jonkun asian erityisesti huomioitavaksi, käytä tätä. Mikäli et halua käyttää tätä, pääset muokkaustilasssa poistamaan tämän tai kysy apua!

Tästä voi myös linkata muualle

Trampoliinivoimistelun maajoukkue 2022

Yksilötrampoliini

 

Tuplaminitrampoliini

Valintakriteerit urheilijoille

Maajoukkueeseen valitaan maajoukkuekauden (= yksi vuosi esim. 1.1.2022-31.12.2022) aikana
arvokilpailuihin potentiaalisesti lähetettävät urheilijat, jotka kilpailevat trampoliinin SM sarjoissa Juniori tai
Seniori, yksilö- ja/tai tuplaminitrampoliinilla.

Maajoukkue nimetään syyskauden kilpailuiden perusteella. Urheilijan tulee ylittää syksyn kilpailukauden
aikana kilpailusarjassaan pisteellinen alaraja, jonka lisäksi urheilijan tulee toimittaa kirjallinen hakemus
LAR:lle. Hakemukseen liittyvät ohjeet ja tarkemmat aikataulutiedot toimitetaan LAR:n puolesta seuroille
syksyn aikana.

Maajoukkueen valintapisteet

Urheilijat valitaan yksilö- ja tuplaminitrampoliinin juniori FIGB – ja seniori FIG A – maajoukkueisiin.
Maajoukkue edustaa suomea myös WAGC kilpailuissa sarjoissa: 13–14, 15–16 ja 17–21. Maajoukkue noudattaa kansainvälisiä FIG ikärajasääntöjä.

Kaudella 2022 Juniorit: 2009–2006 syntyneet, Seniorit: 2005 ja aiemmin syntyneet.
Synkroparit, jotka muodostuvat maajoukkueen yksilöistä huomioidaan leireillä ja tarvittaessa pareja
kutsutaan mukaan arvokilpailuihin valmistaville leireille, mikäli pari ei ole jo muuten osallisena
maajoukkueen toiminnassa.

Pisterajat vuonna 2022

Valintapistemäärän ylitys katsotaan siihen sarjaan, jossa urheilija edustaa suomea tulevalla
maajoukkuekaudella. Junioreista senioreihin siirtyvän urheilijan kohdalla katsotaan omavalintaisen
kierroksen loppupisteitä. Pisterajan ylitykset katsotaan kansallisista sekä kansainvälisistä FIG kilpailuista
alkukilpailu- tai finaalikierrokselta. Wagc age group 17–21 pisteraja tulee ylittää WAGC ikäluokkakilpailun
mukaisilla vaatimuksilla.

Arvokilpailuihin voidaan valita myös urheilijoita, jotka eivät ole mukana maajoukkuetoiminnassa.
Erikoistapauksissa, kuten loukkaantuminen, jolloin urheilija ei pysty antamaan näyttöjä syksyn kilpailuissa,
urheilija voi tulla valituksi joukkueeseen kirjallisen hakemuksen perusteella, mikäli urheilija on edustanut
Suomea aiemmin arvokilpailuissa ja/tai hänellä on riittävät kansalliset ja kansainväliset meriitit. LAR arvioi
tilanteen ja tekee valinnat tapauskohtaisesti.

Toistaiseksi maajoukkuepaikkojen määrää ei ole rajattu.

logo

Kuvaileva väliotsikko, mikäli aihe vaihtuu

Käytä tätä, mikäli haluat elävöittää tekstiä kuvalla ja tekstiä on max 500 merkkiä. Teksti ja kuva mahd. saman korkuisia. Voit myös vaihtaa kuvan ja tekstin toisin päin (oikea vs vasen laita).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus.

 

Valmentaja taustallaan kaksi telinevoimistelijamiestä

Haku