Hyppää sisältöön
Home » Kilpailutoiminta » Voimistelun kilpalajit » TeamGym » TeamGymin kehittämisryhmä LAR

Kehittämisryhmä LAR 2021-2023

Puheenjohtaja: Pipsa Saarenketo
Osaamisen kehittäminen: Iida Vuori
Kilpailutoiminta: Janniina Väänänen
Tuomaritoiminta: Jatta Koistinen
Lasten voimistelu: Fanny Hopia
Valmennus: Nuutti Schwartz
Hallituksen jäsen: Salla Eklund
Esittelijä: Sonia Solismaa

Tärkeitä linkkejä

 
 
 
 

TeamGymin kehittämisryhmän tehtävät:

 • kehittää lajia liiton strategian sekä lajin vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti
 • huolehtii, että vastuullisuus ja lajikulttuurinmuutostyö on huomioitu lajissa ja, että ne toteutuvat kaikessa lajin toiminnassa
 • lisää lajin vetovoimaisuutta ja kasvattaa harrastajien ja lisenssin ostavien määrää
 • kehittää lajin koulutuksien ja osaamisen kokonaisuutta
 • kehittää lajin lastenvoimistelua
  LAR jäsenet toimivat toimihenkilöiden asiantuntijatukena
 • valitsee tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten
 • edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä
 • kehittää ja tukee sekä valvoo ja arvioi tuomaritoimintaa ja huolehtii, että Suomessa on
  riittävästi eri tasojen tuomareita
 • osallistaa lajin kaikki seurat mukaan toimintaan ja kutsuu lajin seurat koolle tarpeen
  mukaan erilaisiin seurakohtaamisiin

Ryhmän päätösesitykset:

 • esittää VARille aikuisten ja nuorten maajoukkueiden valintajärjestelmät ja kriteerit
 • esittää VARille arvokilpailuvalintajärjestelmät (kansainvälisiä arvokilpailuja ovat olympia-,
  MM- ja EM-kilpailut sekä muut Olympiakomitean koordinoimat monilajikilpailut)
 • esittää tarvittaessa VARille lajin tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset
 • esittää halutessaan vuoden parasta valmentajaa VARille päätettäväksi

Ryhmän päätösvalta:

 • päättää lajin kansallisista kilpailusäännöistä ja liiton yleisiä voimistelukilpailujen
  järjestämisohjeita täydentävät lajin kilpailujen järjestämisohjeet
 • päättää lajin kansallisesta kilpailujärjestelmästä ja määrittää niiden merkityksen
 • päättää valintajärjestelmät ja valitsee voimistelijat, joukkueet, delegaatiot muihin kuin
  aikuisten ja nuorten arvokilpailuihin, joihin on maakiintiöt (esim. Cup-kilpailut, GPkilpailut)
 • valitsee maajoukkueen jäsenet VARin hyväksymien kriteerien perusteella
 • valitsee VARin hyväksymien kriteerien perusteella voimistelijat, joukkueet ja delegaatiot
  lajin arvokilpailuihin
  o mikäli useammalle lajille on kansainvälisen järjestelmän mukaisesti tarjolla
  arvokilpailuun yksi yhteinen joukkueenjohtajan paikka, sen valitsee kyseisten
  lajien lajipäälliköt yhteistyössä.
 • päättää tuomareille asetettavat pätevyysvaatimukset
 • päättää tuomaritoiminnan tuomariohjesäännön
 • määrittää lajin kilpailujärjestelmässä olevien kilpailuiden tuomareiden valinnasta
  päättävät tahot
 • valitsee tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt sekä arvokilpailuihin.
  Näiden kilpailuiden osalta tuomarivalinnat voidaan lajipäällikön/lajivastaavan päätöksellä
  siirtää tarvittaessa VARin käsiteltäväksi
 • päättää ulkomaan kansalaisten kilpailu- ja edustusoikeudet kansallisissa kilpailuissa
 • huippu-urheilua koskevat päätösasiat on konsultoitava tai vähintäänkin vietävä huippuurheilusta vastaavan toimihenkilön tietoon ennen päätöksentekoa
 • LARilla ei ole päätäntävaltaa lajin budjetista, talouteen vaikuttavissa päätöksissä on
  huomioitava liiton yhteiset linjaukset
 • valitsee lajin vuoden parhaan voimistelijan/voimistelijat/joukkueen lajeissa, joissa
  käydään kansainvälisiä arvokilpailuita

Haku