Hyppää sisältöön

Minirinki

Minirinki on 8–12-vuotiaiden voimistelijoiden valmennusrinki, joka valitaan vuosittain valintaleirillä. Miniringin leiritoiminnan päätavoitteita ovat seuravalmennuksen laadun nostaminen, perusvoimistelun tason nostaminen sekä joukkuevalmiuksien lisääminen. Lisäksi yhtenä tavoitteena on lajitoiminnan kehittyminen eri puolilla Suomea. Valmentajien osaamisen kehittäminen on kiinteä osa valmennusleirien toimintaa. Minirinkien koko on noin 25 voimistelijaa (n. 15 ringissä + 10 varasijoilla) ja ryhmille järjestetään vuosittain viisi yhden tai kahden vuorokauden pituista leiriä. Vuonna 2024 Minirinkien 1 leireille kutsutaan 15 voimistelijaa ja Minirinrien 2 leireille 16 voimistelijaa. Mikäli rinkiin nimetty voimistelija ei ilmoittaudu leirille, kutsutaan mukaan automaattisesti varasijalla seuraavana oleva voimistelija.

Miniringin valintakriteeritlajitaidot / vartalotekniikka, lajitaidot / välinetekniikka, fyysiset ominaisuudet sekä keskittymiskyky, yhteistyökyky ja kyky toimia osana ryhmää. Lisäksi leirillä tehtyjä lajinomaisia perusliiketestejä / Timanttimerkkiliikkeitä sekä välinetekniikkatestejä käytetään valintojen tukena. 

Vuosittain valintaan ja ryhmien kokoon vaikuttaa luonnollisesti myös kyseisen ikäluokan koko ja se, minkä tasoisia voimistelijoita minäkin vuonna ryhmään on pyrkimässä. Ryhmään valittavilla ja siinä paikkansa vastaanottavilla voimistelijoilla tulee olla halua sitoutua leiritoimintaan, kehittyä rytmisessä voimistelussa ja kehittää sekä yksilöllisiä taitoja ja ominaisuuksia että joukkuetaitoja. Lisäksi Minirinkiin hakevalla voimistelijalla tulee olla halua kasvaa ja kehittyä urheilijaksi. Paikka ringissä tai sen varasijalla tulee ottaa vastaan sen jälkeen, kun lajin kehittämisryhmä (LAR) on vahvistanut valinnat. Myös seuran tulee olla sitoutunut RV – valmennusjärjestelmään ja vahvistaa seuran sitoutuminen toimintaan sen jälkeen, kun lajin kehittämisryhmä (LAR) on vahvistanut valinnat. Kutsuja rinkileireille ei lähetetä, jos paikkaa tai sitoutumista ei vahvisteta.

Vuoden 2024 Minirinkiin 1 voivat valintaleirin kautta hakea vuosina 2011-2012 syntyneet voimistelijat ja Minirinkiin 2 vuosina 2013-2015 syntyneet voimistelijat. Vuonna 2016 syntyneet voimistelijat voivat osallistua tammikuun valintaleirille, mutta eivät voi tulla valituksi Minirinkiin. Valitsijoina toimivat rytmisen voimistelun maajoukkueen valmennustiimin ja lajipäällikön lisäksi valmennusjärjestelmän kehittämisessä mukana olevat, erikseen leirille kutsutut valmentajat sekä mahdollisuuksien mukaan lajin kehittämisryhmän (LAR) jäsenet. Valinnoissa seurataan leirin harjoituksia ja lisäksi testiliikkeinä valintojen tukena käytetään rytmisen voimistelun merkkijärjestelmän liikkeitä tai ”miniringin valinnan testiliikkeitä”, jotka löytyvät  Materiaalipankista  sekä välinetekniikkatestejä.

Jokaisen seuran tulee ilmoittaa rinkivalintojen tultua nimeltä yksi valmentaja, joka osallistuu voimistelijoiden kanssa jokaiselle leirille. Valmentajaa voi vaihtaa vuoden aikana / eri leireillä, mutta suositus on, että sama valmentaja osallistuu useammalle leirille.  Seuroja pyydetään huomioimaan, että valmentajien osallistuminen leireille on edellytys voimistelijoiden osallistumiselle (=ilman valmentajaa osallistuminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa epäsäännöllisesti). Valmentajille leirit ovat mahdollisuus olla mukana rytmisen voimistelun lajikulttuurin kehittämisessä, verkostoitua muiden valmentajien kanssa ja kehittää omaa osaamista seuraamalla harjoituksia ja muiden valmentajien työskentelyä sekä osallistumalla leiriohjelmaan sisältyviin koulutuksiin.

Sairastapauksessa (=mikäli voimistelija ei voi sairastumisen vuoksi osallistua valintaleirille) voi edellisenä vuonna rinkiin valittu/kuulunut voimistelija tulla (tapauskohtaisesti) valituksi ryhmään asiantuntija-arviolla ja lajin kehittämisryhmän päätöksellä.  Valmentajan tulee lähettää sähköpostitse perustelut mahdollista valintaa ajatellen ennen leirin päättymistä.

Lisäksi on hyvä huomioida, että FIG:n ja EG:n kilpailuihin voi osallistua vain Suomen kansalainen ja näin esimerkiksi nuorten/naisten maajoukkueeseen tai edustamaan Suomea FIG:n alaisissa kilpailuissa ei voi päästä, jos suomen kansalaisuus ja näin myös FIG:n lisenssi puuttuvat. Maajoukkuetoiminnasta kiinnostuneiden kannattaa huomioida kansalaisuusasia ja mahdollinen hakuprosessi ajoissa.

Rytminen voimistelija

Rinkiin kuuluvat voimistelijat 2024

N-ryhmä, Minirinki 1 (2011–2012 syntyneet) ja Minirinki 2 (2013-2015 syntyneet)

 

Leirit

Vuoden 2024 Miniringin leirit Kisakallion Urheiluopistolla
19.-21.1.2024 Minirinkien 1 ja 2 sekä N-ryhmän valintaleiri
22.-24.3.2024 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 1
12.-14.6.2024 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 2
23.-25.8.2024 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 3
14.-15.9.2024, HUOM! Uusi ajankohta. Minirinki ja N-ryhmä, leiri 4
13.-14.12.2024

Minirinki ja N-ryhmä, leiri 5 

Kutsutaan kaikki rinkiin ja sen varasijoille nimetyt voimistelijat, jotka ovat ottaneet paikan ringissä vastaan.

Avoimet leirit

Avoimia leirejä järjestetään vuonna 2016 syntyneistä aina senioreiden ikäsarjaan asti seuraavasti:

14.-16.6.2024 Kisakallion Urheiluopisto
7.-8.9.2024 Kisakallion Urheiluopisto
Lisäksi järjestetään seuraavat avoimet treenipäivät:

10.3.2024 ”Master Class – treeni” Kisakalliossa PM – kilpailun yhteydessä.  ”Tule treenaamaan Suomen huippu-valmentajien ja huippuvoimistelijoiden kanssa ja näe samalla Pohjoismaiden huippuja finaalipäivänä”. Treeni pidetään heti finaalien jälkeen n.klo 16.45-18.30  ja sen kesto n.2h. Alaikäraja 8v. Hinta 25€ / osallistuja (sisältää pääsylipun katsomaan sunnuntaina finaaleja).

13.10.2024 Avoin treenipäivä pre-junioreille, junioreille ja senioreille Urhean olympiavalmennuskeskuksessa (painotuksena kilpailukauden valmistautuminen ja säännöt, mahdollisuus tuomarikonsultaation saamiseen, kaikille tasoille A,B,C). Päivä sisältää kaksi harjoitusta. Hinta 60€ / osallistuja. Osallistua voi duona/triona, joukkueen kanssa tai yksilönä.

15.12.2024 Avoin treenipäivä lapsille (2017 – 2013s.) Urhean olympiavalmennuskeskuksessa Helsingissä. Päivä sisältää kaksi harjoitusta. Hinta 50€ / osallistuja.

Haku