Hyppää sisältöön

Minirinki

Minirinki on 8–12-vuotiaiden voimistelijoiden valmennusrinki, joka valitaan vuosittain valintaleirillä. Miniringin leiritoiminnan päätavoitteita ovat seuravalmennuksen laadun nostaminen, perusvoimistelun tason nostaminen sekä joukkuevalmiuksien lisääminen. Valmentajien osaamisen kehittäminen on kiinteä osa valmennusleirien toimintaa. Minirinkien koko on noin 25 voimistelijaa (n. 15 ringissä + 10 varasijoilla) ja niille järjestetään vuosittain viisi Voimisteluliiton tukemaa leiriä. 

Miniringin valintakriteeritlajitaidot / vartalotekniikka, lajitaidot / välinetekniikka, fyysiset ominaisuudet sekä keskittymiskyky, yhteistyökyky ja kyky toimia osana ryhmää. Lisäksi leirillä tehtyjä lajinomaisia liikkuvuustestejä / Timanttimerkkiliikkeitä sekä välinetekniikkatestejä käytetään valintojen tukena. 

Vuosittain valintaan ja ryhmien kokoon vaikuttaa luonnollisesti myös kyseisen ikäluokan koko ja se, minkä tasoisia voimistelijoita minäkin vuonna ryhmään on pyrkimässä. Ryhmään valittavilla ja siinä paikkansa vastaanottavilla voimistelijoilla tulee olla halua sitoutua leiritoimintaan, kehittyä rytmisessä voimistelussa ja kehittää sekä yksilöllisiä taitoja ja ominaisuuksia että joukkuetaitoja. Lisäksi Minirinkiin hakevalla voimistelijalla tulee olla halua kasvaa ja kehittyä urheilijaksi. Myös seuran tulee olla sitoutunut RV – valmennusjärjestelmään.

Vuoden 2023 Minirinkiin 1 voivat valintaleirin kautta hakea vuosina 2010-2012 syntyneet voimistelijat ja Minirinkiin 2 vuosina 2013-2015 syntyneet voimistelijat. Valitsijoina toimivat rytmisen voimistelun maajoukkueen valmennustiimin ja lajipäällikön lisäksi valmennusjärjestelmän kehittämisessä mukana olevat, erikseen leirille kutsutut valmentajat sekä mahdollisuuksien mukaan lajin kehittämisryhmän (LAR) jäsenet. Valinnoissa seurataan leirin harjoituksia ja lisäksi testiliikkeinä valintojen tukena käytetään rytmisen voimistelun merkkijärjestelmän liikkeitä tai ”miniringin valinnan testiliikkeitä”, jotka löytyvät  Materiaalipankista  sekä välinetekniikkatestejä.

Jokaisen seuran tulee ilmoittaa rinkivalintojen tultua nimeltä yksi valmentaja, joka osallistuu voimistelijoiden kanssa jokaiselle leirille. Valmentajaa voi vaihtaa vuoden aikana / eri leireillä, mutta suositus on, että sama valmentaja osallistuu useammalle leirille.  Valmentajille leirit ovat mahdollisuus verkostoitua muiden valmentajien kanssa ja kehittää omaa osaamista seuraamalla harjoituksia ja muiden valmentajien työskentelyä sekä osallistumalla leiriohjelmaan sisältyviin koulutuksiin.

Sairastapauksessa (=mikäli voimistelija ei voi sairastumisen vuoksi osallistua valintaleirille) voi edellisenä vuonna rinkiin valittu/kuulunut voimistelija tulla (tapauskohtaisesti) valituksi ryhmään asiantuntija-arviolla ja lajin kehittämisryhmän päätöksellä.  Valmentajan tulee lähettää sähköpostitse perustelut mahdollista valintaa ajatellen ennen leirin päättymistä.

Lisäksi on hyvä huomioida, että FIG:n ja EG:n kilpailuihin voi osallistua vain Suomen kansalainen ja näin esimerkiksi nuorten/naisten maajoukkueeseen tai edustamaan Suomea FIG:n alaisissa kilpailuissa ei voi päästä, jos suomen kansalaisuus ja näin myös FIG:n lisenssi puuttuvat. Maajoukkuetoiminnasta kiinnostuneiden kannattaa huomioida kansalaisuusasia ja mahdollinen hakuprosessi ajoissa.

Rytminen voimistelija

Rinkiin kuuluvat voimistelijat 2022

Minirinki 1 (2009–2011 syntyneet)

Minirinki 2 (2012–2014 syntyneet)

Leirit

Rytmisen voimistelun Miniringin vuoden 2023 leirit järjestetään Kisakallion urheiluopistolla seuraavasti: 

21.-22.1.2023 Miniringin1 valintaleiri (vuosina 2010 – 2012 syntyneille & Miniringin 2 valintaleiri (vuosina 2013 – 2015 syntyneille

17.-19.3.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 1
14.-16.6.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 2
18.-20.8.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 3
15.-17.9.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 4
8.-10.12.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 5

Avoimet leirit

Avoimia leirejä järjestetään vuonna 2015 syntyneistä aina naisten ikäsarjaan asti seuraavasti:

16.-18.6.2023 Kisakallion Urheiluopisto
2.-3.9.2023 Kisakallion Urheiluopisto

Lisäksi järjestetään 1-2 avointa Tehopäivää Urheassa. Vuoden 2023 alusta käynnistyy myös Talenttiryhmän toiminta (2007-2010 syntyneille), josta lisätietoja tulossa erikseen.

19.-21.1.2024 N-ryhmän ja MInirinkien 1 ja 2 valintaleirit vuodelle 2024  Kisakallion Urheiluopisto

 

Haku