Hyppää sisältöön

Minirinki

Minirinki on 8–12-vuotiaiden voimistelijoiden valmennusrinki, joka valitaan vuosittain valintaleirillä. Miniringin leiritoiminnan päätavoitteita ovat seuravalmennuksen laadun nostaminen, perusvoimistelun tason nostaminen sekä joukkuevalmiuksien lisääminen. Valmentajien osaamisen kehittäminen on kiinteä osa valmennusleirien toimintaa. Ryhmille järjestetään vuosittain viisi Voimisteluliiton tukemaa leiriä. Jokaisesta leiristä lähetetään ringin jäsenille erillinen leirikutsu, jonka jälkeen leirille tulee ilmoittautua.

Miniringin valintakriteeritlajitaidot / vartalotekniikka, lajitaidot / välinetekniikka, fyysiset ominaisuudet sekä keskittymiskyky, yhteistyökyky ja kyky toimia osana ryhmää. Lisäksi leirillä tehtyjä lajinomaisia liikkuvuustestejä / Timanttimerkkiliikkeitä sekä välinetekniikkatestejä käytetään valintojen tukena. 

Vuosittain valintaan vaikuttaa luonnollisesti myös kyseisen ikäluokan koko ja se, minkä tasoisia voimistelijoita minäkin vuonna ryhmään on pyrkimässä. Ryhmään valituilla ja siinä paikkansa vastaanottavilla voimistelijoilla tulee olla halua sitoutua leiritoimintaan, kehittyä rytmisessä voimistelussa ja kehittää sekä yksilöllisiä taitoja ja ominaisuuksia että joukkuetaitoja. Lisäksi Minirinkiin hakevalla voimistelijalla tulee olla halua kasvaa ja kehittyä urheilijaksi.

Vuoden 2023 Minirinkiin 1 voivat valintaleirin kautta hakea vuosina 2010-2012 syntyneet voimistelijat ja Minirinkiin 2 vuosina 2013-2015 syntyneet voimistelijat. Valitsijoina toimivat rytmisen voimistelun maajoukkueen valmennustiimi yhdessä kutsuttujen valmennusjärjestelmän kehittämisessä mukana olevien  seurataan leirin harjoituksia. Lisäksi testiliikkeinä valintojen tukena voidaan käyttää rytmisen voimistelun merkkijärjestelmän liikkeitä tai ”miniringin valinnan testiliikkeitä”, jotka löytyvät  Materiaalipankista  sekä välinetekniikkatestejä.

Jokaisen seuran tulee ilmoittaa rinkivalintojen tultua nimeltä yksi valmentaja, joka osallistuu voimistelijoiden kanssa jokaiselle leirille. Valmentajaa voi vaihtaa vuoden aikana / eri leireillä, mutta suositus on, että sama valmentaja osallistuu useammalle leirille.  Valmentajille leirit ovat mahdollisuus verkostoitua muiden valmentajien kanssa ja kehittää omaa osaamista seuraamalla harjoituksia ja muiden valmentajien työskentelyä sekä osallistumalla leiriohjelmaan sisältyviin koulutuksiin.

Rytminen voimistelija

Rinkiin kuuluvat voimistelijat 2022

Minirinki 1 (2009–2011 syntyneet)

Minirinki 2 (2012–2014 syntyneet)

Leirit

Rytmisen voimistelun Miniringin vuoden 2021–2022 leirit järjestetään Kisakallion urheiluopistolla seuraavasti: 

14.–16.8.2021
17.–19.9.2021

10.–12.12.2021

21.–23.1.2022 (valintaleiri) 

5.-7.3.2022 (huom! uusi päivämäärä)

15.–17.6.2022

19.–21.8.2022

10.–11.9.2020 (avoin leiri: lapset, prenuoret, nuoret ja naiset) 

16.–18.9.2022

9.–11.12.2022

2023

17.-19.3.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 1 (vuosina 2010 – 2012 syntyneille)

14.-16.6.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 2 (vuosina 2013 – 2015 syntyneille)

2023

21.-22.1.2023 Miniringin1 valintaleiri (vuosina 2010 – 2012 syntyneille) ja Miniringin 2 valintaleiri (vuosina 2013 – 2015 syntyneille). Tammikuun Valintaleirin hinta on 130€ / voimistelija. Tarkempia tietoja julkaistaan marras/joulukuun aikana ”Uutisissa”.

17.-19.3.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 1

14.-16.6.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 2

19.-20.8.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 3 (alustava)

16.-18.9.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 4 (alustava)

8.-10.12.2023 Minirinki ja N-ryhmä, leiri 5 (alustava)

Avoimia leirejä järjestetään vuonna 2015 syntyneistä aina naisten ikäsarjaan asti seuraavasti: 16.-18.6. ja avoin leiri syyskuussa (ajankohta tarkentuu). Lisäksi järjestetään 1-2 avointa Tehopäivää Urheassa. Vuoden 2023 alusta käynnistyy myös Talenttilryhmän toiminta (2007-2010s.), josta lisätietoja tulossa erikseen.

 

Haku