Säätiöt

Liisa Orkon rahasto
Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiö
Suomen Voimistelusäätiö 


Liisa Orkon rahasto

Liisa Orkon rahasto on perustettu vuonna 1959 ja se on tarkoitettu pitkäaikaisten seuratoimijoiden virkistys- ja opintotoiminnan tukemiseen. Rahaston pääoman on lahjoittanut Liisa Orko.

Rahaston tarkoituksena on sääntöjensä mukaan jakaa stipendejä virkistys- ja opintotarkoituksiin Suomen Voimisteluliiton seuratyössä erittäin ansioituneille seuratoimijoille, kuten esimerkiksi seuran ja/tai killan johtokunnan jäsenille, luottamushenkilöille, ohjaajille/valmentajille ja vapaaehtoistoimijoille, jotka vähintään 10 vuotta ovat palkattomasti toimineet seuran hyväksi naisten liikuntakasvatustyössä. Sääntöjen mukaisesti rahastoa hoitaa Voimisteluliiton hallitus.


Lisätietoja: Sanna Heikkilä puh. 040 564 8387, Eija Ojala puh. 050 558 7228 (apurahat).

Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen Voimisteluliiton tekemää naisten liikuntakasvatustyötä. Säätiö tukee apurahoin seurojen ohjaaja- ja järjestökoulutusta. Apurahoista tiedotetaan liiton nettisivuilla. Koulutusapurahojen haku on syksyisin 30.11 mennessä.
Säätiö järjestää myös säännöllisesti yhteisiä tapaamisia ja retkiä. 

Hallitus

Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Kirsti Partanen Jyväskylästä. Varapuheenjohtaja on Ulla Mikkola Joensuusta. Muut jäsenet ovat Tarja-Liisa Lindqvist, Hannele Ahlqvist, Liisa Rantalainen sekä Varpu Laisi. Varajäseniä ovat Raija Nurmi, Anna-Liisa Koivisto ja Anja Helminen. Säätiön asiamiehenä toimii Voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laakso ja taloudenhoitajana Sanna Heikkilä. Lisätietoja: Sanna Heikkilä puh. 040 564 8387.


Historia

Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiön perusta luotiin vuonna 1923, kun SNLL:n hallitus päätti ryhtyä vuosittain viettämään naisvoimistelupäivää liikuntakasvatusharrastuksen levittämiseksi. Seuraavana vuonna perustettiin naisvoimistelupäivärahasto, jonka pääoma muodostui ensimmäisen vuoden naisvoimistelupäiväjuhlan lipputuotoista. Ensimmäiset apurahat rahastosta jaettiin vuonna 1929. Rahaston varoja hallinnoitiin osana SNLL:n varoja, kunnes vuonna 1975 ylimääräisessä liittokokouksessa rahasto päätettiin säätiöidä ja nimeksi tuli Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiö.

Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiö järjesti kunniajäsenille tapaamisen toukokuussa 2017

Suomen Voimistelusäätiö

Säätiö tukee haettavien apurahojen kautta seuroissa tapahtuvaa telinevoimistelun harrastamista ja sen kansalliseen ja kansainväliseen menestymiseen tähtäävää työtä. Apurahojen hakuaika on keväällä ja se saatetaan seurojen tietoon erillisin ilmoituksin. Säätiö jakaa vuosittain myös Esa Seeste -stipendin voimistelutyössä ansioituneelle henkilölle. Esitykset palkinnonsaajaksi voi saattaa tiedoksi säätiön hallituksen puheenjohtajalle. Perinteisesti apurahat ja palkinnot on luovutettu niiden saajille kesän alussa Voimistelupäivien yhteydessä.

Hallitus ja valtuuskunta

Säätiön Valtuuskunnan puheenjohtaja on Raimo Heinonen Turusta ja varapuheenjohtaja Tapio Seeste Helsingistä. Valtuuskunnassa on puheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana ja säätiön asiamiehenä toimii Paula Lehmuskallio Vantaalta. Muut hallituksen jäsenet ovat sen varapuheenjohtaja Raimo Heinonen sekä Jari Helminen Ylöjärveltä, Tapio Seeste, Erkki Tervo Keuruulta, Seppo Torkkel Hattulasta ja Erkki Vuori Helsingistä.

Historia

Vuoden 1948 Lontoon Olympiakisojen menestyksen vauhdittamana Suomen voimisteluliiton SVL:n edustusjoukkue teki 1950-luvun lopulla suuren suosion saavuttaneen Amerikan kiertueen, jonka voitto tuotiin dollareina kotimaahan. Suomen rahaksi vaihdettuna summa kohosi n. 2 miljoonaan markkaan, joka päätettiin säätiöidä. Näiden varojen turvin perustettiin vuonna 1962 Suomen Voimistelusäätiö. Peruspääoman lisäksi säätiössä on kolme rahastoa: Seesteen rahasto, Saaren rahasto ja Impolan rahasto. Viimeksi mainittu on säätiön uusin rahasto ja se jakaa avustusta lahjottajansa toiveen mukaisesti tyttöjen ja naisten telinevoimistelun tukemiseen.

Suomen Voimistelusäätiön asioita ei hallinnoida Voimisteluliitossa.
Yhteystiedot: Säätiön hallituksen puheenjohtaja Paula Lehmuskallio, lehmuska@elisanet.fi