Kutsu Suomen Voimisteluliitto ry:n kevätkokoukseen

9.3.2015 |

Suomen Voimisteluliitto ry:hyn kuuluvat yhdistykset ja yhdistysten jäsenet kutsutaan

liiton kevätkokoukseen, joka pidetään lauantaina 21.3.2015 Savon ammatti- ja aikuisopistossa, Presidentinkatu 3, Kuopiossa klo 14:00 alkaen.

Kevätkokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 10 §: n mukaiset sääntömääräiset asiat.

Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 13:30–14:00.

 

Kevätkokouksessa on liiton sääntöjen mukaan äänivalta varsinaisella jäsenellä, joka on

suorittanut vuoden 2014 jäsenmaksut viimeksi kuluneen syyskuun loppuun (30.9.2014)

mennessä ja lähettänyt vuositilastonsa vuodelta 2014 liittoon kuluvan vuoden tammikuun

loppuun (31.1.2015) mennessä. Jäseneksi hyväksytyllä uudella jäsenellä on äänioikeus

heti, kun seura on maksanut jäsenmaksut ja jättänyt jäsenhakemuksen mukana seuran

jäsen-, laji- ja harrastajatoiminta- sekä yhdyshenkilötietonsa liittoon.

 

Liiton varsinaisilla jäsenillä on liiton kokouksissa kaikissa asioissa ääniä seuraavasti:

 

Äänet:

                      a. 1 jäsenseuroilla, joilla on enintään 200 henkilöjäsentä

                      b. +1 jäsenseuroilla, joilla on 201–400 henkilöjäsentä

                      c. +1 jäsenseuroilla, joilla on yli 401 henkilöjäsentä

 

Jäsenyhdistyksen maksimiäänimäärä on 3 ääntä.

 

Yleisseurojen äänimäärä lasketaan seuran vuodelta 2014 vuositilastossa liittoon

ilmoittaman henkilöjäsenten ja liitolle 2014 maksetun jäsenmaksun mukaan.

Jäsenyhdistyksen äänioikeutta kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtakirjalla

valtuuttama henkilö, joka käyttää yhdistyksen kaikkia ääniä. Samalla henkilöllä voi olla vain

yksi valtakirja.

 

Helsingissä helmikuun 16. päivä, 2015

 

SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY

 

ANNE MARTIKAINEN                                  OLLI-PEKKA LINTULA

puheenjohtaja                                             vs. pääsihteeri

 

 

Päivän aikataulu ja kevätkokouksen materiaalit

Valtakirja

Asialista