Ikiliikkeellä on ollut merkittäviä vaikutuksia hankkeessa mukana olleille pilottiseuroille

22.3.2016 |

Monet hankkeessa mukana olevat pilottiseurat raportoivat Ikiliikkeen tuoneen pelkästään myönteisiä vaikutuksia seuralle. Useat vastaajat kertovat, että Ikiliikkeen myötä seuran tunnettuus paikkakunnalla on kasvanut. Yllättävää ei varmastikaan ole tieto siitä, että ikääntyvien liikkujien määrä seuroissa on noussut Ikiliike-toiminnan aloittamisen myötä.

Seurat ovat saaneet runsaasti positiivista palautetta ikääntyviltä liikkujilta siitä, että he tarjoavat liikuntaa myös seniori-ikäisille. Ikiliikkeen myötä seurojen liikuntatarjonta on monipuolistunut, ja monet seurat pystyvät tarjoamaan yli kuusikymppisille jumppaajille useita jumppatunteja viikoittain.

Ikiliike on tuonut seuroille positiivista näkyvyyttä sekä mahdollisuuden toteuttaa elinkaari-toimintamallia eli liikuntaa vauvoista vanhuksiin. Ikiliike-tuntien myötä ikääntyneet ovat myös löytäneet heille sopivat tunnit paremmin kuin aiemmin.

Seurat ovat saaneet Ikiliikkeen myötä uusia ohjaajia, ja muutamissa vastauksissa korostetaan koulutusten nostaneen ohjaajien tieto- ja taitotasoa ikääntyvien liikunnasta. Eräskin seura toteaa, että "ohjaajakoulutuksen myötä on opittu huomioimaan paremmin ikääntyvät liikunnan harrastajina".

Myönteisiä vaikutuksia on ollut siis lukuisia. Muutamissa vastauksissa kuitenkin todetaan, ettei Ikiliike ole vielä tuonut merkittäviä vaikutuksia seuralle. Yhdessä vastauksessa kerrotaan negatiivisesta vaikutuksesta, kustannusten kasvusta, Ikiliike-toiminnan myötä. Eräs toinen seura puolestaan tuo esille, että Ikiliike-toiminnan mainostusta on pitänyt rajoittaa, ettei "seuran maine menisi pelkäksi ikäihmisten seuraksi".

Ikiliikkeen osittaiseksi ansioksi on myös lueteltu Uskollisuuden Killan perustaminen yhteen seuraan. Merkittävää on myös ollut Ikiliike-ryhmän esiintyminen: "K-60-ryhmän esiintyminen oli ensimmäinen aikuisliikunnan esitys juhlassamme ikiaikoihin."