Rytmisen voimistelun pisteinfo

24.2.2016 |

Rytminen voimistelu on parhaimmillaan taiteellista ja kaunista katseltavaa, jossa liike virtaa musiikin mukana ohjelman alusta loppuun asti. Ohjelma koostuu hätkähdyttävistä notkeutta, vartalon hallintaa ja välineen taitavaa käsittelyä vaativista liikkeistä. Voimistelijat saavat tämän kaiken näyttämään niin helpolta. Todellisuudessa koreografia koostuu erittäin pienistä arvioitavista yksityiskohdista, jossa jokainen liike on tarkkaan harkittu ja suunniteltu.

Yksilöiden ohjelman kokonaispisteet koostuvat vaikeusasteen pisteistä (max. 10.00 pistettä) ja suorituksen pisteitä (max. 10.00 pistettä), suurin mahdollinen pistemäärä on siis 20.00 pistettä.

 

Vaikeusasteen pisteet

Vaikeusasteen 10.00 pisteeseen sisältyy vaikeusosien, askelsarjojen ja välineen käytön arviointi.  Vaikeusosiin kuuluvat hypyt, tasapainot ja piruetit. Vaikeusosista pisteitä jaetaan 0,1-0,5/ liike, riippuen liikkeen vaativuudesta. Esimerkiksi rotaatiot hypyissä tai tasapainoissa, sekä piruettien kierrosten määrä lisäävät liikkeen vaativuutta, mikä näkyy korkeampina pisteinä.

Toisena vaikeusasteen kokonaispisteissä otetaan huomioon ohjelman askelsarjat. Vähintään yksi minimissään 8 sekunnin mittainen askelsarja on oltava ja sen arvo on 0,3 pistettä.
Myös voimistelijan välineen käyttöä arvioidaan. Välineen tulee liikkua vähintään 50 % ohjelman kestosta. Lisäarvoa tuovat liikkeet, joissa välinettä heitetään ja alla suoritetaan samanaikaisesti pyöriviä liikeosia. Myös omaperäiset, vaativat välineliikkeet kasvattavat pisteitä tässä kategoriassa.

Virheet rokottavat voimistelijaa merkittävästi pisteiden osalta.  Esimerkiksi välineen tippuminen, voimistelijan horjahtaminen tai liikkeen huono alastulo näkyvät heti vaikeusosion pisteissä negatiivisesti.

 

Suorituksen pisteet

Toiset maksimissaan 10.00 pistettä on mahdollista kerätä ohjelman suorituksesta. Tähän kategoriaan kuuluvat suorituksen taiteellisuuden ja teknisen suorittamisen arviointi.
Taiteellinen suoritus koostuu kokonaisuudesta, jossa vartalon ja välineiden liikkeet yhdistetään yhteneväiseksi liikesarjaksi, joka virtaa läpi ohjelman. Myös musiikin käyttöä, rytmiä, dynamiikan vaihteluita ja alueen monipuolista käyttöä arvioidaan.

Tekniset suorituspisteet koostuvat pääasiassa välineen käsittelystä sekä raajojen monipuolisesta käytöstä. Pisteitä voidaan vähentää silloin kun välinettä käsitellään väärin (esimerkiksi pallon tukeminen käsivarteen), välinettä käsitellään toispuoleisesti vain toisella kädellä tai vaikeusosat suoritetaan pääasiassa vain toisella jalalla.

Pisteitä vähennetään lisäksi esimeriksi silloin kun voimistelija tai väline koskettaa maata rajojen ulkopuolella, voimistelija hyödyntää varavälinettä tai väline tai puku ei ole standardien mukainen.

Myös joukkueilla yhteispisteet 20.00 muodostuvat ohjelman vaikeusasteesta (max.10.00 pistettä) ja suorituksesta (max.10.00 pistettä). Pääpiirteittäin arviointi on samanlaista sekä yksilöillä, että joukkueilla.

Kuitenkin yksilöistä poiketen, joukkueiden kohdalla vaikeusasteen arvioinnissa huomioidaan myös välineiden vaihto. Tuomaristo vähentää automaattisesti 0,3 pistettä, mikäli ohjelmasta ei löydy vaadittavaa viittä erilaista välineiden vaihdosta.

Suorituksen arvioinnissa joukkueilla painotetaan myös vaihtelevien kuvioiden muodostusta ja liikkeiden yhtäaikaista suorittamista silloin kuin kyse ei ole tarkoituksenmukaisesta eri aikaisuudesta. Joukkueiden täytyy kilpailla aina viidellä voimistelijalla.