Voimisteluseurat edistävät hyvinvointia

11.9.2015 |

Voimisteluliitto toteutti kesän 2015 aikana seuroilleen aikuisliikunnan kyselyn, johon saatiin vastauksia lähes 300, kaikilta Voimisteluliiton toiminta-alueilta. Vastaajien edustamien seurojen suurimmat jäsenmäärät olivat ikäryhmissä lapset ja nuoret <20 v. sekä työikäiset 30-65v.

Ryhmäliikunta musiikilla, ikääntyneiden liikunta ja tanssilliset tunnit olivat yleisimpiä seuroissa tarjolla olevia aikuisliikunnan muotoja. Laajempaa liikuntatarjontaa kaivattiin kohderyhmittäisillä tunneilla, uusilla tuulilla kuten kehonpainoharjoittelulla sekä valmistuntikonsepteilla. Haasteina seuroissa nähtiin ohjaajien määrä ja liikuntatilojen saatavuus sekä toisaalta kohderyhmien ja jäsenmäärän lisääminen. Seurojen erityisvahvuudet nähtiin hinta-laatu-suhteessa, seurassa liikkumisen ja seuraan tulemisen matalassa kynnyksessä ja ohjaajien osaamisessa.

Voimisteluseurojen toiminnalla hyvinvointia alueelle

Seurojen tekemä työ ja sen vaikutus alueensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä nähtiin suurena. Aikuisten terveysliikuntasuositus toteutui vastaajien edustamien seurojen tuntitarjonnassa noin kahdessa kolmasosassa seuroista. Useat seurat liikuttavat pienelläkin paikkakunnallaan isoa joukkoa edistäen näin seudun asukkaiden hyvinvointia monitahoisesti; fyysisen kunnon ohella pidetään yllä myös sosiaalisia suhteita ja psyykkistä terveyttä. Erityisesti ikääntyvien ja kaiken tasoisten liikkujien liikuttaminen matalalla kynnyksellä nähtiin seuroissa tärkeänä.

Seuroissa kaivattiinkin näkyvämpää viestintää ja markkinointia seuran aikuisliikunnasta ja sen terveysvaikutuksista. Voimisteluliitolta tähän toivottiin tueksi erityisesti ideoita markkinointiin ja valmiita materiaaleja kuten mainospohjia ja toisaalta ajanhermolla pysymistä kuten trendien seuraamista ja niistä seuroihin viestimistä.

Voimisteluliitto tarjoaa tukea aikuisliikuntaan ja piristysruisketta syksyyn

Voimisteluliiton tarjoamista työvälineistä käytetyimpiä olivat koulutukset ja Convention. Myös Voimisteluliiton Ohjaajaklubia käytti yli puolet vastaajista. Noin kolmasosa vastaajista käytti valmistunteja sekä Aikuisten harrastevoimistelun ohjaajan opas nro 1:stä. Useat vastaajista myös mainitsivat joko Aikuisten harrastevoimistelun ohjaajan oppaan tai Ohjaajaklubin olevan itselle tuntematon, joten jutun lopussa on linkki Ohjaajaklubin ilmaiseen rekisteröitymiseen!

Vastauksena Voimisteluliitolle esitettyihin toiveisiin toteutetaan marraskuussa Voimisteluliiton Lisää Liikettä – Mahtava marraskuu –kampanja, jonka tavoite on lisätä liikkujien määrää voimisteluseuroissa ja tietoisuutta seurojen liikuntatarjonnasta ympäri Suomen. Seurat saavat vapaaseen käyttöönsä markkinointimateriaalia sekä kaksi eri Mahtavan marraskuun liikuntatuotetta joita on mahdollisuus toteuttaa myös ulkona. 

Kampanjaan mukaan lähtemiselle on matala kynnys; kukin seura saa toteuttaa kampanjan omalla tavallaan resurssiensa puitteissa. Saatavilla oleva markkinointimateriaali kannattaa kuitenkin hyödyntää joka tapauksessa tuomaan esiin seuran olemassa olevaa aikuisliikuntatarjontaa!

Kuva: Milla Vahtila

Kooste kyselyn tuloksista

Tutustu Ohjaajaklubiin

Lisätietoa Mahtava marraskuu -kampanjasta ja kampanjamateriaalit

Mahtava marraskuu Facebookissa

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi osallistumisoikeutta syksyn Conventioniin. Voittajat on nyt arvottu ja heihin on oltu yhteydessä. Onnea Johanna Keränen ja Anneli Hautajärvi!