Hallitusvalinnat liiton syyskokouksessa

21.9.2015 |
Voimisteluliiton kevätkokous 2015 nimesi ehdollepanotoimikunnan tekemään vuoden 2015 syyskokoukselle esityksen hallituksen jäsenistä noudattaen kilpalajien seurakokousten esityksiä hallitusehdokkaista ja kuultuaan jäsenkentän ehdotukset harrasteliikunnan ja muista asiantuntijaehdokkaista hallituksen jäseniksi.

Tämän vuoden syyskokouksessa on erovuorossa normaalin kolmen toimikauden jälkeen neljä (4) hallituksen jäsentä. Syyskokous valitsee neljä (4) hallituksen jäsentä alkavalle kolmen (3) vuoden kaudelle. Erovuoroisina ovat jäsenet Leena Haanpää (harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus), Kaisa Mikkonen (harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus), Marita Mattila (harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus) ja Lisbet Heino (naisten telinevoimistelu). Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Anne Martikainen, jäsenet Katja Anoschkin (kilpa-aerobic, TeamGym ja trampoliinivoimistelu), Anna Halonen (rytminen voimistelu), Pirta Hulsi (harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus), Ari Mäkelä (miesten telinevoimistelu), Tarja Rasimus-Järvinen (joukkuevoimistelu) ja Erkki Vuori (harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus). Pirta Hulsin, Tarja Rasimus-Järvisen ja Erkki Vuoren hallituskausi jatkuu vuoden 2016 loppuun, Katja Anoschkinin, Anna Halosen, Anne Martikaisen ja Ari Mäkelän vuoden 2017 loppuun.

Harrasteliikunta ja muu voimistelu
Ehdollepanotoimikunta etsii hallitukseen harrasteliikunnan ja muun voimistelun asiantuntemuksen paikoille kolmea (3) henkilöä, jotka

- haluavat mahdollisuuden päästä vaikuttamaan ja visioimaan voimistelun tulevaisuutta liikunnan ja urheilun näköalapaikalle yhdessä Suomen suurimmista lajiliitoista
- tuntevat liikuntakulttuuria ja yhteiskuntaa, ymmärtävät siinä tapahtuvia muutoksia sekä omavat kyvyn verkostoitua ja halun edistää voimistelun asemaa Suomessa ja kansainvälisesti
- tuntevat ja ymmärtävät voimisteluseuratoimintaa laajasti sekä isoissa että pienissä seuroissa, sekä kaupungeissa että maaseudulla
- ymmärtävät yhteiskunnan taloudellisen tilanteen vaikutukset Voimisteluliiton ja seurojen talouteen sekä yksittäisten ihmisten valintoihin ja osavat visioida esimerkiksi uusia varainhankinnan mahdollisuuksia
- haluavat sitoutua ja kehittää Voimisteluliiton toimintaa yhteisen strategian mukaisesti sekä käyttää aikaansa hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn sekä seurakentän kanssa toimimiseen

Ehdollepanotoimikunta pyytää seuroja toimittamaan sille ehdotuksensa hallituksen jäsenistä harrasteliikunnan ja muun voimistelun asiantuntemuksen paikoille ke 30.9.2015 mennessä julkistamista varten perusteluineen ja henkilöesittelyineen (valokuva mukana) liitteenä olevalla kyselylomakkeella osoitteeseen; Suomen Voimisteluliitto/ ehdollepanotoimikunta, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki tai minna.rehn@voimistelu.fi. 20.5.2015 2 / 3

Lajitoiminta
Ehdollepanotoimikunta etsii hallitukseen naisten telinevoimistelun lajimandaattipaikalle hallituksen jäsentä, joka
- haluaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan ja visioimaan voimistelun tulevaisuutta liikunnan ja urheilun näköalapaikalle yhdessä Suomen suurimmista lajiliitoista
- tuntee liikuntakulttuuria ja yhteiskuntaa, ymmärtää siinä tapahtuvia muutoksia sekä omaa kyvyn verkostoitua ja halun edistää voimistelun asemaa Suomessa ja kansainvälisesti
- tuntee ja ymmärtää voimisteluseuratoimintaa laajasti sekä isoissa että pienissä seuroissa, sekä kaupungeissa että maaseudulla
- ymmärtää yhteiskunnan taloudellisen tilanteen vaikutukset Voimisteluliiton ja seurojen talouteen sekä yksittäisten ihmisten valintoihin ja osaa visioida esimerkiksi uusia varainhankinnan mahdollisuuksia
- haluaa sitoutua ja kehittää Voimisteluliiton toimintaa yhteisen strategian mukaisesti sekä käyttää aikaansa hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn sekä seurakentän kanssa toimimiseen
- omaa laaja-alaisen ymmärryksen voimistelusta sekä asiantuntijuuden ja verkostot omasta voimistelulajistaan
- tuntee yleisesti kilpa- ja huippuvoimistelutoiminnan edellytykset ja tahtoo edistää voimistelun arvostusta

Ehdollepanotoimikunta pyytää seuroja toimittamaan sille ehdotuksensa hallituksen jäsenestä naisten telinevoimistelun paikalle ti 1.9.2015 mennessä julkistamista varten perusteluineen ja henkilöesittelyineen (valokuva mukana) liitteenä olevalla kyselylomakkeella osoitteeseen Suomen Voimisteluliitto, LounaisSuomen Liikunta ja Urheilu / Satu Murtonen, Yliopistonkatu 31, 20100 Turku tai satu.murtonen@voimistelu.fi 

Naisten telinevoimistelun seurakokous, jossa myös hallitusehdokkaasta päätetään, pidetään ti 15.9.2015 klo 18.00 Helsingissä. Kokousedustajat tarvitsevat kokoukseen tullessaan valtakirjan. Kokouskutsu ja valtakirja julkaistaan elokuussa liiton nettisivuilla. Ehdollepanotoimikunnan esitys hallituksen jäseniksi julkaistaan syyskokousmateriaalien yhteydessä Voimisteluliiton nettisivuilla ennen kokousta. Syyskokous pidetään 14.11.2015 Helsingissä.

SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY
EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA


Liitteet
Ehdollepanotoimikunnan kirje 
Hallitusehdokkaan kyselylomake