Välinetukea kouluyhteistyön kehittämiseen

1.11.2021 |

Kouluyhteistyön kehittämisen välinetuki on tarkoitettu voimisteluseurojen ja lähikoulujen sekä varhaiskasvatusyksiköiden pitkäjänteisen yhteistyön käynnistämiseen sekä kehittämiseen. Tukea myönnetään sellaisiin välineisiin ja telineisiin, joita pystytään hyödyntämään sekä koulussa/varhaiskasvatuksessa tapahtuvassa voimistelunopetuksessa että voimisteluseuran toiminnassa kyseisellä koululla/varhaiskasvatusyksikössä. Tuella hankitut voimisteluvälineet ja -telineet tulevat voimisteluseuran omistukseen, mutta lähikoulu tai varhaiskasvatusyksikkö, jonne välineet sijoitetaan, saa käyttää niitä päivisin voimistelunopetuksessa. Kouluyhteistyön kehittämisen välinetuki on Liiku mun kaa -hankkeen jalkauttamisen toimenpide. Liiku mun kaa -hanketta rahoittaa Opetus ja kulttuuriministeriö.

Välinetukea kouluyhteistyön kehittämiseen jaetaan 4–10 voimisteluseuralle, ja hankittavien välineiden arvo voi olla 1000–4000 €/seura. Seuralta ei vaadita hankinnassa omavastuuosuutta, vaan Voimisteluliitto vastaa hyväksytyiden välineiden hankinnasta kokonaisuudessaan.  


Kouluyhteistyön kehittämisen välinetuen tavoitteena on:

• Tukea voimisteluseurojen ja lähikoulujen sekä varhaiskasvatusyksiköiden pitkäjänteistä yhteistyötä  

 Tehdä välinehankintoja, joiden avulla pystytään edistämään voimistelunopetusta kouluissa tai varhaiskasvatusyksiköissä sekä voimisteluseurojen mahdollisuuksia tarjota lapsille ja nuorille lähiliikuntaa laadukkaissa olosuhteissa  
• Auttaa voimisteluseuroja kehittämään laadukasta lasten voimistelua liiton tulevaisuuskuvan mukaisesti  

Tuen tarkoitus: 

Tukea myönnetään teline- ja välinepaketteihin, mitkä soveltuvat koululiikuntaan sekä voimistelun harrastetoimintaan (esim. pienet trampetit, parkourpalikat, erilaiset moduulit, matot, airtrackit)
Mikäli tukea haetaan pienvälineisiin (esim. rope skipping/hyppynarut, pallot, vanteet tms.) hakemuksessa tulee olla selkeä suunnitelma pienvälineiden käytöstä ja tarpeesta
Tukea ei myönnetä kilpatelineisiin tai -välineisiin, vaan tarkoituksena on hankkia välineitä, joiden avulla voimistelun perustaitojen harjoittaminen monipuolistuu.

Välineet:

 Voimisteluliitto tilaa seuralle myönnetyt välineet
 Katso malleja, kuvia, videoita ja lisätietoja erilaisista välineistä:
https://www.voimistelunolosuhdeopas.fi/rakentaminen-ja-kalustaminen/voimistelu-muissa-liikuntatiloissa/tilojen-kalustus-koulut-ja-varhaiskasvatus.html
 Teline-/välinetoimittajana on Unisport (ent. Kerko Sport)

Hakemuksia arvioidaan seuraavin perustein:

Koulun tai varhaiskasvatusyksikön sitoutuminen yhteistyöhön: koulu/varhaiskasvatusyksikkö sitoutuu ottamaan vastaan koulutuksen sekä säilyttämään välineitä niin, että ne ovat sekä koulun/varhaiskasvatusyksikön että voimisteluseuran hyödynnettävissä. Hakemuksen liitteenä tulee olla sopimus yhteistyötahon kanssa. 
Seuran tai seurojen toiminta nyt ja/tai tulevaisuudessa välineistön sijoituspaikkana toimivalla koululla tai varhaiskasvatusyksikössä. 
Seuran tai seurojen yhteistyönäkymät lähikoulun/varhaiskasvatusyksikön kanssa (kuvaa yhteistyön tavoitteet seuraavalle vuodelle, suunnitellut toimenpiteet ja miten sen onnistumista arvioidaan). 
Seuran sekä sen toimintaympäristön olosuhdetilanne ja hankinnan tuoma lisäarvo niihin 
Seuran nykyinen/aloitettava toiminta ja hankinnan tuoma lisäarvo siihen 
Nykyiset jäsenet 
Toiminnan kasvu (nykyisen toiminnan sisällä sekä mahdolliset uudet tuotteet/lajit) 
Hankinnan tarpeellisuus suhteessa seuran toimintaan (määrä, laatu, taso) 
Hankinnan pitkäikäisyys sekä aktiivinen käyttö  

Näiden lisäksi hakemuksia vertailtaessa otetaan huomioon:  

Seurojen välinen yhteistyö välineiden hyödyntämisessä, mikäli paikkakunnalla useampi voimisteluseura 
Maantieteellisyys  
 
Välinetuen hakeminen ja aikataulu:

Tuen hakuaika: 1.11.–20.12.2021. (päähakijana voimisteluseura) 
 Täytä hakemus kouluyhteistyön välinetukihakemus.docx ja hakemuksen liite seura-koulu yhteistyösopimus.pdf
Hakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen venla.vayrynen(a)voimistelu.fi
Seuroille on varattu sparrausaikoja (puhelimitse) hakuaikana 
Päätökset tuen saajista tiedotetaan tammikuun 2022 loppuun mennessä
Voimisteluliitto tekee välinetilaukset Unisportilta
Tilausten toimitusaika on noin kuukausi
Välineet sijoitetaan kouluille / varhaiskasvatusyksiköihin niiden saapuessa helmi-maaliskuussa 2022
Seuran tai seurojen tulee sitoutua pitämään koulutus yhteistyökoulun opettajille välineiden hyödyntämisestä voimistelunopetuksessa 31.5.2022 mennessä 
Raportointi viimeistään 19.6.2022 mennessä.
 
Huomioitavaa: 

Tukea voidaan myöntää sellaiselle seuralle, joka on täyttänyt jäsenvelvoitteensa kuluneen vuoden aikana.
Useampi seura voi hakea tukea yhdessä, jolloin välineet hankitaan seurojen yhteisomistukseen. Paikkakunnilla, joissa toimii useampi voimisteluseura kahden tai useamman seuran yhteishakemus menee yksittäisen seuran hakemuksen edelle. 
Tuki on kertaluontoinen avustus.

Sparraus/soittoajat:  

Venla Väyrynen puh. 050 301 2610.

• Perjantaina 5.11. klo 12.00–14.00 
• Keskiviikkona 24.11. klo 10.30–12.00.
• Tiistaina 7.12 klo 15.00–16.30.

Voit myös varata itsellesi oman soittoajan sähköpostilla venla.vayrynen(a)voimistelu.fi.