Kouluyhteistyö tarjoaa seuroille uusia mahdollisuuksia

5.10.2021 |

Liiku mun kaa -hankkeen tavoitteena on tukea seuroja koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyössä. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa tavoitetaan suuri määrä lapsia ja nuoria, ja yhteistyön kehittäminen kasvattaa seuran sekä voimistelun harrastajamääriä. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi lajiesittelytunnit ja iltapäiväkerhotoiminta. Kuopion Reippaan Voimistelijat (KRV) loi viime vuonna harrastamisen tehostamistuen avulla toimintamallin kerhotoiminnan käynnistämiseksi seuran lähikouluissa.

KRV lähti rakentamaan yhteistyötä alueen koulujen kanssa suunnittelemalla omaan toimintaansa sopivia tapoja tarjota harrastusmahdollisuuksia lähikouluilla koulupäivän yhteydessä tai heti koulupäivän päätyttyä. Toiminnan tavoitteina oli parantaa seurojen valmiutta toimia laadukkaasti ja pitkäjänteisesti kuntien kumppaneina harrastustoiminnan järjestämisessä sekä ohjaamisessa. Toiminnan avulla luotiin konkreettinen ja käytännönläheinen seuramalli, jonka avulla seurojen on helpompi käynnistää yhteistyö koulujen kanssa.

 

Kuopion Reippaan Voimistelijoiden kouluyhteistyön toimintamalli:

1.     Tulevaa toimintaa kannattaa lähteä suunnittelemaan jo hyvissä ajoin edeltävänä lukukautena. Suunnittelu kannattaa aloittaa ottamalla yhteys seuran lähikouluihin ja tekemällä kartoitus kohderyhmästä sekä kerhon alustavasta sisällöstä.

2.     Kerho kannattaa mahdollisuuksien mukaan liittää koulujen toimintasuunnitelmaan, jolloin osallistujat ovat vakuutettuja.

3.     Kerhojen ohjaajien rekrytointi.

4.     Kaupungilta voidaan selvittää mahdollisuutta hakea avustusta, monet kunnat ovat saaneet tukea harrastustoiminnan järjestämiseen koulupäivien yhteydessä. Muista, että avustuksen hakemisessa tulee olla hyvissä ajoin liikkeellä.

5.     Ennen lukukauden alkua ollaan uudelleen yhteydessä koulujen rehtoreihin. Rehtoreiden kanssa sovitaan kerhopäivistä ja -ajankohdasta niin, että kohderyhmän koulu päättyy kerhopäivinä samaan aikaan. Näin kaikilla kohderyhmän oppilailla on mahdollisuus osallistua heti koulupäivän päätyttyä alkavaan kerhoon.

6.     Kerhon ajankohdan selvittyä varmistetaan kerho-ohjaajien sitoutuminen.

7.     Laaditaan esittely kerhosta ja avataan ilmoittautumislomake nettiin.

8.     Kerhon info ja ilmoittautumislinkki toimitetaan koulujen rehtoreille, jotka voivat jakaa linkkiä Wilman kautta kohderyhmälle.

Ala-asteikäisille muodostettiin toiminnallinen ja monipuolisesti liikuttava iltapäiväkerho. Kerhon ohjaaja haki lapset lähikoulusta iltapäiväkerhoon KRV:n salille, missä liikuttiin, syötiin eväät ja tehtiin läksyt yhdessä ohjaajan kanssa. Iltapäiväkerhon lisäksi Kuopion Reippaan Voimistelijat aloittivat yläasteikäisille nuorille suunnatun matalan kynnyksen höntsäryhmän, missä nuoret päättivät itse toiminnan sisällöstä. Nuoret osallistettiin vahvasti toiminnan suunnitteluun heti alkuvaiheessa. Heille tehtiin kysely, jossa pyydettiin toiveita ryhmän sisällöstä sekä ajankohdasta. Nuorten kohdalla tärkeäksi muodostui ryhmän markkinointi nuorten omissa kanavissa.

KRV:n toiminnanjohtaja Jonna Heikkisen mukaan kouluyhteistyön kehittäminen on nähty seurassa hyvänä lisänä toimintaan. Hankkeen kautta tavoitettiin vähän liikkuvia lapsia, joilla ei ollut liikuntaharrastusta vapaa-ajalla. Maksuttoman kerhon etuna Heikkinen näkee kerhon saavutettavuuden kaikkien lasten kohdalla, toisaalta maksuttoman kerhon haasteena hän pitää kerhoon sitoutumista. Pois jääntejä kerhosta tapahtui pitkin vuotta, mutta osaltaan koronapandemiakin varmasti vaikutti osallistumiseen. ”Haasteena tulevaan näen myös ohjaajien saatavuuden päiväaikaan, koska suurin osa ohjaajistamme tekee ohjaustyötä oman opiskelun ohella. Kaiken kaikkiaan hanke oli seurallemme opettavainen ja avasi väyliä kouluihin, saimme kerhot pyörimään koko lukuvuoden ajan ja luotua hyvän mallin jatkoa varten” kertoo Heikkinen.

Harrastamisen Suomen malli on käynnistynyt suuressa osassa kuntia. Sen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa harrastus koulupäivän yhteydessä. Avainasemassa mallissa on lasten ja nuorten osallistaminen. Toiveharrastuksia on selvitetty muun muassa koululaiskyselyissä. Koulupäivien ohessa tapahtuva maksuton harrastustoiminta mahdollistaa yhdenvertaisen harrastamisen mahdollisuuden. Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kuntien, koulujen ja harrastustoimintaa järjestävien tahojen kesken. Erilaiset matalan kynnyksen voimistelulajit, kuten Freegym, akrobatia, Dance 4 Fun ja kepparitanssi sopivat erinomaisesti harrastamisen Suomen malliin.

Kurkkaa lisätietoa harrastamisen Suomen mallista ja katso, onko oma kuntasi mukana. Jos sinua mietityttää kouluyhteistyö tai kaipaat tukea toiminnan käynnistämiseen, ole yhteydessä Liiku mun kaa -hankkeen projektipäällikköön Venla Väyryseen, venla.vayrynen(a)voimistelu.fi tai 050 301 2610.