Joukkuevoimistelun kilpailu-uutisia

23.4.2021 |

Koronapandemia on haastanut kilpailuohjelmien harjoittelua, kilpailuihin valmistautumista ja muuttanut livekilpailut virtuaalikilpailuiksi keväällä 2021. Tilanne on harjoitusmahdollisuuksien suhteen ollut hyvin erilainen eri alueiden välillä koko alkuvuoden. Tämän takia lajin kehittämisryhmä on tehnyt päätöksiä joukkuevoimistelukilpailuista ja niiden toteuttamisesta vuodelle 2021. 

SM- ja kilpasarjan joukkueilta kartoitettiin toiveita ja mielipiteitä kauden pääkilpailuista ja kilpasarjan välinekaudesta kyselyllä huhtikuun alussa. SM-sarjan joukkueiden toiveet olivat yhtenäisempiä, mutta kilpasarjan joukkueiden vastauksissa oli huomattavasti suurempaa hajontaa. Eri alueiden joukkueet ovat olleet hyvin eriarvoisessa asemassa, eikä kaikilla alueilla yli 12-vuotiaat ole päässeet harjoittelemaan sisätiloissa rajoitusten takia.  

Kilpasarjojen kysely 5.4.2021 Surveypal, vastauksia 89 kpl 


Kilpasarjojen kysely 5.4.2021 Surveypal, vastauksia 89 kpl 

Kilpasarjat yli 14-vuotiaat 


Voimisteluliiton yli 14-vuotiaiden kilpasarjan mestaruuskilpailut siirtyvät lokakuulle, toukokuussa valtakunnallinen virtuaalikilpailu 

Kilpasarjojen valtakunnallinen virtuaalikilpailu järjestetään 22.-23.5.2021. Kilpailun järjestää Hämeenlinnan Voimisteluseura jo ilmoitetuilla sarjoilla. Virtuaalikilpailuissa ei ole mestaruusarvoa.

Kilpailun ilmoittautumisaikaa on jatkettu 2.5.2021 asti.  

Voimisteluliiton yli 14-vuotiaiden kilpasarjojen mestaruuskilpailut lokakuussa (vapaaohjelmat) 

Kilpasarjan mestaruuskilpailut 2.-3.10.2021 (yli 14-vuotiaat, vapaaohjelmat) 
- Kilpailun järjestäjähaku auki Kisanetissä huhtikuun ajan.
- Mestaruuskilpailuiden jälkeen kaikki kalanteroidut cup-kilpailut kilpaillaan kilpasarjoissa välineohjelmilla. Välinekausi alkaa 4.10.2021. 
- Syyskuulle avataan haettavaksi muutamia Cup-kilpailuita, jotta kilpasarjan ja SM 12-14-vuotiaiden joukkueet voivat kilpailla vapaaohjelmilla ennen mestaruuskilpailuita ja SM-kilpailuita.  

Voimisteluliiton kilpasarjojen välinemestaruuskilpailut siirretään mahdollisesti joulukuulle 

Kilpasarjojen välinemestaruuskilpailuiden siirtoa selvitetään. Kilpailua yritetään siirtää muutamalla viikolla eteenpäin, jotta välinekaudesta saataisiin joukkueille pidempi. Mikäli kilpailulle ei löydy uutta ajankohtaa joulukuulta, kilpailu järjestetään jo ilmoitetussa ajankohdassa 26.-28.11.2021. Kilpailun järjestää Jyväskylän Naisvoimistelijat.  

SM 12-14 ja kilpa 12–14  


Voimistelupäivien tilalle 12.-13.6.2021  

SM 12-14 ja kilpasarjan 12–14-vuotiaiden sarjoille järjestetään valtakunnallinen livekilpailu 12.-13.6.2021 mikäli rajoitukset tämän sallivat. Mikäli livekilpailun järjestäminen ei ole mahdollista, toteutetaan kilpailu valtakunnallisena virtuaalikilpailuna. Päätös kilpailun toteutusmuodosta tehdään 14.5.2021. Valtakunnallisessa live/virtuaalikilpailussa ei jaeta mestaruuksia.   

Kilpailun järjestäjähaku on auki Kisanetissä huhtikuun loppuun asti. Mikäli järjestäjää ei löydy, kilpailu perutaan kokonaisuudessaan. 

12–14 SM-kilpailu ja 12–14 kilpasarjan mestaruuskilpailut lokakuussa (vapaaohjelmat) 

12–14 SM-kilpailu ja 12–14 kilpasarjan mestaruuskilpailut siirtyvät syksyyn yhteiseen kilpailutapahtumaan. Kilpailu on tarkoitus järjestää 9.-10.10.2021 ja kilpailun järjestäjähaku on auki Kisanetissä huhtikuun loppuun asti.  

- Syyskuulle avataan haettavaksi muutamia Cup-kilpailuita, jotta kilpasarjan ja SM 12-14-vuotiaiden joukkueet voivat kilpailla vapaaohjelmilla ennen mestaruuskilpailuita ja SM-kilpailuita. 

- Välinekausi alkaa 12-14-vuotaiden kilpasarjan osalta 11.10.2021.  SM-sarjan osalta päätös syyskauden toteutustavasta tehdään toukokuun alussa.

SM-kilpailut nuoret ja naiset  

Joukkuevoimistelun SM-kilpailut nuorten ja naisten sarjoille pyritään järjestämään 12.-13.6.2021. Ehtona on, että tämän kokoluokan kilpailutapahtumia saa tuolloin järjestää. Mikäli rajoitukset estävät kilpailutapahtuman järjestämisen suunnitellussa ajankohdassa, siirretään kilpailu syyskaudelle. Päätös kilpailuiden siirtämisestä myöhempään ajankohtaan pyritään tekemään toukokuun puolessa välissä. 

SM-kilpailuiden järjestäminen toukokuussa (29.-30.5.2021) ei ole mahdollista voimassa olevien rajoitusten takia. Huhtikuusssa Kisakalliossa järjestetty EM-valintakilpailu oli mahdollista järjestää terveysturvallisin poikkeusjärjestelyin, sillä kyseessä oli arvokilpailukarsinta.

8-10 ja 10-12-vuotiaiden sarjat sekä harrastesarjat 

Kysely joukkuevoimistelun 8–10 ja 10–12- vuotiaiden sekä harrastesarjojen joukkueille. 

Lajin kehittämisryhmä toivoo joukkueita vastaamaan kyselyyn. Kyselyllä kartoitetaan joukkueiden mielipidettä/toiveita 8–10-vuotiaiden ja 10–12-vuotiaiden sekä harrastesarjojen väline- ja vapaakaudesta syksyllä 2021. Kyselyn tuloksia käytetään päätöksenteon taustamateriaalina lajin kehittämisryhmän tehdessä päätöksen syksyn kilpailukaudesta.  

Kyselyyn vastataan joukkueittain ja vastausaikaa on 30.4 kello 23.59 asti.  
 
Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.   

HUOM! Lajin kehittämisryhmä tekee päätöksen 8-10 ja 10-12-vuotiaiden sekä harrastesarjojen syksyn välinekaudesta toukokuun alussa. 

Haettavat kilpailut Kisanetissä huhtikuun ajan  


Vuoden 2022 joukkuevoimistelukilpailujen lisäksi Kisanetissä on huhtikuun loppuun asti haettavana myös seuraavat vuoden 2021 kilpailut: 

Kevät 2021
 

Voimistelupäivien perutuksen takia  

12.-13.6.2021 Joukkuevoimistelun valtakunnallinen livekilpailu, sarjat kilpa 12-14 ja SM 12-14. (Ei mestaruusarvoa). Ehtona on, että tämän kokoluokan kilpailutapahtumia sisätiloissa saa tuolloin järjestää. 

Yhteisten SM-kilpailujen perutuksen takia 
12.-13.6.2021 Joukkuevoimistelun SM-kilpailut nuorten ja naisten sarjoille. Ehtona on, että tämän kokoluokan kilpailutapahtumia saa tuolloin järjestää. Mikäli rajoitukset estävät kilpailutapahtuman järjestämisen suunnitellussa ajankohdassa, siirretään kilpailu syyskaudelle.

Kevään 2021 livekilpailuissa on huomioitava, että yleisöä ei välttämättä voida ottaa ollenkaan. Kilpailun olosuhteiden on oltava sellaiset, että kilpailu on mahdollista viedä läpi terveysturvallisesti. Kilpailuja myönnettäessä on seuran kuvailtava, miten terveysturvallisuus otetaan huomioon kilpailun järjestelyissä (joukkueiden kohtaamattomuus kilpailupäivänä esim. lämmittelytilat, pukuhuoneet, kilpailualue ja joukkueiden kulkeminen kisapaikalla). Kilpailua myönnettäessä ensisijalle menevät myös ne seurat, joilla on vahvistettu varaus kilpailupaikasta ja/tai kilpailupaikan varaus on vaihdettavissa joustavasti myöhempään ajankohtaan. Mikäli kilpailuille ei löydy järjestäjää, ne siirtyvät (SM-kilpailu) tai kilpailut perutaan kokonaan (12–14 valtakunnallinen kilpailu) 

Kilpailujen järjestämisestä kiinnostuneet seurat voivat jättää hakemuksen Kisanetissä. 
Hakuaika on 30.4.2021 asti.  

Syksy 2021 

Kilpailujen järjestämisestä kiinnostuneet seurat voivat jättää hakemuksen Kisanetissä. 
Hakuaika on 30.4.2021 asti.  

18.9.2021 JV Cup-kilpailu (SM 12-14 ja kaikki kilpasarjat) 

19.9.2021 JV Cup-kilpailu (SM 12-14 ja kaikki kilpasarjat) 

25.9.2021 JV Cup-kilpailu (kaikki kilpasarjat) 

26.9.2021 JV Cup-kilpailu (SM 12-14 ja kaikki kilpasarjat) 

2.10.2021 tai 3.10.2021 JV Cup-kilpailu (SM 12-14 ja12-14 kilpasarjat) 

2.-3.10.2021 Voimisteluliiton yli 14-vuotiaiden kilpasarjojen mestaruuskilpailut lokakuussa (vapaaohjelmat)  

9.-10.10.2021 12–14 SM-kilpailu ja 12–14 kilpasarjan mestaruuskilpailut lokakuussa(vapaaohjelmat) 

Kilpailuiden sarjatoiveet kerätään kilpailuiden järjestäjiltä toukokuussa 2021, kun syksyn kilpailukalenteri on vahvistunut. Seurat, joille on myönnetty kilpailu lokakuun alun SM/kilpasarjojen mestaruuskilpailu -viikonlopuille, ovat ensisijassa saamaan kilpailun järjestettäväkseen. Mikäli näistä seuroista ei löydy kilpailulle järjestäjää, ovat he ensisijassa valitsemaan syyskuun JV Cup-kilpailun järjestämisajankohdan. 

Kilpailuiden lisääminen syksyyn 2021 voi tarkoittaa sitä, että yhdelle seuralle voidaan tarvittaessa myöntää useamman kilpailun järjestämisoikeus.  

Kilpailujen järjestävät seurat sitoutuvat noudattamaan Voimisteluliiton yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä, Voimisteluliiton kaikkien lajien yhteisiä järjestämisohjeita sekä lajien ohjeita

kilpailujen järjestelyjen osalta.