8-10 -vuotiaiden säännöt uudistuvat vuodelle 2021

21.10.2020 |

8-10 sarjan kilpailusäännöt uudistuvat 2021

Kansalliset 8-10 sarjan säännöt on päivitetty syksyn aikana ja tulevat voimaan ensi keväänä. Säännöt julkaistaan marraskuun aikana. Säännöt on päivitetty vastaamaan enemmän kansainvälisiä 8-10 sarjan kilpailusääntöjä, jotta varmistetaan riittävä joukkueiden riittävä vaatimustaso jo 8-10 sarjassa. Vaihtoehtona ovat edelleen myös Stara-tapahtumat, joihin voi osallistua vapaavalintaisin ohjelmin ja helptetuin taitovaatimuksin.

Säännöt vastaavat 10-12-vuotiaiden sääntöjä alla olevin poikkeuksin:

Tekniset vaatimukset

Tekniset vaatimukset 8-10 -vuotiaiden sarjassa ovat samat kuin 10-12 sarjassa, mutta seuraavin helpotuksin:

Tasapainot

Staattinen tasapaino voidaan suorittaa yhden jalan tai yhden polven varassa sekä kasakka-asennossa. Tasapainon aikana vapaan jalan reiden tulee nousta vähintään 90°. Tasapainoissa vain toinen jalka voi olla koukussa. Poikkeus: 8-10 sarjassa vapaan jalan reiden tulee nousta vähintään 45°, passe-tasapainossa reiden tulee nousta vähintään 90°.

Piruetin tulee pyöriä muodossaan vähintään 360° (Poikkeus: 8-10 sarjassa vähintään 270° eli ¾ kierrosta)

Taiteelliset vaatimukset

8-10 vuotiaiden sarjan taiteellinen arviointi vastaa nykyistä 10-12 sarjan arviointia. Poikkeuksena tästä on se, että piruetissa riittää pyöriminen 270° muodossa (3/4 kierrosta).

Suorituksen vaatimukset

8-10 vuotiaiden sarjan suoritusarviointi vastaa nykyistä 10-12 sarjan arviointia. Poikkeuksena tästä on se, että välinevähennyksiä ei tehdä. Myöskään rajanylityksistä ei vähennetä.

Kilpailuohjelman pituus

Sarjassa 8-10 vuotiaat kilpailuohjelman pituus on 2:00-2:30.

Välineohjelma

8-10 vuotiailla välinekilpailuissa kilpailuväline on vapaavalintainen (naru, pallo, vanne).

Tulokset ja palkitseminen

8-10 -vuotiaiden sarjassa tulokset ilmoitetaan kategorioissa. Pisteitä ei julkisteta.

8-10 -vuotiaiden sarjassa palkitaan kaikki joukkueet. Lisäksi kilpailuissa jaetaan kolme kunniamainintaa etukäteen ilmoitettujen kriteerien mukaisesti.

Tuomarointi

Tuomarointi vastaa muiden sarjojen tuomarointia. 8-10 sarjaa voidaan tuomaroida siten, että jokaisessa paneelissa on 2-4 tuomaria (TV, AV, EXE).