Rohkeasti, yhdessä ja lapsiin keskittyen - voimistelun tulevaisuus 2021-2024

19.10.2020 |

Zoom-illlassa 2.11. esittelyssä Vetovoimaa lasten voimisteluun – voimistelun tulevaisuus 2021-2024

Minkälaisia asioita tulevan neljän vuoden aikana tulisi viedä eteenpäin? Millaista toimintaa voimistelussa kehittää? Mistä tiedämme onnistuneemme tulevan strategiakauden aikana?

Tule tutustumaan yhdessä rakennettuun Vetovoimaa lasten voimisteluun - voimistelun tulevaisuus 2021-2024 ja kuulemaan strategian painopisteistä ja valinnoista seuroille ja voimistelutoimijoille suunnattuun avoimeen Zoom-iltaan ma 2.11. klo 18.00-18.45.

Tilaisuus järjestetään Zoom-videopalvelun kautta. Kirjaudu huoneeseen oma nimi/seura, yhteyteen pääset ”odotushuoneen” (waiting room) toiminnan kautta.

Laita tilaisuus kalenteriisi jo nyt ja osallistu Vetovoimaa lasten voimisteluun Zoom-iltaan tämän linkin kautta.

Voit tutustua voimistelun tulevaisuuskuvan pääkohtiin myös alla olevan strategiaa esittelevän videon kautta. Artikkeli jatkuu videon jälkeen verkkodialogista poimituilla nostoilla, jotka kertovat asioista, joista voimistelussa haluamme olle ylpeitä vuonna 2025.  

 

 

Mistä voimme voimistelussa olla ylpeitä vuonna 2025?

 

Kuluneen vuoden aikana olemme kysyneet teiltä verkkodialogissa miltä voimistelun tulevaisuuden tulisi näyttää ja mistä voimme olla ylpeitä vuonna 2025. Te vastasitte aktiivisesti: 1600 osallistujaa jätti 2590 ideaa voimistelun kehittämiseksi. Vastauksia kuunnellen rakentui voimistelun tulevaisuus 2021-2024: koko voimistelukentän yhteinen strategia, joka rakentuu vastuullisen toiminnan ympärille.

Usein onnistumiset tunnistetaan katsottaessa taaksepäin, kun arvioidaan mitä on tehty ja mitä asetettuja tavoitteita on saavutettu. Me valitsimme tavoitteet ja tavoitemielikuvat verkkodialogin vastauksistanne. Vuonna 2025 meidän jokaisen pitäisi pystyä löytämään omasta voimistelu- ja seuratoiminnan arjestaan alla olevan kaltaisia totuuksia.

Kursiivit lainaukset ovat poimintoja verkkodialogin vastauksista kysymykseen Mistä voimme olla voimistelussa ylpeitä vuonna 2025.

 

Jokaiselle löytyy sopiva tapa liikkua

Tulevan neljän vuoden aikana tavoitteena on varmistaa, että jokaiselle löytyy voimistelusta oma tapa, ”minun tapani”, liikkua ja olla mukana, mahdollistaen myös huippu-urheilijana menestymisen.
 

”Kaikki saavat voimistella. Voimistelu tarjoaa jokaiselle jotakin, ketään ei jätetä ulkopuolelle. Voimistelu tarjoaa loppuelämän harrastuksen ja elinikäiset ystävät.”

”Hyvinvointi keskiössä. Voimistelijat ovat terveitä ja hyvinvoivia henkisesti ja fyysisesti. He ovat tyytyväisiä omaan kehoonsa ja onnistumisiinsa.​”

”Kaikki saavat olla mukana, kukin omalla tasollaan.”

”Lähellä, edullista, iloista ja houkuttelevaa että jokainen kokee itsensä tervetulleeksi.”

 

Jokaiselle löytyy laadukas seura

Viedäksemme voimistelua eteenpäin tulevien strategiavuosien aikana tarvitsemme mukaan jokaisen seuran ja seuroissa toimivan henkilön. Näin onnistumme siinä, että laadukkaat seurat ovat vetovoimaisia arjen liikuttajia, erityisesti perheille ja lapsille.

”Jokaiselle seuralle on tilaa ja kysyntää. Haastetaan seurat löytämään heidän oma juttunsa.”

”Teemme entistä enemmän yhdessä, lähiseurat toistensa kanssa ja myös seurat liiton kanssa!”

”Lisää seuroja mukaan Tähtiseura-toimintaan. Valmentajalisenssi.”

”Moni on saanut seurastamme ihka ensimmäisen oman työpaikan. Seurat ovat siis tärkeitä myös muun elämän kuin vain voimistelu-uran kannalta.”

”Valmentajien pedagoginen osaaminen on kasvanut ja voimme ylpeänä kertoa kaikille muille lajeille, että voimistelun parissa työskentelevät kaikki päätoimiset liitto- ja seuravalmentajat ovat koulutettu positiivisen pedagogiikan toimintamallin mukaan.”

 

Jokainen voi innostaa ja vaikuttaa voimistelun todellisuuteen 

Voimistelussa into omaan lajiin saa näkyä ja kuulua. Se inspiroi ja vaikuttaa ympäröivään maailmaan ja ihmisiin niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

 

”Voimistelu on halutuin urheilumuoto.”

”Yhteinen yhteisö. Paljon harrastajia. Paljon seuratoimijoita. Kaikki ovat ylpeitä harrastuksestaan. Kaikille yhteisöllinen tunne.”

”Voimistelu on tuottanut nuorten hyvinvointia ja harrastuneisuutta tukevia esikuvia, jotka vievät lajia maailmalle ja samalla toimivat esikuvina nuorille.​”

”Voimistelu on kaikista näkökulmista vastuullinen laji.”

”Koko Suomea sykähdyttävistä tapahtumista.”

”Voimistelu kiinnostaa ihmisiä ja se näkyy täysinä katsomoina.”

 

Tule kuulemaan lisää voimistelun strategiasta

Tule kuulemaan Vetovoimaa lasten voimisteluun - voimistelun tulevaisuus 2021-2024 painopisteistä ja valinnoista, ja miten teidän seuranne voi olla mukana luomassa entistä parempaa voimistelua voimisteluseuroille ja -toimijoille suunnattuun avoimeen Zoom-iltaan ma 2.11. klo 18.00-18.45.

Tilaisuus järjestetään Zoom-videopalvelun kautta. Kirjaudu huoneeseen oma nimi/seura, yhteyteen pääset ”odotushuoneen” (waiting room) toiminnan kautta. Osallistu Vetovoimaa lasten voimisteluun Zoom-iltaan tämän linkin kautta.