Harrastamisen Suomen malli käynnistyy

9.10.2020 |

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu harrastamisen Suomen mallia, joka käynnistyy nyt mahdollistaen maksuttomat harrastukset koulupäivän yhteydessä kaikille perusopetuksessa oleville lapsille ja nuorille. 

Harrastamisen malli luo voimisteluseuroille mahdollisuuden pitkäjänteiseen kuntayhteistyöhön koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Perusopetuksessa (1.-9.luokilla) oleville lapsille ja nuorille kunnat järjestävät kaikille maksutonta harrastustoimintaa esimerkiksi ostopalveluna urheiluseuroilta. Voimisteluseurojen kannattaa ottaa jo nyt yhteyttä oman kuntansa opetuksen järjestäjiin ja ilmaista kiinnostuksensa kerhotoiminnasta. 

Harrastamisen mallin käynnistämisessä avainasemassa on lasten ja nuorten kuuleminen. Valmistelussa on loppuvuodesta toteutettava koululaiskysely, jonka avulla kunnat selvittävät lasten ja nuorten toiveita tulevaa kerhotoimintaa koskien. Toiveiden pohjalta kunnat ja opetuksenjärjestäjät pyrkivät järjestämään harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen.

Kunnille aukeaa Opetus- ja kulttuuriministeriöön avustushaku, jossa on jaossa pilottivaiheessa tukea toiminnan järjestämiseen kunnalle. Tavoitteena on turvata harrastamisen Suomen mallin jatkuvuus pysyvän rahoituksen osalta Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamana tukena jatkossakin.

Miten seurat pääsevät mukaan?

Kunta järjestää koulupäivän yhteyteen harrastustoimintaa. Tässä seurat voivat toimia kuntien kumppaneina ja harrastustoiminnan toteuttajina. Kunta maksaa harrastustoiminnan järjestäjälle toiminnasta, mutta harrastus on maksutonta osallistujalle. Seurojen on hyvä ottaa aktiivisesti yhteyttä kunnan opetuksen järjestäjiin ja kertoa tarjoamistaan harrastusmahdollisuuksista. 

Rope skipping, Freegym, Dance4Fun, mitä kouluissa kannattaa järjestää?

Voimisteluliiton lasten ja nuorten harrastuskonseptit tarjoavat monipuoliset ja toimivat lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuudet. Pienten koululaisten osalta erinomaisesti koulussa toimivia konsepteja ovat mm. Kepparitanssi, Ninjagym ja Voimistelukoulu. Nuorilla puolestaan Freegym, Dance4Fun ja Rope skipping ovat toimivia seuroille käyttövalmiita konsepteja, joiden osalta Voimisteluliiton Liiku mun kaa- hankkeessa on mm. kierretty kouluja ja todettu toimiviksi nuorten kanssa kouluissa. 

Mistä lisätietoja harrastamisen Suomen mallista?

Voimisteluliitto on yhdessä Suomen Olympiakomitean kanssa mukana harrastamisen tehostamisen hankkeessa, jossa viisi pilottiseuraa rakentaa harrastamisen mallia ja kuntayhteistyötä seuran ja kunnan kanssa Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Kuopiossa, Oulussa ja Valkeakoskella. Seurat jakavat mallinsa tämän vuoden lopussa ja saamme näistä konkreettisia esimerkkejä ja kokemuksia kaikille seuroillemme käyttöön ensi vuodeksi, jolloin harrastamisen Suomen mallin on käynnissä koko maassa. 

Lasten tuotteista ja kouluihin sopivista konsepteista lisätietoja Jenni Tuomela (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi), Liiku mun kaa-hanke projektipäällikkö

Harrastamisen Suomen mallista lisätietoja Susanna Porola, (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi), Voimistelutoimen johtaja