Laatua lapsuusvaiheeseen -tutortoiminta jatkuu vuosina 2021-2024

30.9.2020 |

Voimisteluliitto toteutti vuosina 2019-2020 Laatua lapsuusvaiheen valmennukseen -tutorhankkeen, joka rahoitettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksella. Hankkeen saaman positiiviseen palautteen ja toiminnan vaikuttavuuden seurauksena Voimisteluliitto jatkaa vastaavaa toimintaa Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiön tuella strategiakaudella 2021-2024 . Haemme nyt mukaan seuroja vuoden 2021 toimintaan!

Toiminnan tavoitteena on tukea seurojen lapsuusvaiheen (alle 12 v.) ohjaajien ja valmentajien oppimista omassa seurassa osana arjen ohjaus- ja valmennustyötä. Mukaan valittavat seurat osallistuvat vuoden mittaiseen oppimisprosessiin, jossa liiton nimeämä tutor käy seurassa neljä kertaa työskentelemässä ohjaajien ja valmentajien kanssa. Tapaamisten välissä ohjaajat ja valmentajat tekevät yhteisesti sovittuja tehtäviä, jotka tukevat oppimista ja kehittymistä. Oppimisprosessin päätavoitteena on kehittää seuran lapsuusvaiheen toiminnan laatua laadukkan lasten voimistelun linjausten mukaisesti; tarkemmat seurakohtaiset painopisteet päätetään yhdessä seuran ja toimintaan osallistuvien ohjaajien/valmentajien kanssa prosessin alussa.

Toiminta maksaa seuralla 300€/vuosi (seuran omavastuuosuus). Tämän lisäksi Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiö tukee seuroja stipendeillä. Muutoin toiminnan kustannuksista vastaa Voimisteluliitto (kokonaiskustannus/seura n. 1200€). Omavastuuosuuden lisäksi seuran vastuulla on järjestää tapaamisin tila, jonka mahdollisista kuluista seura vastaa itse.

Seura voi hakea mukaan joko yksin tai yhdessä toisen seuran kanssa.  Prosessiin otetaan mukaan noin 10 seuraa / vuosi. Vuoden 2021 prosessiin haku on 31.10. mennessä. Seuran tulee nimetä prosessille vastuuhenkilö ja ensisijaisesti ryhmätutorointiin toivotaan osallistuvan vähintään 5 ohjaajaa/valmentajaa seuraa kohden. Prosessi on tarkoitettu ohjaajille/valmentajille, joilla on käytynä vähintään Voimisteluohjaajan startti -koulutus; tutor-toiminta ei korvaa liiton peruskoulutuksia vaan on lisäväylä osaamisen kehittämiseen.

Linkki hakulomakkeeseen (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) 

Nyt on upea mahdollisuus päästä mukaan prosessiin, joka kehittää valmentajien ja ohjaajien osaamista ja tapahtuu suoraan seuran omassa toimintaympäristössä!

 Lisätiedot: aluepäällikkö Tiina Koljander ja osaamisen kehittäjä Liisa Lappalainen (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi).