Voimisteluliiton hallitustiedote 21.9.2020

23.9.2020 |
Voimisteluliiton hallitus piti zoom kokouksen maanantaina 21.9.2020, jossa se keskittyi tulevan vuoden toiminnansuunnittelun ja taloudellisiin linjauksiin. Keskustelun pääpaino oli tulevan strategian päävalinnassa - laadukkaassa lasten voimistelussa. Lisäksi keskusteltiin muista liiton päätoiminnoista ja valinnoista mm huippu-urheilu, seurapalvelut, järjestelmät, vaikuttaminen ja vaikuttavuus sekä vastuullisuustyö. Strategiakauden ensimmäinen vuosi on myös organisoidun voimistelun 125 juhlavuosi. 

Hallitus päätti avata haun yhdeksän lajin kehittämisryhmiin (LAR) syyskuun aikana. Muut luottamusryhmähaut avataan hakuun marraskuussa. Hausta tiedotetaan seurojen virallisia postinsaajia ja sitä markkinoidaan myös liiton someryhmissä.

Hallitus käsitteli myös kevätkokouksessa hyväksyttyä vaaliohjesääntöä ja päätti esittää syyskokoukselle siihen lähinnä juridiikan näkökulmasta pieniä muutoksia. 

Hallituksen lokakuun kokouksessa 19.10  päätetään vuosikokoukselle tuotava vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelma.