Lajiasiantuntijaryhmä tiedottaa

31.8.2020 |

Tuomariseminaari 10.9.2020

Torstaina 10.9. järjestetään tuomariseminaari kaikkien tasojen tuomareille klo 18.30 – n.20.30 Teamsin välityksellä. Myös kiinnostuneet valmentajat voivat osallistua.

Tuomariseminaarissa käydään läpi rytmisen voimistelun sääntöjä FIG:n julkaiseman 2019 MM - kisojen tuomarimateriaalin pohjalta. Polku: FIG-gymnastics.com -> Disciplines -> Rhythmic gymnastics -> Quick links -> Video instructional materials for coaches and judges. Tavoitteena on nostaa tärkeimpiä asioita eri osa-alueilta (yksilöt), koko materiaalia ei käydä läpi.

 

Seminaariin ovat tervetulleita kaikkien tasojen tuomarit. Osallistuminen on suositeltavaa tuomareille jotka ovat saaneet kutsun SM - kilpailuihin tai ovat ilmoittautumassa syksyn kilpailuihin seurojen tuomareiksi. 

Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä Hoikan kautta.

Linkin osallistumista varten saat ennen torstaita sähköpostiin. Seminaarin hinta on 20€.

Kouluttajina Brevet – tuomarit Alexandra Mavrakis, Saila Pitkänen ja Emma Tast

 

HUOM! Duo/trioja ja joukkueita käsittelevä seminaari pidetään 14.10.2020 klo 18.30 - 20.30 Teamsin/zoomin välityksellä. 


Rytmisen voimistelun Voimisteluliiton alaiset syksyn 2021 kilpailut ovat avoimessa haussa 1.9.-30.9.2020.

Kaikkien seurojen tulee tehdä hakemukset Kisanetiin uudestaan, vaikka hakemus olisi tehty jo huhtikuun haussa (vanhat hakemukset on poistettu Kisanetistä).


Syksyn 2021 kilpailut löytyvät Kisanetin (www.kisanet.fi) lisäksi tästä liitteestä.
Kilpailut jaetaan seuraavien kriteerien mukaan:

- mahdollista kilpailupäivämäärää hakenut seura 

- järjestysvuorossa muita edellä oleva seura 

- kilpailupaikan soveltuvuus/olosuhde kyseiselle kilpailulle (erityisesti arvokilpailukarsinnat, SM- kilpailut    ja joukkuekilpailut)

- asiantuntijaryhmän arvio (mm. laatu, jolla seura on aiemmin järjestänyt kilpailuja ja hoitanut kilpailut järjestäjän velvoitteet, kuten kisajärjestäjän palautteiden täyttämisen, järjestettyjen kilpailujen taso, esim. onko seura järjestänyt aiemmin tai järjestää myös SM – kilpailuja, muiden kilpailujen järjestämishistoria, mahdollisuuksien mukaan seuran ilmoittama prioriteettijärjestys useampaa kilpailua    haettaessa)

- viimeiseen hakupäivään mennessä tulleet hakemukset

- Voimisteluliiton lajien yhteiset kriteerit

Lue myös lajien yhteinen uutinen kilpailujen järjestämishausta.

 

Voimisteluliiton alaisia kilpailuja voivat järjestää Voimisteluliiton jäsenseurat, jotka ovat suorittaneet Voimisteluliiton säännöissä mainitut velvoitteet. Seurojen tulee perehtyä voimistelulajien yleisiin kilpailujen järjestämisohjeisiin, kilpailujen ja Staratapahtumien järjestämismaksuihin sekä rytmisen voimistelun kilpailusääntöön ja tuomariohjesääntöön  hakuvaiheessa sekä varmistaa riittävät toiminnalliset ja taloudelliset resurssit kilpailun järjestämiselle ennen kilpailujen hakemista. 

Järjestämisoikeutta myönnettäessä valinta tehdään voimistelijoiden etua ajatellen ja voimistelua sekä voimistelutapahtumien kehittymistä edistäen.  Myös Kisanetin käyttöön kannattaa tutustua etukäteen, jos järjestelmä ei ole tuttu kilpailun järjestäjän näkökulmasta.

 

Hakemuksissa Kisanetiin tulee kuvailla kilpailupaikan soveltuvuus kyseiseen kilpailuun (katon korkeus, harjoitustilojen koko yms.) ja nimetä seuran yhteyshenkilö sekä tuomarivastaava. Tuomarivastaavalla tulee olla kilpailun järjestämisen kannalta olennainen sääntötuntemus (esim. tietää, mitä lomakkeita missäkin luokassa/sarjassa tarvitaan arvostelussa). Tuomarivastaava huolehtii tuomaritoimintaan liittyvistä etukäteisjärjestelyistä ja järjestelyistä kilpailun aikana.

 

Mikäli seura hakee järjestettäväkseen useampaa kilpailua, tulee hakemuksissa priorisoida, mitä kilpailua haetaan ensisijaisesti, mitä toissijaisesti jne. Mikäli samalle kilpailulle on merkitty kaksi vaihtoehtoista päivää tai kaksi vaihtoehtoista viikonloppua, voi seura valita niistä sopivimman salivuoroista riippuen.

 

Seuroilla on mahdollisuus järjestää karsintakilpailujen tai SM - kilpailun yhteyteen esimerkiksi Stara - tapahtuma, mutta ne eivät saa vaikuttaa pääkilpailun aikatauluun. Järjestettävistä sarjoista sovitaan lajipäällikön kanssa ennen kutsun julkaisemista.  Seurat voivat myös järjestää omia erillisiä Stara – tapahtumia ja kilpailuja, joissa suositellaan noudatettavan rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmää ja kilpailuohjeita. Starat haetaan aina erikseen Staratapahtuman ohjeen mukaisesti. Seurakilpailujen sarjat ja kutsut sekä ajankohta tulee hyväksyttää etukäteen lajipäälliköllä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun avoimessa haussa olevat Voimisteluliiton kilpailut on jaettu.

 


Päivitetyt maajoukkue- ja arvokilpailuvalintakriteerit ja lokakuun EM - karsintakilpailu

Valmennuksen asiantuntijaryhmä (VAR) on hyväksynyt päivitetyt maajoukkue- ja arvokilpailukriteerit.

 

Nuorten EM – karsinta 2 ja naisten EM – karsinta järjestetään valintakriteerien mukaisesti viikolla 42 tai 43 arki-iltakilpailuna, mikäli EM – kilpailu toteutuu. Seuroja, jotka ovat kiinnostuneita kilpailun järjestämisestä, pyydetään olemaan yhteydessä lajipäällikköön sähköpostitse 4.9.2020 mennessä.

 

 

Syksyn SM – kilpailujen ja arvokilpailukarsintojen tuomarit

Lajiasiantuntijaryhmä on kutsunut tuomarit syksyn kilpailuihin liitteen mukaisesti.

Tuomareiden kutsumisessa on huomioitu normaalin käytännön mukaisesti seuraava asiat:

  • tuomarikartoitukseen pyydettyyn päivämäärään mennessä tulleet vastaukset (kartoitus ja muistutus)
  • tuomarikortin taso (Brevet / Taso 
  • esteettömyys ja seurakiintiösääntö