Arvokeskustelu sitouttaa ja rakentaa yhteistyötä seurassa

31.8.2020 |

Milloin viimeksi seurassanne on keskusteltu toimintanne arvoista? Voimistelu-lehden 3/2020 artikkelissa Lapinlahden Liikkujat kertoivat huomanneensa, että arvokeskustelun käyminen johtokunnan kesken lisäsi yhteistä ymmärrystä, sitoutti toimintaan sekä tiivisti yhteishenkeä.

Arvojen tulisi luoda pohja seuran toiminnalle ja ohjata päätöksenteossa kiperissäkin tilanteissa. Arvot ovat parhaassa tapauksessa yksi seuran tärkeimmistä johtamisen työkaluista – siksi niihin kannattaa panostaa. Yhdessä seuran kulttuurin ja strategian kanssa arvot ohjaavat kaikkea seuran toimintaa.

 

Mitkä ovat teidän seuranne arvot? Miten nämä konkreettisesti näkyvät arjessa ja päätöksenteossa?

 

Kolme vinkkiä seuran arvokeskusteluun ja arvojen hyödyntämiseen:

 

1.      Käy keskustelua säännöllisesti, avoimesti ja strukturoidusti

Milloin seuranne arvot ovat viimeksi päivitetty? Jos aikaa on kulunut jo useampi vuosi, voisi olla sopiva aika pysähtyä asian ääreen. Arvot on hyvä keskustella läpi myös silloin, kun toimintaa suunnitellaan pidemmällä tähtäimellä eli tehdään seuran strategiaa. Yksi avainsana arvokeskustelussa on säännöllisyys. Sopikaa siis jo heti, milloin arvoja tarkastellaan seuraavan kerran. 

Toiseksi keskusteluun on hyvä ottaa avuksi jokin työkalu jäsentämään keskustelua. Erinomainen työkalu seuran arvokeskusteluun on Voimisteluklubista löytyvä dialogikartta (Mannerheimin Lastensuojeluliitto). Kartta auttaa keskustelun johdattamisessa ja oivalluttaa ajattelemaan valmiiden kysymysten kautta. Varaa keskustelulle hyvin aikaa ja sopiva tila. Keskustelkaa avoimesti ja luottamuksella. Arvokeskustelun voi pitää myös vain hallituksen kesken. Tämä toimii esimerkiksi ristiriitatilanteissa sekä jos hallitukseen tulee uusia jäseniä tai hallituksen toimintaan tarvitaan lisää yhteistyötä. Kun koko seuran arvoista keskustellaan strategian yhteydessä laajemmin, on tärkeää osallistaa arvokeskusteluun erilaisin keinoin koko jäsenistö.

Katsokaa arvoista keskusteltaessa seuran historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta. Mitkä asiat ovat johdattaneet seuraanne eteenpäin vuosien saatossa? Minkälaista toimintaa tarvitaan, jotta seuran tulevaisuus vastaa tavoitteitanne? Asioista keskustelemalla luodaan yhteisesti hyväksyttäviä tapoja toimia, jotka ajan kanssa juurtuvat toimintaan. Arvokeskustelu rakentaa yhteistyötä ja seurakulttuuria. Muista siis aina myös uusia toimijoita perehdyttäessä keskustella seuranne arvoista – teidän tavoistanne toimia.

 

2.      Arvojen valinnassa auttaa arvotimantti

On tyypillistä, että arvokeskustelussa esille nousee useita asioita, jotka koetaan tärkeäksi toiminnassa. Ei ole yhtä oikeaa vastausta siihen, montako arvoa ”voi” tai ”saa” olla. Tärkeintä on, että valitaan juuri ne arvot, jotka tuntuvat seurallenne oikeilta. Arvoja ei kuulu kuitenkaan valita sen mukaan, mitä toivotaan, että muut ajattelevat teistä. Niitä ei myöskään tule valita vain sen takia, että ne kuulostavat hyviltä tai ”oikeilta”.  Tällöin on todennäköistä, että arvoista ei ole seuralle hyötyä. Päinvastoin, toiminnan ja arvojen välinen arvoristiriita voi aiheuttaa jopa enemmän haittaa seuran imagolle.

Arvojen valinnassa yksi hyvä apuväline on arvotimantti. Arvotimantissa nostetaan yhdessä keskustellen esille kahdeksan keskeistä arvoa. Nämä sijoitetaan arvotimantin (8-kulmio tai tarvittaessa 6-/10-kulmio) numeroituihin kulmiin. Tämän jälkeen käydään keskustelua vastakkaisissa kulmissa olevista asioista valiten niistä tärkeämpi arvo (tarvittaessa äänestäen). Näin tiivistäen päästään kolmeen tai neljään arvoon. Tavoitteena on löytää ja kirkastaa esiin juuri ne arvot, jotka heijastavat sitä mitä toiminta seurassanne on.

 

3.      Hyödynnä arvoja markkinoinnissa

Kun arvojen yhteydessä on yhdessä mietitty, miten arvot aidosti näkyvät toiminnassa, on näistä selkeä etu toiminnan markkinointiin. Yksi tehokkaimmista markkinointikeinoista on ns. viidakkorumpu tai puskaradio. Oikeat arvot näkyvät seurakulttuurissa jokapäiväisinä tekoina – niin salilla, valmentajan ja lapsen vuorovaikutuksessa, pukuhuoneessa kuin myös seuran hallituksen kokouksissa. Parhaimmillaan arvoista ei tarvitse erikseen kertoa esimerkiksi lasten vanhemmille, vaan ne näkyvät ulospäin tekoina ja vuorovaikutuksessa. Näin viidakkorumpukin lähtee käyntiin. 

Esimerkki: ”Yhdessä” -arvo voi tarkoittaa montaa eri asiaa. On tärkeää kuvata, mitä tämä teidän toiminnassanne ja eri kohderyhmille tarkoittaa. Esimerkiksi ohjaajien rekrytoinnissa voisi kertoa, että toimitte arvonne mukaan eikä ketään jätetä salityöskentelyssä yksin – jokaiselle löytyy apuohaaja ja seurassanne on käytössä mentor-toiminta. Harrastajille taas voitte kertoa seuran yhteisistä tapahtumista tai että voimistelutunnilla kaveria autetaan ja iloitaan toisten onnistumisista.

Kerää arvojenne mukaisia kommentteja, fiiliksiä ja tapahtumia ylös videoiden, kuvien ja tekstien kautta. Haastattele jäseniä, kuvaa voimistelutuntien toimintaa. Harrastajien sanoittamana ja toimintoina näkyvinä arvoista tulee aitoja ja uskottavia.

Jotta arvot eivät jää vain strategiamateriaalin sanahelinäksi, on mietittävä missä kanavissa ja yhteyksissä arvot näkyvät harrastajille? Ovatko nämä näkyvillä nettisivuilla? Entä vanhempainiltojen esityksissä? 

Arvojen näkyminen toiminnassa on paras tapa markkinoida seuraa ja seurakulttuuria.

 

Psst!

Muistathan, että seuroille rakennetusta vastuullisuuden vuosikellosta löydät jokaiselle kuukaudelle tärkeän teeman ja tähän liittyvää materiaaleja sekä vinkkejä seurallesi. Elokuun teemana oli mainonta ja mielikuvat. Arvot ja seurakulttuuri ovat yksi parhaimmista keinoista rakentamaan mielikuvaa seurasta. Kun seurakulttuuri erottuu, se luo seuralle omaleimaisuuden ja tämän hyödyntäminen mainonnassa tuo seuralle kilpailuetua.