Seuratoiminnan COVID-19 ohjeet syksyyn

11.8.2020 |

Tervetuloa syksyllä jälleen käynnistyvän voimistelutoiminnan pariin! Voimisteluliitto on koonnut tähän uutiseen ohjeistuksia voimisteluseurojen toimintaan ja turvalliseen harrastamiseen liittyen huomioiden THL:n, valtioneuvoston sekä Olympiakomitean ohjeistukset. Seuraamme tilannetta päivittäin ja ohjeistuksia päivitetään tarvittaessa.

Lajinomainen harjoittelu, lasten harrastustoiminta ja ryhmäliikuntatunnit on mahdollista käynnistää uuden kauden osalta seuroissa etenkin, kun turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeistuksista huolehditaan alla olevat turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset huomioiden. Voimisteluseurojen jäsenet voivat omalta osaltaan vaikuttaa turvalliseen, koronavapaaseen liikkumiseen voimisteluseurojen tunneilla ja toimitiloissa vastuullisella toiminnallaan ja noudattamalla kaikkia annettuja ohjeistuksia.
 

 

Seurojen vastuulla

Seuran vastuulla on aina arvioida voiko toimintaa järjestää niin, että viranomaisten antamat linjaukset, ohjeet ja määräykset toteutuvat.

Syksyllä käynnistyvässä toiminnassa on hyvä huolehtia:

 • Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa.
 • Harjoituksissa tulisi pitää 1-2 metrin turvavälit aina kun mahdollista. Huolehdi, että tila on riittävän suuri, jotta väljyys on mahdollista toteuttaa.
 • Pukuhuoneiden käytön järkevyyttä tulee punnita harkiten huomioiden myös kiinteistön ohjeistukset. Suunnittele ryhmien toimintaa ja siirtymistä harjoituksiin / harjoitustiloihin niin, ettei kontaktia syntyisi muiden tiloissa mahdollisesti toimivien ryhmien kanssa. Ohjeista näistä rajoituksista tai toimintatavoista jäsenistöäsi. Näin rajataan lähikontaktien määrää ja helpotetaan mahdollista altistuneiden jäljitystyötä. Esimerkiksi: Lopeta tunnit 5 min ennen tunnin varsinaista päättymisaikaa, jotta edellinen ryhmä ehtii tunnilta rauhassa ulos.// Ohjeista jäsenistö saapumaan vasta harjoitusajan alkaessa ja välttämään käytävillä tai tiloissa ylimääräistä oleskelua. // Vältä pukuhuoneita ja pyydä jäsenistö saapumaan täytettyjen vesipullojen kanssa harjoitusvaatteet päällä tunneillenne. 
 • Seuran sekä seuran ohjeistaman ohjaajan/valmentajan tehtävänä on huolehtia etäisyyksistä ja rajata tarvittaessa osallistujia. Ohjaajan lisäksi on hyvä selvittää, tarvitseeko tilassa olla muita seuran henkilöitä apuna, vähintään kaksi (2) paikalla.
 • Kontaktia suositellaan vain niissä harjoituksen osissa, joissa se on välttämätöntä (esim. liikkeissä avustaminen turvallisuussyistä). Pariliikkeissä suositellaan vaihtamaan paria mahdollisemman harvoin.
 • Mikäli tunneilla käytetään yhteisiä välineitä tai telineitä, tulee ne mahdollisuuksien mukaan desinfioida käytön jälkeen tai varata tuntien loppuun aikaa välineiden puhdistamiselle.
 • Mikäli seuran tiloihin tai toimintaan liittyen jäljitetään positiivinen koronavirustartunta ja seuran jäsenistöllä on mahdollinen altistus virukselle, on seuran velvollisuutena olla yhteydessä paikalliseen tartuntatautiviranomaiseen lisäohjeiden saamiseksi (ks. alempaa lisäohje).

 

Liitteenä seuran tiloihin ja salien oviin jaettava ohjeistus turvalliseen liikkumiseen voimisteluseuroissa.

Liitteenä viestipohja koronaohjeistuksista jäsenistölle tehtävää viestintää varten. 


Jokaisen yksilön vastuulla

 • Voimisteluseurojen toimintaan voi osallistua vain oireettomana.
 • Pidäthän huolta hyvästä hygieniasta. Pese käsiä perusteellisesti ja usein, älä koske kasvojasi. Jos yskit tai aivastat, tee se kyynärpäähän, hihaan tai paperiliinaan.
 • Juomapullo on vain henkilökohtaisessa käytössä, ethän lainaa pulloasi toisille.
 • Varaa riittävästi aikaa tunneille saapumiseen. Pukuhuoneissa ja käytävillä joudutaan mahdollisesti rajoittamaan yhtäaikaista oleskelua ja tämä voi aiheuttaa jonottamista.  Muista turvavälit, myös pukuhuoneissa ja peseytyessäsi. Pidä vähintään 1,5 metrin etäisyys muihin paikalla olijoihin. 
 • Tarpeetonta fyysistä kosketusta on hyvä välttää (esimerkiksi kättely, halaaminen). 
 • Mikäli seuramme tunneilla on yhteisiä välineitä käytössä, desinfioidaan ne jokaisen käytön jälkeen. Tuntien lopussa on varattu aikaa välineiden puhdistamiselle.
 • Jos olet matkustanut ulkomaille, pidäthän omaehtoisen kahden viikon karanteenin ennen kuin osallistut taas seuramme toimintaan.
 • Ilmoitathan heti seuralle, mikäli olet osallistunut seuran tunneille koronavirustartunnan alaisena.
 • Jokainen perhe tai jäsen tekee itse päätöksen osallistumisestaan harjoituksiin. Mikäli perheessä on riskiryhmään kuuluvia, niin tämä tulee ottaa huomioon, kun pohditaan harjoituksiin osallistumista. Jokainen jäsen osallistuu seuran toimintaan omalla vastuullaan.

 

Mitä tehdä mahdollisen koronavirustartunnan tai oireiden ilmetessä

Tartuntatautitapauksessa mahdollisesti altistuneiden henkilöiden kontaktointi ja selvitystyön vastuu on paikallisella tartuntatautiviranomaisilla. Viranomaisten pyynnöstä seura antaa selvityksen mahdollisista altistuneista sekä heidän yhteystietonsa viranomaisten käyttöön. 

 • Mikäli seuran tunneille osallistuneella jäsenellä todetaan positiivinen koronavirustartunta, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteenin. Seuran vastuulla on tarvittaessa, aluehallintoviraston niin ohjeistaessa, tiedottaa jäsenistöään asiasta. Seuran tulee olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi.
 • Mikäli seuran tunneilla havaitaan koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee henkilö ohjata poistumaan tunnilta ja hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Seuran vastuulla on tarvittaessa, aluehallintoviraston niin ohjeistaessa, tiedottaa jäsenistöään asiasta. Seuran tulee olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi. 
 • Mikäli jäsenenä huomaat voimisteluseuran tunneilla itselläsi koronavirusinfektioon sopivia oireita, poistu harjoituksista mahdollisemman pian. Ilmoita oireistasi ja mahdollisesta positiivisesta koronavirustartunnasta seuraan, jotta seurassa ollaan tietoisia tilanteesta ja altistuneet jäsenet voidaan tarvittaessa jäljittää ja asettaa karanteeniin.

 

Osallistuminen kansainväliseen kilpailutoimintaan

Voimisteluliitto noudattaa valtion matkustukseen liittyviä linjauksia ja ohjeita sekä matkustusrajoituksia. Liitto suosittelee vahvasti, ettei lapset osallistu kansainvälisiin kilpailuihin vuoden 2020 aikana. Voimisteluliitto ei tule lähettämään lapsia ulkomaille kilpailuihin kuluvan vuoden aikana.

Nuorten ja aikuisten osalta liitto ei suosittele ulkomailla kilpailua. Poikkeuksena ovat arvokilpailut sekä Tokion Olympialaisten karsintoihin valmistavat ja liittyvät kilpailut. Voimisteluliitto aloittaa matkajärjestelyt vasta siinä vaiheessa kun ko. maahan on molemmilta mailta matkustuslupa.

Ajankohtaiset matkustusrajoitukset maittain löytyvät Valtioneuvoston tai tai THL:n sivuilta.  


Tutustu myös Voimisteluliiton koronaohjeistuksiin kilpailu- ja tapahtumatoiminnassa.