Tuomariohje on päivitetty

5.8.2020 |

Tuomariohje on päivitetty

Tuomariohje on päivitetty ja on voimassa tulevalla kilpailukaudella. Olennaiset päivitykset koskevat tuomarivelvoitetta ja tuomarikortin voimassaoloa vuodesta 2021 alkaen. Päivitetyn tuomariohjeen löydät täältä

Tuomarivelvoite, kun seurasta kilpailuun osallistuu

· 1-3 joukkuetta: 1 tuomari

· 4-6 joukkuetta: 2 tuomaria

· 7-9 joukkuetta: 3 tuomaria, joista vähintään yhden oltava YT-kelpoinen, yksi voi olla 3E

· 10 tai enemmän joukkueita: 4 tuomaria, joista vähintään yhden oltava YT-kelpoinen, enintään 2 tuomaria voi olla 3E.

 

Tuomarikortin voimassaolo vuodesta 2021 alkaen

Tuomarikortti päivitetään joka 4. vuosi eli olympiadin vaihtuessa. Tuomarikortit päivitetään kaikkien tuomareiden osalta pääsääntönä vuoden vaihteessa. Tuomarin tulee osoittaa sääntötuntemuksensa verkossa tehtävällä kokeella, joka tulee läpäistä. Tuomarikortti on voimassa vuoden alusta seuraavan olympiadin loppuun.

Mikäli tuomari ei läpäise kirjallista koetta hyväksytysti, hän voi uusia kokeen enintään kaksi kertaa. Tämän jälkeen hänen tulee osallistua verkkokoulutukseen. Koulutuksen materiaali on verkossa ja siihen sisältyvät tehtävät eri säännöille (kuten Suunnittelun ja seurannan verkkokoulutus).

Jotta tuomarikortti pysyy voimassa, tuomarin on tuomaroitava vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Poikkeuksena on vanhempainvapaa, pitkä sairausloma, asuminen ulkomailla tai vastaava erikoistilanne, jolloin tuomarin tulee olla yhteydessä lajipäällikköön pitääkseen tuomarikortin voimassa. Mikäli tuomari ei ole suorittanut kahta tuomarointia/ vuosi, hänen tulee tehdä selvitys lajipäällikölle, onko hän esimerkiksi ollut aktiivinen leireillä tms. Tällöin tuomarilta vaaditaan vähintään yksi varjotuomarointi seuraavalla kisakaudella ennen varsinaiseen paneeliin pääsyä.

Tuomarin tulee osallistua tuomariseminaariin joka toinen vuosi. Tuomariseminaari voi olla joko valtakunnallinen seminaari, alueellinen miniseminaari tai etäseminaari. Mikäli säännöt päivitetään ja arvioinnin perusteet muuttuvat kesken olympiadin, niin silloin tuomarin tulee osallistua koulutukseen (esim. seminaari) ja uusia koe, vaikka olisi juuri olympiadin vaihtuessa päivittänyt kortin.

Mikäli tuomari ei pysty jostain syystä osallistumaan seminaariin, hän voi osallistua etänä tai katsoa tallenteen ja osoittaa tämä esimerkiksi pyytämällä tunnukset tallenteen katsomiseen.

3E-tuomarin tulee edetä kahden vuoden kuluessa ensimmäisen tuomarikurssin suorittamisesta vähintään seuraavalle tasolle eli 3. luokan tuomariksi. Jos tuomari ei nosta 3E-tasoa kahden vuoden sisällä, menettää tuomari pätevyytensä tuomarointiin. Muilla kuin 3E-tuomareilla ei ole vaatimusta kortin tason nostamisesta, vaan tuomarikortin voi halutessaan säilyttää samalla tasolla päivittämällä korttinsa neljän vuoden välein edellä kuvatulla tavalla.